MBO-opleidingen moeten beter anticiperen op arbeidsmarkt vanaf 2017

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar kansen voor het mbo. Het middelbaar beroepsonderwijs zou volgens docenten, studenten en leidinggevenden van MBO-opleidingsinstuten aangepast moeten worden om beter te voldoen aan de wensen die op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. Ook intermediairs zoals uitzendbureaus zijn van mening dat mbo opleidingen beter kunnen aansluiten op de behoefte op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt verandert voortdurend volgens het SCP. Daarom moet het mbo wendbaarder worden vormgegeven. Innovatie en actualiteit moeten in opleidingen van het mbo worden geïmplementeerd. Deze ontwikkelingen moeten up tot date zijn zodat de kennis die wordt overgedragen op het mbo van zo groot mogelijke meerwaarde is voor de arbeidsmarkt. Er zijn wel opleidingen op het mbo die op dit gebied vooruitstrevend zijn maar dat is bij lang nog niet alle opleidingen het geval. De samenwerking met bedrijven moet beter. De inhoud van de mbo opleidingen moet aansluiten bij de wensen van bedrijven en de technieken, methoden en kennis waarmee ze dagelijks werken. Het SCP heeft van professionals uit het MBO (docenten en leidinggevenden) te horen gekregen dat het mbo nog veel te veel aanbodgericht is. Ongeveer 43 procent van de respondenten heeft dit aangegeven.