CBS: in 2017 werkte 25 procent van de Nederlandse beroepsbevolking op flexibele basis

Het afgelopen jaar had ongeveer een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking een arbeidsrelatie op flexibele basis. Dit is maandag 23 april 2018 naar voren gekomen uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode van 2003 tot en met 2017 is het aantal flexwerkers in Nederland toegenomen met 850.000 personen. Daarnaast is ook het aantal zelfstandigen toegenomen in Nederland. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit zzp’ers dit zijn zelfstandigen zonder personeel.

Jongere flexwerkers
Volgens het CBS is met name onder de groep werknemers tot 25 jaar het aantal flexwerkers toegenomen in de afgelopen jaren. In 2003 werkte ongeveer veertig procent op basis van een flexibel contract of uitzendovereenkomst. In 2017 was dit percentage gestegen naar ongeveer zeventig procent.

Oudere flexwerkers
Niet alleen onder jongere arbeidskrachten is het aantal flexwerkers toegenomen, ook bij oudere werkzoekenden is er sprake van meer flexwerkers ten opzichte van de totale arbeidspopulatie. In de groep 45 plus is er een kleine stijging genoteerd. Het overgrote deel van de 45-plussers werkt nog op basis van een vast contract oftewel een contract voor onbepaalde tijd. Er is onder deze groep werkenden ook een toename merkbaar in het aantal zelfstandigen zonder personeel.

25 Tot 45 jaar
De groep die tussen de hiervoor genoemde categorieën ligt is 25 tot 45 jaar. Bij deze arbeidspopulatie is er een verdubbeling geweest in het aantal flexwerkers tussen 2003 en 2017. Daardoor kwam het totale percentage flexwerkers in deze groep uit op twintig procent.

Uitzendbureaus
Een groot aantal flexwerkers is werkzaam via een uitzendbureau op basis van uitzendbeding of op basis van detachering. De uitzendbranche is een graadmeter voor de economie. Dat betekent dat als de economie hersteld ook de arbeidsmarkt hersteld en de uitzendbranche hiervan de gevolgen merkt. Uitzendbureaus krijgen dikwijls als eerste de nieuwe vacatures van de arbeidsmarkt binnen en plaatsen hier uitzendkrachten en detacheringspersoneel op.

Geen wonder dat er in een economisch herstel in eerste instantie meer flexkrachten aan een baan worden geholpen. Het aantal flexwerkers neemt ook toe omdat veel werkgevers het bieden van een vast contract een groot risico vinden. De arbeidsmarkt zal de komende jaren waarschijnlijk nog flexibeler worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de wet en regelgeving van de overheid.