Aandeel hernieuwbare energie 6,6 procent gestegen ten opzichte van de totale energiebronnen in 2017

Hernieuwbare energiebronnen zijn energiebronnen die niet op kunnen raken omdat ze altijd aanwezig zijn. De bekendste voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn zonlicht en windkracht. Ook waterkracht is een hernieuwbare energiebron die wordt gebruikt in de vorm van waterkrachtcentrales en getijdencentrales.

Hernieuwbare energiebronnen
In Nederland wordt nog niet veel gedaan met waterkracht maar zonnepanelen en windmolens worden steeds vaker geplaatst. Dat zorgt er voor dat er ook steeds meer hernieuwbare energie wordt gewonnen uit windkracht en zonlicht. Het aandeel hernieuwbare energie neemt toe. Ten opzichte van het totale Nederlandse energieverbruik is het aandeel hernieuwbare energieverbruik 6,6 procent.

Energieverbruik in Nederland
Het aandeel hernieuwbare energie was in 2016 ongeveer 6 procent. Deze gegevens werden woensdag 30 mei 2018 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 kwam het totale energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen uit op 138 petajoule. Dit is een stijging van 10 procent. Het totale energieverbruik kwam in Nederland in 2016 uit op 2.100 petajoule. In 2017 was dit energieverbruik ongeveer op hetzelfde niveau.