Hoogopgeleide technici hebben grote kans op werk in 2017

Het aandeel hoogopgeleide werknemers onder de beroepsbevolking neemt toe aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit blijkt in alle sectoren merkbaar. Er zijn echter sectoren waarin de werkgelegenheid voor hoogopgeleid personeel groter is dan andere sectoren. Zo is de werkgelegenheid voor mensen met een hbo- of wo-achtergrond in informatica het grootst. In deze sector heeft 96 procent van de werknemers met een hbo en wo opleiding betaald werk. Naast deze sector zijn ook de technische sector en de bouwbranche sectoren waarin de werkgelegenheid voor hoger opgeleid personeel zeer gunstig is. Zo heeft maar liefst 95 procent van de mensen met een hbo of wo-opleiding met een technische of bouwkundige inhoud betaald werk.

Werkgelegenheid in de techniek
Volgens het CBS werkt ongeveer 50 procent van de mensen met een technische opleiding ook daadwerkelijk in de techniek. Dit houdt in dat de overige helft niet in de techniek werkt en dat is opmerkelijk want de werkgelegenheid in de techniek is sterk toegenomen in Nederland. De productie in de industrie is omhoog gegaan en ook in de bouw is er sprake van een groei. Dat blijkt uit de woningbouwprojecten maar ook andere projecten in de bouw en civiele techniek. Er is een groot tekort aan technisch personeel. Eerder werd al bekend dat bij verschillende bedrijven in de bouw en techniek het tekort zo groot is dat er vertraging ontstaat bij projecten en bedrijven zelfs klanten teleur moeten stellen.

VCU uitzendbureau
Uitzendbureaus in de techniek merken het tekort aan personeel ook. Er is een grote vraag naar technische uitzendkrachten in uiteenlopende technische functies. VCU uitzendbureaus en andere technische uitzendbureaus ontvangen verschillende vacatures van hun opdrachtgevers maar moeten ook die af en toe teleurstellen. Er is nauwelijks personeel beschikbaar met een technische achtergrond. Zelfs een kandidaat die een geldig VCA certificaat beschikt is moeilijk vindbaar.