Veel uitzendkrachten werkzaam in de bouw en techniek in 2017

Over het algemeen zijn er veel uitzendbanen te vinden in de industrie, bouw, techniek, vervoer en opslag. In deze sectoren wordt veel projectmatig gewerkt en is er sprake van pieken en dalen in de productie. Deze pieken en dalen worden vaak opgevangen door uitzendkrachten. Gemiddeld is maar liefst twintig procent van de uitzendkrachten werkzaam in de industrie.

Uitzendberoepen
Over het algemeen zijn meer mannen dan vrouwen werkzaam in de uitzendbranche. Dit heeft onder andere te maken met de hiervoor genoemde sectoren. Deze sectoren hebben vaak uitzendfuncties in beroepen die traditioneel als mannenberoepen worden beschouwd zoals timmerman, lasser, elektromonteur en installatiemonteur. Deze uitzendkrachten werken bijvoorbeeld voor technische uitzendbureaus en andere uitzendbureaus die VCU gecertificeerd zijn.

Tekort aan uitzendkrachten in de bouw
Daarnaast zijn ook steeds meer allround uitzendbureaus actief in de techniek. Dit komt omdat de toenemende werkgelegenheid in de bouw en de techniek er voor zorgt dat veel uitzendbureaus hier een belangrijke groeimarkt in zien voor hun uitzendpersoneel. Geen wonder dat het aantal uitzenduren in de techniek toeneemt evenals de omzet en marge.

Omdat de meeste bouwbedrijven een goed gevulde orderportefeuille hebben zal de drukte in de bouw blijven aanhouden. Het tekort aan personeel in de bouw is zelfs op het hoogste niveau ooit beland. Ongeveer twintig procent van de bouwondernemingen geeft aan dat ze een structureel tekort hebben aan vakkrachten om hun projecten af te ronden.