DNB: aantal vaste banen neemt toe ten opzichte van flexbanen in 2018

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in haar halfjaarlijkse rapport over de economische vooruitzichten van Nederland een aantal ontwikkelingen genoemd met betrekking tot de arbeidsmarkt. Hieruit komt onder andere naar voren dat steeds meer bedrijven ervaren dat het moeilijk wordt om geschikt personeel te vinden voor de openstaande vacatures. De werkdruk neemt toe in de zorg, techniek, bouw en de financiële sector. Bedrijven merken dat er nauwelijks personeel beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Er zijn wel werkzoekenden maar die hebben meestal een cv of loopbaan die niet helemaal aansluit bij de vraag die naar voren komt in de vacatures. Er is sprake van een zogenaamde mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bedrijven krijgen door deze mismatch nauwelijks nieuw personeel binnen en zijn bovendien bang dat een deel van het personeel de organisatie zal gaan verlaten vanwege een aantrekkelijker aanbod van een andere werkgever.

Personeel
Vanwege deze ontwikkeling investeren bedrijven meer in het personeel. Er wordt een grotere vaste kern gevormd. Dit gaat meestal ten koste van de flexibele schil van het personeelsbestand. Veel bedrijven kiezen er voor om meer personeelsleden een vaste baan te geven oftewel een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien proberen werkgevers nieuwe personeelsleden aan te trekken door het verstrekken van vaste contracten of door het duidelijk benoemen van de mogelijkheden om op korte termijn bij goed functioneren een vast contract te bemachtigen. Uitzicht op een vast contact is een tekst die steeds vaker staat op de vacatures van bedrijven maar ook op de vacatures van uitzendbureaus.

Uitzendbureaus
Ook uitzendorganisaties worden steeds vaker actief als detacheringsorganisatie waarbij uitzendpersoneel ook regelmatig op contractbasis werkt. Daarbij worden ook vaste contracten verstrekt door uitzendbureaus. Op die manier krijgen ook uitzendkrachten meer zekerheid. De arbeidsmarkt wordt minder flexibel maar personeel krijgt steeds meer zekerheid en daardoor neemt het consumentenvertrouwen toe. Dat kan er voor zorgen dat de uitgaven van consumenten ook omhoog gaan waardoor producenten meer omzet en marge binnen halen. Dat zorgt er voor dat ook het producentenvertrouwen weer omhoog gaat zodat producenten meer gaan investeren in mensen en machines. Dat kan vervolgens de arbeidsmarkt weer aanjagen.