Daling koopkracht Nederlandse werknemers

De koopkracht van de Nederlandse bevolking zal de komende tijd verder dalen. Het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting, heeft dit met berekeningen aangetoond. De daling van de koopkracht zou zelfs nog sterker zijn dan op de Prinsjesdag werd aangegeven. Hoewel de brutolonen bruto iets stijgen gaat niemand er in Nederland netto op vooruit. Een koopkrachtdaling zou volgens het Nibud rond de 1 tot 2 procent zijn. Dit scheelt een huishouden soms tot 100 euro of meer per maand. De daling van de koopkracht heeft voor een deel te maken met de stijging van de premie voor de zorgverzekeraar. Deze premie is ongeveer 6 procent gestegen. Deze stijging is hoger uitgevallen dan eerder werd aangenomen op Prinsjesdag.

Gemiddeld zijn daarnaast de brutolonen van de werknemers slechts met 1,75 procent omhoog gegaan in plaats van de 2 procent die werd verwacht. De inflatie is daarnaast ook opgelopen waardoor het gat nog groter wordt. Voor werknemers is de situatie er dit jaar niet beter op geworden. Uitkeringsgerechtigden hebben het overigens nog moeilijker. Bij bezuinigingen op uitkeringen kunnen ze niets anders doen dan de gevolgen aanvaarden. Werknemers hebben in sommige gevallen nog een werkgever waarmee ze in onderhandeling kunnen over hun salaris.

Bedrijven hebben op dit moment echter nog niet veel duidelijkheid over de economische ontwikkelingen en kunnen daardoor vaak geen uitspraak doen over eventuele salarisverhogingen. De economische berichten in het nieuws beloven nog weinig verandering in de economische situatie in Nederland en de rest van Europa.

Pensioenen in de metaalsector

De komt weer slecht nieuws uit de wereld van de pensioenen. De PME is een fonds dat belegd voor werknemers van grote bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijven Draka, DAF en Stork. Het fonds bracht naar buiten dat bijna 2 miljoen werknemers en gepensioneerden te maken kunnen krijgen met een verlaging van hun pensioen. Dit zal op 1 april 2013 gebeurden wanneer de dekkingsgraad aan het einde van 2012 nog niet in orde is. Het gaat hier met name om bedrijven in de metaalsector.

De verwachte daling van de pensioenen zal ongeveer 6 tot 7 procent zijn. Dit zou een nettobedrag van 10 tot 20 euro per maand kosten voor de gepensioneerden. De gevolgen van deze korting op de pensioenen kunnen worden ondervonden door bijna 2 miljoen pensioengerechtigden. Dit is een enorm aantal mensen. Het is in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat zoveel mensen te maken zouden krijgen met een korting op hun pensioen.

Dit vind ik een buitengewoon slechte ontwikkeling. Hardwerkende werknemers te maken met slechte vooruitzichten op hun pensioen. Daarnaast krijgen ook gepensioneerden te maken met een korting. Het is niet verwonderlijk dat veel werknemers langer willen en moeten doorwerken. Echter is de metaalsector niet bepaald een sector waar je langer dan je 65ste zou moeten willen werken. Behalve natuurlijk wanneer je een aansturende functie hebt of een functie op kantoor als tekenaar, calculator of werkvoorbereider.

In het uitvoerende werk zoals bij constructiebankwerkers, lassers, samenstellers enzovoort is 65 jaar een goede leeftijd om te genieten van een welverdiend pensioen. De vraag blijft dat of er wel een acceptabel bedrag wordt uitgekeerd.

Bouwsector in moeilijkheden in 2012 door teruglopende woningbouw

Nico Rietdijk, directeur van de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB), heeft woensdag 18 januari 2012 gewaarschuwd dat in 2012 de bouw te maken krijgt met nog grotere problemen dan de afgelopen tijd. Volgens hem zou de politiek van Nederland moeten ingrijpen anders gaan verschillende gerenommeerde bouwbedrijven failliet en komen er duizenden bouwvakkers en ander personeel uit de bouw op straat te staan.

De politiek zou vooral moeten ingrijpen in de woningmarkt. Volgens Rietdijk is de situatie in de woningmarkt op het gebied van nieuwbouwwoningen heel nijpend. In 2011 werden nog 21.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit jaar wordt verwacht dat het aantal nieuwbouwwoningen dat verkocht gaat worden gaat dalen tot 12.000. Er is een duidelijke dalende lijn te zien. In 2010 werden namelijk nog 26.000 woningen verkocht.

Rietdijk ziet de problemen vooral bij de verstrekkers van hypotheken. Deze bedrijven zijn erg terughoudend met het verstrekken van hypotheken. Deze terughoudendheid zorgt er voor dat 20 tot 30 procent van de kopers van een nieuwbouwwoning de financiering niet sluitend krijgt en daardoor van de koop moet afzien. De toezichthouders zijn volgens hem veel te streng bij het verstrekken van hypotheken. Soepeler regels zouden de huizenmarkt weer in beweging kunnen brengen. Hij ziet geen oplossing in het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Dit is overigens wel de oplossing die je veel in het nieuws hoort de laatste tijd.

Met name de oppositie van de Nederlandse politiek vormt een blok die zich voor de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek uitspreekt. Het is echter nog onduidelijk wat al die partijen precies willen aanpassen aan de hypotheekrenteaftrek.

Beroepspraktijkvorming Monitor

Uit een rapport van de Beroepspraktijkvorming Monitor (BPV) 2011 is gebleken dat er momenteel nog te weinig afstemming tussen student het bedrijf en het MBO is wanneer een student wordt geplaatst bij een leerbedrijf. Voor dit rapport werden de resultaten gemeten van de afspraken die in 2009 zijn gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het blijkt lastig te zijn om voor studenten een geschikte stageplaats te vinden. Het is niet duidelijk welke taken een leerbedrijf precies heeft naar de studenten en naar het MBO. Studenten vinden het moeilijk om een goede keuze te maken voor een leerbedrijf of stageplaats. Dit komt omdat ze lastig aan goede informatie kunnen komen om een keuze te maken.

Ook het aantal stageplaatsen is niet altijd even goed afgestemd op het aantal studenten die een plaats zoekt.

Werknemers gaan later met pensioen

Mensen gaan tegenwoordig steeds later met pensioen. In 2012 is de leeftijd waarop mensen gemiddeld met pensioen gaan opgelopen tot meer dan 63 jaar.  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer werknemers doorwerken tot hun vijfenzestigste of langer. Dit heeft het CBS dinsdag 17 januari 2012 gepubliceerd. In het verleden lag de pensioenleeftijd veel lager. Zo stopten de werknemers in de periode van 2000 tot 2006 gemiddeld op hun 61ste met werken. Vanaf 2007 stijgt de leeftijd waarop medewerkers met pensioen gaan. Dit is voor een deel te wijten aan de wetswijzigingen die het voor werknemers moeilijk maken om eerder te stoppen met werken. Stoppen met werken kost gewoon te veel geld.

Hoe langer medewerkers aan het werk blijven hoe meer belastinggeld ze binnen halen. Daarnaast hoeven ze ook geen aanspraak te doen op pensioengeld. Werknemers hebben daarnaast te maken met onzekerheid over de hoogte van hun pensioen. Werken geeft wat dat betreft meer inkomenszekerheid.

Rookpauzes kosten geld aldus Duitse werkgeversorganisaties

De Duitse werkgeversorganisaties Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) en Unternehmerverband Mittelständische Wirtschaft (UMW) zijn van mening dat roken tijdens werkuren geheel moet worden verboden. Rookpauzes zouden volgens de werkgeversorganisaties een slechte invloed hebben op de productiviteit van de werknemers. Daarnaast kosten ze het bedrijfsleven veel geld.

Mario Ohoven, president van het Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, geeft aan dat: “Rookpauzes tijdens de werkuren kunnen niet langer worden getolereerd.” Hij deed deze uitspraak in het Duitse magazine Bild. Volgens Mario zou een rookpauze 2000 euro per jaar per werknemer kosten.

Volgens Ursula Frerichs, woordvoerder van het Unternehmerverband Mittelständische Wirtschaft, zouden niet rokende werknemers benadeeld worden. Het werk wordt namelijk in de rookpauze onderbroken terwijl ze niet-rokers dan gewoon doorwerken. Uiteindelijk zouden niet-rokers daardoor meer werk verrichten en minder pauzes hebben.

De vakbondskoepel Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) geeft aan dat rookpauzes juist voor een goede sfeer zouden zorgen binnen het bedrijf. Het verbieden van rookpauzes zou daarom onverstandig zijn.

ABN-Amro en de Europese Banken Autoriteit (EBA)

De nieuwe kapitaaleisen van de Europese Banken Autoriteit (EBA) zouden zorgen voor druk op de banken in Europa. Ze moeten hun balans niet verkleinen tussen geld wat ze daadwerkelijk bezitten en geld wat ze zouden uitlenen. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van ABN-Amro gaf maandag 16 januari 2012 tijdens een nieuwjaarstoespraak aan dat deze tendens kan leiden tot een nieuwe crisis in het financiële systeem.

De terughoudendheid van banken zorgt er voor dat er minder geld wordt uitgeleend waardoor de economie langzamerhand tot stilstand komt. Banken willen zekerheid wanneer ze geld uitlenen. Gerrit Zalm gaf tijdens de toespraak aan dat de ABN-Amro geld blijft uitlenen.

Er wordt door de bank wel een recessie in Nederland verwacht. Dit zal ook gebeuren in de rest van West-Europa. De recessie al echter niet een hele grote omvang hebben aldus Zalm. De schulden in Europa kunnen langzamerhand worden opgelost. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Er zijn in de schuldenproblematiek veel onzekere factoren die er voor zorgen dat nooit met zekerheid een oplossing kan worden vastgesteld.

Wanneer deze onzekerheid uitmond in een vergroting van het wantrouwen zal er misschien een diepere recessie komen. ABN-Amro is voorbereid op de crisis. Zalm gaf aan ”Wij houden ook rekening met onwaarschijnlijke scenario’s”.

Dit zijn hoopvolle berichten van de ABN-Amro. De EBA geeft haar waarschuwingen echter niet voor niets. Ook de ABN-Amro zal, zij het misschien in mindere mate, rekening moeten houden met de richtlijnen om alleen geld te lenen wanneer er een grote zekerheid wordt geboden dat het geld ook wordt afbetaald.

Eurocommissaris Michel Barnier heeft vertrouwen in euro

Eurocommissaris Michel Barnier is verantwoordelijk voor de Interne Markt en Diensten. Hij heeft maandag 16 januari 2012 aangegeven dat de euro zich zal handhaven ondanks de crisis en verschillende afwaarderingen van landen door de kredietbeoordelaars. Deze uitspraak deed hij tijdens een bijeenkomst van bankdirecteuren in Hongkong.

De leden van de eurozone hebben volgens Michel Barnier “enorme stappen” gezet om het vertrouwen op de financiële markten weer te herwinnen. De afgelopen 10 jaar heeft de euro bewezen dat het een betrouwbare wereldvaluta is. De munt zal sterk blijven ondanks de moeilijkheden op de wereldmarkt.

De eurocommisaris geeft aan dat de schuldencrisis vooral een vertrouwenskwestie is. Die conclusie kunnen we inderdaad wel trekken. Mensen hebben weinig vertrouwen in de economie waardoor ze minder gaan investeren.

Daarnaast hebben banken weinig vertrouwen dat geleend geld wordt terugbetaald. Daarom worden minder kredieten verstrekt en worden de kredieten als ze worden verstrekt tegen hoge rentes ter beschikking gesteld.

 

Pensioenfondsen moeten minder risicovol beleggen

Henk Brouwer de nieuwe voorzitter van het pensioenfonds ABP heeft een gesprek gehad met Het Financiële Dagblad. Tijden dit gesprek heeft hij aangegeven dat pensioenfondsen niet risicovoller gaan beleggen. Dit doen de pensioenfondsen niet wanneer ze bij het berekenen van de verplichtingen uitgaan van het verwachte rendement op de beleggingen in plaats van het daadwerkelijk aanwezige geld.

Henk Brouwer gaf aan: ”Ik verzet mij tegen de gedachte dat het dan een Bonanza wordt. Als je denkt dat fondsen risicovoller gaan beleggen en zich rijk gaan rekenen, onderschat je het serieuze en prudente karakter van een pensioenfonds”[…]”Het is logisch dat er in het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van het rendement bij het bepalen van de rekenrente.”

Een pensioenfonds moet in mijn ogen altijd aan de verplichtingen naar de pensioengerechtigde kunnen voldoen. Dit lijkt me logisch. Het beleggen van pensioengeld is een risicovolle aangelegenheid. Na verloop van tijd kan het pensioengeld zijn toegenomen doordat de beleggingen positief zijn uitgevallen. In het eerste geval kunnen de beleggingen ook tegen vallen. De afgelopen jaren zijn de resultaten op de beurs tegengevallen. Hiervan plukken de pensioengerechtigden de “wrange vruchten”. Zij kunnen nauwelijks wat doen om zich tegen de verlaging van de pensioenen te verzetten en zullen genoegen moeten nemen met wat ze kunnen ontvangen.

Amerikaanse bank JP Morgan over Europese crisis

James Dimon de topman van de Amerikaanse bank JP Morgan geeft tegen over de Duitse krant Die Welt aan dat Europa het grootste risico vormt voor de wereldeconomie. Het voortduren van de crisis zorgt voor een steeds groter risico. James Dimon schat de kans dat Europa uit de crisis komt op 60 procent. Daarnaast was er een kans van 90 procent dat er een geschikte oplossing wordt gevonden aldus James Dimon.

Volgens hem is het onwaarschijnlijk dat de landen die de euro als munt hebben uit elkaar groeien. “Het zou kunnen dat landen zoals Griekenland eruit stappen. Dit zou slecht zijn, maar het valt te controleren.” Volgens Dimon is er echter wel haast geboden: “We hebben snel een oplossing nodig. Hoe langer het probleem voortduurt, hoe minder kans er is dat we er goed vanaf komen.”

China reageert op economische crisis

Wederom is China weer in het nieuws. Ditmaal het bericht dat China de importheffingen gaat verlagen. Deze regel wordt ingevoerd om de handel met het buitenland te stimuleren. De regering van China wil de positie van het land versterken. China is sterk afhankelijk van handel met het buitenland. Zhang Xiaoqiang de Chinese vice-directeur van het economisch planbureau geeft aan dat het neerwaartse risico voor de wereldeconomie groeit. De moeilijke situatie zal volgens hem de concurrentie om productexporten groter maken. De Chinese export zou volgens Zhang Xiaoqiang een slecht jaar tegemoet gaan. Er is een verminderde vraag naar Chinese producten in de wereldmarkt. Ook hebben exporteurs te maken met prijsstijging. Deze prijsstijging zit in grondstoffen energie en arbeidsloon.

De Chinese munt de yuan is ten opzichte van 2010 met 8 procent gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit zorgt voor een moeilijke concurrentiepositie. De Chinese producten woorden hierdoor voor Amerikanen duurder waardoor produceren in Amerika aantrekkelijker wordt. Ook gaat het met de Euro niet goed waardoor de Chinese producten ook in Europa verhoudingsgewijs duurder worden.  Europa zal daardoor ook meer producten in haar eigen landen gaan maken.

In december van 2012 was de Chinese export met 13,4 procent gegroeid. Dit lijkt natuurlijk wel een redelijk netjes percentage. Het was echter wel de laagste groei in de afgelopen 2 jaar. Daarnaast viel ook de groei van de import in China tegen. Door verschillende regels wil de overheid van China deze markt weer laten opleven. Het verlagen van de heffing op de import is een van deze regels.

Eerder was al in het nieuws dat banken in China minder streng hoeven te zijn voor het verstrekken van kredieten aan kleine ondernemers in het land.  Al deze maatregelen laten zien dat ieder land in de wereld bezig is met het oplossen van economische problemen. De economisch crisis raakt elk land ook China. Wanneer het met haar buitenlandse afzetgebied slecht gaat zal China hierop moeten anticiperen.

Benzineprijs en andere factoren in de Europese markt

Op vrijdag de 13de, hoe kan het ook anders, heeft de benzineprijs haar hoogste niveau ooit gehaald. Consumentencollectief UnitedConsumers heeft dit bekend gemaakt. Ze baseerde deze uitspraak op basis van de ontwikkelingen die gaande zijn in de markt. De adviesprijs aan de pomp voor benzine is nu 1,757 euro per liter. Het laatste prijsrecord voor brandstof was op 29 april 2011. Paul van Selms van UnitedConsumers geeft aan dat de gemiddelde automobilist met het huidige bedrag voor benzine ongeveer 100 euro meer kwijt is dan in 2011.

Dit vindt ik zelf geen goede ontwikkeling en velen zullen dat bevestigingen. Door de stijging van benzineprijzen wordt alles duurder. Omdat benzine als grondproduct aardolie heeft wordt het al helemaal een kostbare aangelegenheid met een zwakke euro. Transportkosten gaan waarschijnlijk omhoog waardoor producten vervoeren ook prijziger wordt. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn niet bepaald hoopvol. Verschillende landen zijn gewikkeld in interne conflicten. Daardoor zijn buitenlandse investeerders in die landen terughoudend of vertrekken ze uit veiligheidsoverwegingen.

De economische crisis in Nederland en de rest van Europa heeft goed nieuws nodig. In plaats van duurder produceren moeten we juist duurzamer produceren. Gelukkig heeft China hetzelfde probleem met betrekking tot de aanschaf van olie. Een onbenoemde bron bij het Griekse ministerie van financiën heeft overigens donderdag gezegd dat begin februari bekend zal worden of er een deal is gesloten over de Griekse schulden. De markt is weer volop in beweging. We zullen moeten afwachten wat dit voor de Nederlandse bedrijven betekend.

Mechanische ventilatie voordelig?

Je hoort dat tegenwoordig veel huizen en voertuigen in het openbaar vervoer voorzien worden van mechanische ventilatie. Het gebruik van een mechanische ventilatie zou voordelen hebben en energie kunnen besparen. Ventilatie is voor woningen en bedrijfspanden noodzakelijk omdat er anders een grotere luchtvochtigheid binnen het pand aanwezig blijft die niet verdwijnt. Daarnaast hebben ook bewoners en werknemers constant nieuwe frisse lucht nodig om goed te kunnen functioneren.

Mechanisch ventilatiesysteem in panden
Ventilatie is noodzakelijk. Tot voor kort werden veel woningen en bedrijfspanden nog voorzien van ventilatieroosters en was het mogelijk om ramen open te zetten wanneer meer frisse lucht nodig was. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijfspanden en ook woningen die geheel of voor het grootste deel op mechanische ventilatie moeten vertrouwen. Deze mechanische ventilatie zou voorkomen dat veel warmte door roosters of ramen naar buiten verdwijnt.

Mechanische ventilatiesystemen filteren ook lucht en zouden er voor moeten zorgen dat schone lucht in de woon en werkruimten worden geblazen. Deze lucht zou indien nodig gekoeld of verwarmd kunnen worden. Dit klinkt natuurlijk heel mooi en logisch. Toch zijn er een aantal problemen waar men mee te maken kan krijgen wanneer men een mechanisch ventilatiesysteem laat plaatsen.

Problemen met mechanisch ventilatiesysteem
Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt er voor dat bewoners en medewerkers maar weinig mogelijkheden hebben om zelf een raam open te zetten voor extra frisse lucht. Wanneer dit wordt gedaan is het vaak slecht voor het mechanisch ventilatiesysteem die daardoor weer anders moet worden ingeregeld. Daarnaast is het zo dat een mechanisch ventilatiesysteem elektrisch is. Wanneer er geen stroom is in het pand valt ook het systeem uit tenzij extra speciale voorzieningen worden getroffen. Daarnaast moeten filtermatten van deze systemen regelmatig worden schoongemaakt of vervangen om te voorkomen dat vervuilde filtermatten de luchtkwaliteit aantasten.

Een mechanisch ventilatiesysteem moet worden aangelegd door een professional op dit gebied. Meestal is dit een ervaren meet en regeltechnicus van een installatiebedrijf.

Wanneer het systeem niet meer werkt door een storing is men genoodzaakt om hiervoor een bedrijf in te schakelen. Dit brengt kosten met zich mee. Ook moet het systeem onderhouden worden door een ervaren onderhoudsmonteur. Dit kost ook geld. De vraag is dus of een mechanisch ventilatiesysteem wel echt zo voordelig is.

Minister Kamp en de aanpak van malafide uitzendbureaus

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft woensdag 11 januari 2012 tijdens een bijeenkomst ter ere van de nieuwe Inspectie SZW gezegd dat hij het aantal malafide uitzendbureaus terug naar nul wil brengen. De nieuwe Inspectie SZW is op 1 januari ontstaan uit een fusie van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de inspectie Werk en Inkomen (IWI). Minister Kamp wil flinke boetes opleggen om malafide praktijken tegen te gaan. De malafide praktijken die volgens hem voorkomen zijn uitbuiting, illegale arbeid, mensensmokkel en ontduiking van premies en belastingen. Uitzendbureaus die zich hieraan schuldig maken kunnen rekenen op flinke hoge boetes. ”Malafide uitzendbureaus zijn een hardnekkig kwaad” volgens minister Kamp. Met boetes wil hij dit kwaad dus aanpakken.

Ik denk dat het lastig is om de zogenoemde ‘malafide uitzendbureaus’ op te sporen en aan te pakken. Je zou uitzendbureaus meer kunnen controleren op de vastgelegde regels. Veel regels zijn al heel duidelijk. Zo moeten medewerkers zich kunnen identificeren waardoor je illegale medewerkers moeilijk aan het werk kunt helpen als uitzendbureau. Het is echter moeilijk om de uitzendbureaus aan te pakken wanneer ze geheime afspraken hebben gemaakt met opdrachtgevers en hun medewerkers buiten het zich te werk stellen.

Deze praktijken komen wel voor in de akkerbouw en tuinbouw. Veel van die bedrijven moeten echter tijdens het plukseizoen wel een beroep doen op goedkope uitzendkrachten omdat ze anders de personeelskosten moeten doorvoeren in de prijzen van producten. Deze productkosten worden dan zo hoog dat de bedrijven niet kunnen concurreren met andere bedrijven of landen. Van een aantal bedrijven kunnen de ‘malafide’ uitzendbureaus dus medewerking verwachten.

Daarnaast zijn er zeer veel uitzendbureaus het is onmogelijk om alle uitzendbureaus te controleren. De enige methode is om dit steekproefsgewijs te doen. Voor uitzendbureaus die het niet zo nauw nemen met de regels kan het risico om gepakt te worden vrij klein en daardoor acceptabel zijn. Ze spelen het spel “alles of niets”. Wanneer het lukt om hun praktijken verborgen te houden kunnen ze veel geld verdienen en wanneer ze gepakt worden zijn ze alles kwijt door hoge boetes. Je moet in mijn ogen niet alleen de boetes verhogen maar ook de pakkans vergroten.

Minister Henk Kamp wil meer tijdelijke contracten

Henk Kamp de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft hij aan dat hij een voorstel gaat uitwerken waarin mogelijkheden worden geboden om werknemers gedurende een langere periode vaker een tijdelijk contract te geven.

Voordelen van het voorstel volgens Kamp
Tot op heden is het in Nederland zo geregeld dat een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten mag bieden en dat daarna een vast contract moet worden geboden aan de werknemer. Minster Kamp wil werkgevers de mogelijkheid bieden om na een kort tijdelijk contract ook een langdurig tijdelijk contract te bieden. Dit voorstel zou volgens minster Kamp goed passen in de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Werknemers hebben tegenwoordig geen baan meer voor het hele leven en wisselen tijdens hun loopbaan van werkgever en functie.

Omdat werkgevers ook langere tijd van werknemers met bepaalde tijdscontracten gebruik kunnen maken zullen ze ook eerder overgaan tot het bieden van scholing aldus minister Kamp. Het investeren in personeel wordt aantrekkelijker wanneer je weet dat personeelsleden langere tijd bij een bedrijf aan de slag kunnen blijven.

Reactie van de CNV
De vakbond CNV is niet enthousiast over het voorstel van minister Kamp. CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen geeft aan dat dit voorstel bijdraagt aan een ‘uitholling van de positie van werknemers’. “Het is weer een verdere stap in de ondermijning van de positie van werknemers in Nederland”. De vicevoorzitter geeft daarnaast aan dat “De situatie kan ontstaan dat je heel lang werkt voor een baas, maar dat dit gratis en voor niets is.” Wat betreft de scholingsmogelijkheden heeft de CNV ook een andere visie dan de minister. Hierover zegt CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen.

“Bovendien ben ik bang dat juist precies het tegenovergestelde bewerkstelligd wordt: dat werkgevers juist niet zullen investeren in scholing, omdat ze een werknemer na een bepaalde periode makkelijker kunnen vervangen voor beter geschoold personeel.”

Mijn visie
De plannen van minister Kamp zijn op dit moment nog te ‘vaag’ om echt goed te kunnen beoordelen. Wanneer de plannen geconcretiseerd zijn kan pas echt gekeken worden naar de verwachte effecten. Nu worden regelmatig werknemers na 3 tijdelijke contracten uit bedrijven gezet omdat werkgevers geen risico willen lopen met het bieden van een vast contract. Een vast contract is voor de werkgever soms riskant omdat hij of zij dan aan de werknemer ‘vast’ zit en deze niet makkelijk kan ontslaan wanneer het met het bedrijf minder gaat dan verwacht. Loonkosten zijn voor bedrijven een grote kostenpost aan vaste lasten.

Daarom kiezen ze er vaak voor om tijdelijke contracten te bieden. De huidige ontwikkelingen in de economie zorgen er voor dat bedrijven extra voorzichtig en terughoudend zijn met investeringen. Ook het bieden van scholing is een investering die moet kunnen worden terugverdiend. Ik denk dat bedrijven hierover vooral met de werknemers rechtstreeks afspraken moeten maken.

Werknemers en de woningmarkt

In 2012 kunnen tweeverdieners met een jaarinkomen rond 20.000 euro per persoon dit jaar maximaal 148 duizend euro aan hypotheek krijgen. In begin november wilde het instituut voor budgetvoorlichting Nibud dit bedrag hoger laten uitvallen. Het bedrag wat deze inkomensgroep zou moeten kunnen lenen zou volgens dit instituut opgerekt moeten worden met 30 duizend euro. Volgens een rondgang van de Volkskrant zouden banken niet hierin mee willen gaan.

De reden voor de terughoudendheid van banken is voor een deel te wijten aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze instantie heeft hypotheekverstrekkers eind december 2011 een brief gestuurd waarin waarschuwingen staan om geen riskante beslissingen te nemen met betrekking tot het verstrekken van hypotheken. In deze brief zou onder andere staan dat de AFM de Nibud-norm onverantwoord vindt. Het zou nu niet het geschikte moment zijn om werknemers met lagere inkomens nog hogere schulden te laten maken. Deze brief zorgt er voor dat banken op hun hoede zijn. De banken zijn bang voor boetes van de AFM wanneer ze de opmerkingen van de AFM in de wind zouden slaan.

Vereniging voor Eigen Huis, belangenclub voor woningbezitters, reageerde boos op de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten. Namens een woordvoerder in de krant geeft de Vereniging Eigen Huis aan:  “Sinds wanneer bepaalt de AFM de regels?”. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) zou de eerder verruiming van de hypotheekverstrekking hebben goedgekeurd.

De AFM en de Vereniging voor Eigen Huis staan lijnrecht tegenover elkaar. De achterliggende redenen voor beide instanties zijn duidelijk. De Vereniging voor Eigen Huis wil graag dat mensen meer kunnen lenen zodat de woningmarkt gestimuleerd wordt. De AFM wil juist dat mensen ook daadwerkelijk een woning kunnen betalen en dat ze daarnaast voldoende overhouden om goed te kunnen leven.

Mijn mening is dat het verstandig is om de huizenzeepbel langzaam te laten leeglopen. Nederlanders hebben verhoudingsgewijs ten opzichte van de rest van de wereld zeer hoge schulden. Over het algemeen hebben de Nederlandse werknemers hier niet baat bij. De hypotheekrenteaftrek is slechts een middel om de prijzen om hoog te krijgen en om hoog te houden. Hier hebben alleen de hypotheekverstrekkers en de banken maar baat bij gehad.

Werknemers moeten in de meeste gevallen op twee inkomens een huis kopen. Ze zijn afhankelijk van verschillende gekunstelde compensatiemiddelen om de kosten van hun huis te kunnen betalen. Wanneer sprake is van een gezin is het met gemiddelde en lage inkomens moeilijk om de kosten voor de kinderopvang te betalen. Één van de twee partners kan vaak niet thuis blijven omdat zijn of haar inkomen noodzakelijk is om de hypotheek te betalen. Hierdoor komen werknemers in de knel te zitten. Wat mij betreft is het prima dat er wat gedaan wordt om de huizenprijzen naar een realistisch niveau te brengen. De terughoudendheid van de AFM is in deze situatie goed te begrijpen.

Kwaliteit Chinese scheepsbouw valt tegen

Verschillende Nederlandse scheepsbouwers en rederijen zijn teleurgesteld over de kwaliteit die Chinese scheepsbouwers leveren. China heeft verhoudingsgewijs lage bouwprijzen voor schepen. Bedrijven moeten dan echter wel vaak grotere series bestellen of kiezen uit een aantal standaard modellen die ze gebouwd willen hebben.

Hoewel de bouwprijzen van de Chinese schepen vrij laag zijn wordt er minder efficiënt gewerkt als bij Europese scheepsbouwers. Hierdoor neemt de kans op fouten toe. Met name goedkope scheepsbouwers hebben met deze problemen te kampen. Deze scheepswerven kunnen het vaak niet bolwerken en gaan regelmatig failliet. Dit is ook voor de klanten van deze scheepsbouwers erg ongunstig.

Wanneer klanten de schepen in Nederland hebben blijken er regelmatig fouten aanwezig te zijn die door het eigen bedrijf of door andere bedrijven hersteld moeten worden. Dit kost alsnog veel geld waardoor de Chinese schepen weer behoorlijk kostbaarder worden dan van te voren werd begroot. Daarnaast zorgt het herstellen van fouten ook voor vertraging. Schepen die hersteld moeten worden kunnen nog niet worden gebruikt. Bij vertraging gaan daarnaast rentekosten gepaard en het vereist de nodige organisatie om alles weer binnen een vastgestelde tijdspanne weer klaar te krijgen.

Vanwege de keuze uit standaard modellen bij Chinese scheepsbouwers is er weinig ruimte voor vernieuwing en maatwerk voor de klant. Wanneer bedrijven al nieuwe systemen op schepen willen laten bouwen is het onduidelijk of Chinezen deze kennis geheim houden of gaan gebruiken voor andere schepen.

Chinese scheepsbouwers die wel kwaliteit leveren hebben vaak veel hogere prijzen waardoor het minder interessant is om met deze bouwers “in zee” te gaan. De gebrekkige kwaliteit van Chinese schepen kan er voor zorgen dat bedrijven er voor kiezen om hun schepen in Nederland te laten bouwen omdat ze dan een veel grotere zekerheid hebben dat bedrijven aan de kwaliteitseisen van Europa voldoen.

Deze ontwikkeling zorgt er uiteindelijk voor dat ook ijzerwerkers, scheepsbouwers, cascobouwers en scheepslassers meer kans op werk krijgen in Nederland. Daarnaast zorgt de toename van opdrachten er voor dat werkgevers in de scheepsbouw meer opdrachten binnen krijgen en daardoor ook meer continuïteit hebben.

Hoe lost China de economische crisis op?

Hoewel in Nederland steeds kritischer gekeken wordt naar het verstrekken van kredieten door banken wordt aan de andere kant van de wereld een geheel andere aanpak ingevoerd om de economie aan de gang te krijgen en aan de gang te houden. China past een andere strategie toe dan veel Europese laden. De Chinese banken hebben in december 2011 juist meer leningen verstrekt. Dit kon gebeuren omdat er versoepelde restricties op kredietverstrekkingen zijn die door de overheid van China zijn ingevoerd. De kapitaaleisen voor banken in China zijn verlaagd waardoor het verstrekken van leningen werd gestimuleerd. Ook heeft de overheid van China de banken opgedragen om kleine ondernemers meer leningen te verstrekken zodat die meer kunnen investeren en groeien.

Het effect van deze versoepeling blijkt uit de cijfers van de centrale bank van China. Deze bank had in december 2011 voor 640,5 miljard yuan uitstaan aan leningen. Dit was in de maand november 2011 nog 562,2 miljard yuan.

Wat het verschil is tussen de kapitaaleisen van Chinese banken en Nederlandse banken is mij niet bekend. Het is echter wel duidelijk dat in Nederland meer de “hand op de knip” gaat in plaats van dat er geld wordt uitgegeven en geïnvesteerd. Het is lastig voor een overheid om de juiste afweging te maken in een economische crisis. Moet je nu gaan bezuinigen en minder leningen verstrekken of moet je de luchtbel van leningen juist oppompen en nog meer geleend geld in de maatschappij stoppen. China worsteld ook met die vraag. Eerder had China namelijk de kredietverstrekking juist beperkt om te voorkomen dat er een nog grotere luchtbel zou ontstaan en er een hogere inflatie op zou treden. De Chinese centrale bank gaf aan dat ze in 2012 een ”prudent monetair beleid” zal gaan voeren. De eisen voor kredietverstrekking zullen de komende tijd waarschijnlijk eerder worden versoepeld dan strenger worden gemaakt.

Veel bouwpersoneel beschikbaar

Er is op dit moment sprake van een groeiend aantal bouwvakkers die zonder werk komen te zitten. Bij het uitzendbureau schrijven zich elke week metselaars en timmermannen in. Ook komen er op vacaturewebsites regelmatig nieuwe cv’s te staan van bouwvakkers. Het gaat hierbij niet alleen om uitvoerend personeel maar ook om leidinggevend personeel, tekenaars, werkvoorbereiders en calculators.

Dit is geen gunstige ontwikkeling. Verhoudingsgewijs neemt het beschikbare bouwpersoneel toe ten opzichte van bijvoorbeeld de werktuigbouwkunde. Ook technische sectoren die sterk aan de bouw zijn gebonden zoals installatie en elektrotechniek draaien verhoudingsgewijs nog redelijk goed.

De vraag naar bouwpersoneel neemt de laatste tijd verder af. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met de winterperiode. Veel bouwprojecten moeten voor de kerst zijn afgerond ongeacht het weer dat meevalt. Na de afgeronde bouwprojecten wordt reikhalzend uitgekeken naar nieuwe projecten.

Slecht klimaat voor de bouw ondanks goed weer

De eerste periode van de winter verloopt buitengewoon gunstig voor de bouw in Nederland. Er is vrijwel geen vorst geweest waardoor vorstverlet totaal niet aan de orde was. Dat was in de winter 2010-2011 wel anders toen vielen er flinke sneeuwbuien en moest menig bouwproject worden stilgelegd. Dit had ook gevolgen voor tijdelijk personeel. Uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerd personeel werd in de voorgaande winter naar huis gestuurd door bedrijven die te maken kregen met vorstverlet. Dit zorgde er voor dat personeel in de WW terecht kwam of aanspraak moest doen op vakantieuren.

Dit is in de winter 2011-2012 wel anders. Toch loopt het aantal bouwprojecten terug in Nederland. Hierdoor komt alsnog veel personeel thuis te zitten terwijl ze wel zouden kunnen werken. De grote hoeveelheid regen van de afgelopen weken heeft hooguit voor modder en plassen gezorgd op de bouwlocaties. Dat zijn slechts kleine problemen. Het probleem van de economie is helaas veel groter.

Bedrijven en particulieren krijgen nauwelijks een financiering rond van een bank en moeten daardoor bouwplannen uitstellen. Van uitstel komt niet zelden afstel. Bouwbedrijven moeten scherp inschrijven om een bouwproject gegund te krijgen. De concurrentie is hierin erg sterk. Grote bedrijven moeten vanwege de hoeveelheid personeelsleden vaak wel scherp inschrijven want personeel dat thuis zit kost nog meer geld.

Flexibel personeel is een uitkomst. Veel flexibel personeel in de bouw is echter al naar huis gestuurd en tijdelijke contracten worden niet verlengd. We zullen wel zien wat de komende tijd in het verschiet komt voor de bouw aan het weer zal het niet liggen. Het economische weer/ klimaat moet echter grondig worden verbeterd.