FNV: flexwerkers moeten duurder worden vanaf 2017

De vakbond FNV wil dat vaste krachten goedkoper worden voor bedrijven. Daarnaast moeten bedrijven juist meer gaan betalen voor flexwerkers als ze deze in dienst willen nemen. Hiervoor pleit FNV-voorzitter Han Busker in een gesprek met het Algemeen Dagblad (AD) op woensdag 10 mei 2017. De voorzitter geeft aan dat dit een eis is van de vakbond FNV, als flexwerk niet duurder wordt ten opzichte van vaste contractanten dan zullen er volgens hem acties volgen. De vakbond FNV wil met dit bericht een duidelijke boodschap afgeven aan de politieke onderhandelaars die momenteel een nieuwe regering willen gaan vormen.

De voorzitter van de FNV geeft aan dat hij er vanuit gaat dat de nieuwe minister van Sociale Zaken goed zal luisteren naar de FNV. De FNV heeft een belangrijk speerpunt gemaakt van het beperken van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De vakbond wil de flexibilisering een halt toeroepen. Als dit niet gebeurd dan zal de FNV actie gaan voeren. Busker noemt de oplossing eenvoudig. Voor werkgevers moeten flexkrachten duurder worden. Het aannemen en inzetten van flexkrachten zal moeten worden ontmoedigd. De overheid kan er ook voor kiezen om de werknemerslasten te verlagen. Op die manier worden vaste krachten ook goedkoper ten opzichte van flexpersoneel. Een ander voorbeeld dat door de heer Busker wordt aangedragen is het invoeren van minimumtarieven voor zzp’ers in bepaalde sectoren.