Technischwerken.nl zet samenwerking met Technicum uitzendbureau voort in 2020

Het afgelopen jaar heeft Technischwerken.nl succesvol samengewerkt met Technicum uitzendbureau. Deze samenwerking is effectief omdat Technischwerken.nl zich vooral richt op het verstrekken van informatie over de techniek, de arbeidsmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Wat Technischwerken.nl echter niet heeft is vacatures voor technische functies en daarnaast heeft Technischwerken.nl ook geen opleidingen in haar dienstverlening. Technicum heeft deze dienstverlening echter wel.

Technicum is een onderdeel van USG people en een VCU gecertificeerd uitzendbureau en legt de nadruk op specialisme en veiligheid in haar arbeidsbemiddeling. Daarom werkt Technicum samen met VCA gecertificeerde bedrijven. Technischwerken.nl vormt in deze samenwerking een bron van informatie over de techniek. Ook wordt op de website van Technischwerken.nl het relevante nieuws over de arbeidsmarkt up-to-date gehouden. De ontwikkelingen die bij Technicum plaatsvinden worden bovendien op Technischwerken.nl gedeeld met een groot publiek. In 2019 heeft Technischwerken.nl ruim 1 miljoen bezoekers gehad op haar website.

Velen daarvan hebben via de vacaturelink naar Technicum een nieuwe baan kunnen vinden. Ook hebben veel bezoekers via de BBL link naar Technicum een nieuwe technisch opleiding kunnen vinden. Ook in 2020 zal deze samenwerking worden voortgezet zodat zoveel mogelijk mensen kennis krijgen van de techniek en een passende opleiding en baan kunnen vinden. Zo wordt de technische arbeidsmarkt verreikt en wordt deze arbeidsmarkt voorzien van nieuwe vakkrachten. Deze vakkrachten zijn hard nodig in de toekomst.

Technischwerken.nl wenst iedereen een goed 2020 toe!

Het is oudejaarsavond en dit is waarschijnlijk de laatste tekst die ik in 2019 ga plaatsen op deze website. Natuurlijk gaan we in 2020 gewoon door met het delen van kennis over de technische arbeidsmarkt. Als het nu gaat om technische vacatures, informatie over de techniek, verduurzaming of opleidingsmogelijkheden en BBL, op Technischwerken.nl vind je het allemaal. De komende tijd zal met name veel geschreven worden over de destructieve uitwerking van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze WAB zal in 2020 diepe sporen nalaten op de arbeidsmarkt en zorgen voor hogere werkloosheid onder flexwerkers.

Daarnaast zal er de komende tijd meer informatie verschijnen over de verduurzaming in de techniek en de energievoorziening. Er moeten namelijk nog aanzienlijke stappen op dit gebied worden gezet. Nederland dreigt haar energiedoelstellingen niet te behalen en is daardoor afhankelijk van de overheid maar ook van bedrijven in de technische sector. Met name in de installatietechniek en elektrotechniek moet er de komende tijd nog aanzienlijk wat gebeurd. Het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen, waterstofketels en vergistingsinstallaties zal de komende jaren intensiever moeten verlopen. Ook zullen er meerdere windmolenparken moeten worden aangelegd en onderhouden. Dat betekent meer werk voor installatiemonteurs, servicemonteurs en onderhoudsmonteurs. Juist aan deze werknemers is een groot tekort in de techniek. Op Technischwerken.nl besteden we hier aandacht aan.

Trump: deelakkoord tussen Amerika en China wordt 15 januari getekend

Vandaag werd duidelijk gemaakt dat er een belangrijke grote stap is gezet in de handelsonderhandelingen tussen Amerika en China. De Amerikaanse president Donald Trump maakte namelijk op dinsdag 31 december 2019 via Twitter bekend dat er een deelakkoord tussen Amerika en China zal worden getekend. Deze ondertekening zal plaatsvinden op 15 januari in het Witte Huis. Daarbij zal een officiële ceremonie in het Witte Huis worden gehouden.

Voor beide economische grootmachten is het deelakkoord van groot belang. Er staan in het deelakkoord een aantal belangrijke onderwerpen. Deze hebben betrekking tot het beschermen van intellectueel eigendom en een aantal handelsafspraken. Hoewel op 15 januari nog slechts een deelakkoord wordt getekend zijn veel mensen optimistisch over deze nieuwe ontwikkeling in het handelsconflict tussen Amerika en China. Veel mensen in de financiële sector kijken er naar uit dat er akkoorden worden gesloten tussen beide landen.

Vooral de handelsbarrières hebben de afgelopen tijd voor veel problemen gezorgd. Er werden aanzienlijke importtariefverhogingen doorgevoerd op producten van beide landen. Dat maakte veel producten en grondstoffen aanzienlijk duurder voor Amerikanen maar ook voor Chinezen. De afgelopen tijd werd de wereldwijde economische groei door de handelsoorlog aanzienlijk afgezwakt. Nu er weer betere economische banden tussen Amerika en China ontstaan is de kans groot dat de wereldeconomie weer verder gaat doorgroeien.

VCU uitzendbureaus merken gevolgen WAB in 2020

Het komende jaar zullen VCU gecertificeerde uitzendbureaus de gevolgen gaan merken van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed in werking vanaf 1 januari en heeft een groot effect op de technische arbeidsmarkt en in de bouwsector. In deze sectoren zijn verschillende uitzendbureaus actief. Toonaangevende uitzendbureaus in de technische arbeidsmarkt behoren VCU gecertificeerd te zijn. Doormiddel van een VCU certificering wordt duidelijk dat de uitzendorganisatie zich houdt aan de VCA voorschriften en richtlijnen.

De meeste aannemers en onderaannemers in de bouw hebben een VCA certificering en dat vereist dat ze met een VCU uitzendorganisatie dienen samen te werken als ze flexibel technische personeel willen inlenen. Juist op het gebied van flexwerk gaat er veel veranderen in 2020. Dat is het gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet die ook wel WAB wordt genoemd maakt flexwerk duurder voor werkgevers. Door de WW premiedifferentiatie zullen bedrijven meer WW moeten afdragen voor flexkrachten. Dat scheelt wel vijf procent. Bedrijven zullen daarom eerder beslissen om geen flexkrachten in te lenen of om bestaande flexplaatsen op te heffen om zo kosten te besparen.

VCU uitzendbureaus zullen gaan merken dat bedrijven minder behoefte hebben aan dure flexkrachten. Er zullen meer uitzendkrachten op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Deze ontwikkeling zal ook gemerkt worden in de bouw en techniek. Juist deze sectoren hebben het de laatste tijd moeilijk gehad. Door de stikstofproblematiek en de PFAS problemen zijn veel ondernemingen in de knel komen te zitten en dat heeft er voor gezorgd dat er minder uitzenduren werden gedraaid. Dit hebben VCU uitzendbureaus al gemerkt in 2019. Waarschijnlijk zet deze ontwikkeling door in 2020. Er is namelijk nog veel onzekerheid en de aangepaste normen en wetgeving is maar tijdelijk.

Toename zzp’ers in bouw en techniek vanaf januari 2020

In de bouw en de techniek werken al veel zelfstandigen zonder personeel in 2019. Er wordt echter een toename verwacht in het aantal zelfstandige ondernemers dat in de bouw werkt. Deze ontwikkeling heeft te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking. De WAB zorgt er voor dat flexwerk in Nederland duurder wordt voor werkgevers. Dit heeft te maken met de WW premiedifferentiatie. Deze WW- premiedifferentiatie zorgt er voor dat er voor flexwerkers 5 procent meer WW-premie moet worden afgedragen ten opzichte van vaste krachten. Flexwerkers worden dus duurder voor werkgevers. Veel werkgevers die toch afhankelijk zijn van flexibele arbeid maar niet meer kosten kunnen betalen gaan meer zelfstandigen zonder personeel inhuren de komende tijd.

Dat zorgt er voor dat het aandeel zzp’ers op de flexmarkt zal toenemen. Met name in de bouw en techniek zullen meer zzp’ers aan de slag gaan. Dat heeft te maken met de onzekere factoren die in 2019 zich hebben voorgedaan. De stikstofcrisis en PFAS problematiek zorgden er voor dat veel bouwbedrijven in onzekere tijden hebben geleefd. Ook hun toeleveranciers merkten de problemen. De productie ging achteruit. De onzekerheid wordt in de praktijk vaak opgevangen door flexkrachten. De overheid wil echter dat er meer vaste krachten worden ingehuurd maar de kans is klein dat dit daadwerkelijk gebeurd. Bedrijven in de bouw en techniek zullen zzp’ers als noodoplossing inzetten ter vervanging van uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract die op basis van de Wet Arbeidsmarkt in Balans duurder zullen worden. De balans tussen flexwerk en vaste krachten zal verder weg zijn dan ooit in 2020.

Handelsdeal tussen Amerika en China wordt in eerste week 2020 getekend?

De Amerikaanse handelsadviseur Peter Navarro heeft afgelopen maandag in een interview met Fox News aangegeven dat er een grote kans is dat het deelakkoord met China binnenkort wordt ondertekend. Naar verwachting zal dit in de eerste week van 2020 gebeuren. Toch moet er nog een officiële bevestiging komen met betrekking tot de datum waarop de handelsdeal wordt ondertekend. Daarover zal de Amerikaanse president Donald Trump of de handelsvertegenwoordiger uitsluitsel moeten geven. Volgens Peter Navarro wordt er nog gewacht op een vertaling van de handelsdeal.

De Engelstalige South China Morning Post maakte ook bekend dat de Chinese vicepremier Liu He de uitnodiging voor ondertekening al heeft geaccepteerd. Dit bericht stond in de maandageditie van dit nieuwsblad. Het bericht werd bekend gemaakt op basis van een anonieme bron. Op dit moment is het bezoek van een delegatie uit China nog in volle gang. Dit bezoek zal naar verwachting tot halverwege volgende week voortduren. Het sentiment is positief. In de maand oktober werd al duidelijk dat er zicht is op een deelakkoord. In dit deelakkoord zijn verschillende afspraken vastgelegd. Deze afspraken gaan onder andere over financiële diensten, grote landbouwaankopen en de bescherming van intellectueel eigendom.

Ruim de helft van de flexwerkers was in 2018 zzp’er

In 2018 werkten er in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal ongeveer 2 miljoen flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel. Hiervan was bijna 1,1 miljoen aan de slag als zelfstandigen zonder personeel. Dat betekent dat meer dan de helft van de flexwerkers een zzp’er is. De overheid heeft in het verleden de wetgeving voor deze groep getracht te reguleren. Dit is echter mislukt. Toch wil de overheid flexwerk in Nederland reduceren. Het gevolg is dat de overheid opnieuw haar peilen heeft gericht op uitzendkrachten en payrollers.

Het aantal mensen in deze flexibele dienstverbanden moet worden beperkt doormiddel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Ook het aantal mensen in oproepcontracten en tijdelijke contracten moet omlaag. Dat gebeurd volgens de overheid automatisch als flexwerk duurder wordt gemaakt en als het eenvoudiger wordt om vaste krachten te ontslaan. De overheid heeft deze onderwerpen daarom ook vastgelegd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wat de overheid echter niet heeft gedaan is het opnemen van bepalingen voor zzp’ers. Deze groep flexwerkers is de grootste groep flexkrachten op de arbeidsmarkt in Nederland. Toch heeft de overheid het inhuren van zzp’ers niet duurder gemaakt.

Ook heeft de overheid nog steeds geen duidelijk beleid geformuleerd over de manier waarop de inzet van zzp’ers kan worden gecontroleerd in de toekomst. Dat betekent dat er in 2020 gewoon sprake kan zijn van verkapt werkgeverschap. Dan is er gewoon sprake van arbeidsrelatie tussen de werkgever en de zzp’er die in feite als werknemer wordt beschouwd. Deze vorm van flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt door de belastingdienst als ontduiking van de werkgeverslasten beschouwd. Er is door de overheid echter geen effectief beleid met betrekking tot de inzet van zzp’ers ontwikkeld. De kans is groot dat het aantal uitzendkrachten in 2020 zal afnemen maar het aantal zzp’ers zal toenemen.

Onderzoek: creatieve vacatures trekken de aandacht

Uit onderzoek komt naar voren dat creatieve vacatures meer interesse opwekken bij sollicitanten dan vacatures die alleen maar uit tekst bestaan. Deze conclusie komt naar voren uit het onderzoek dat Maikel Moll student Bedrijfskunde aan de NHL Stenden in Leeuwarden heeft uitgevoerd. Hij heeft tijdens zijn stage bij Technicum uitzendbureau in een onderzoek een aantal werkzoekenden benaderd met een enquête. In deze enquête werd aan de ondervraagden gevraagd wat hun aandacht trok in een vacature.

In totaal gaf 71% van de ondervraagden aan dat zij eerder geïnteresseerd zijn in een vacature waarin creatief gebruik werd gemaakt afbeeldingen en kleuren. Aan de ondervraagden werden twee vacatures voorgelegd. De ene vacature was tekstueel zonder visuele aspecten en de andere vacature was visueel met plaatjes en kleuren, met een klein tekstueel aspect. Van de ondervraagden gaf 66% aan dat hun voorkeur uit ging naar de creatieve visuele vacature met het kleine tekstuele aspect en 33 procent gaf aan dat hun voorkeur lag bij de tekstuele vacature zonder een visueel aspect. Uit de bevindingen blijkt dat de ondervraagden meer aangesproken worden door een creatief opgestelde vacature, dan wanneer er heel veel tekst in een vacature staat. Hieruit valt op te maken dat uitzendorganisaties en reguliere werkgevers gebruik moeten gaan maken van visuele vacatures om vervolgens meer sollicitanten binnen te krijgen. Uit de afgenomen enquête is gebleken dat MBO geschoolde mensen veel behoefte hebben aan visualisering. Zij geven aan dat ze geen behoefte hebben om ellenlange alinea’s vol met tekst te lezen. In tijden van krapte is het belangrijk dat je jezelf blijft onderscheiden van de rest, om je hoofd boven water te houden.

Het is in eerdere onderzoeken al aangetoond dat kleuren psychologische invloed kunnen hebben op mensen. Zo brengt de kleur blauw (de kleur van Technicum uitzendbureau) controle, openheid, waarheid, transparantie en modernheid met zich mee. Technicum maakt in hun vacatures geen gebruik van deze kleuren. Verder blijkt dat kleuren voor herkenbaarheid zorgen. Kleuren vormen een belangrijk onderdeel van de huisstijl. Als mensen de kleur blauw zien in de visualisatie van de vacature zullen zij dus sneller de link leggen met Technicum. Wil je meer weten over het vacatureaanbod van Technicum klik dan op de knop “vacatures Technicum” in de menubalk.

Stoppen flexibele dienstverbanden na 12 maanden ten gevolge van de invoering van de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal een negatief effect hebben op de arbeidsmarkt. De beoogde balans tussen flexwerk en vastwerk die de overheid voor ogen heeft zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. In plaats daarvan zal de onzekerheid voor flexwerkers toenemen. Dat heeft onder andere te maken met de bepaling dat flexwerkers na 12 maanden dienstverband recht hebben op een aanstelling met een vast aantal uren. In de periode tot 12 maanden kunnen flexkrachten echt flexibel worden ingezet door bedrijven. Veel bedrijven vinden deze flexibele inzet prettig en noodzakelijk omdat de bedrijfsvoering grillig verloopt. Met name in de tuinbouw, horeca, bouw en techniek is er regelmatig sprake van projectwerk en seizoenswerk.

Tijdens piekdrukte maken flexkrachten meer uren en op rustige momenten minder uren of wordt hun flexdienstverband tijdelijk onderbroken. Na 12 maanden is dit echter niet meer mogelijk. Bedrijven moeten namelijk na die periode een vaste arbeidsomvang aan hun flexkrachten bieden. Dat betekent dat een flexwerker vanaf dat moment precies moet weten hoe lang hij of zij bij het bedrijf in dienst zal zijn en tegen welk aantal uren hij of zij per week zal werken. Voor veel bedrijven in de genoemde sectoren is het echter niet mogelijk om ruim van te voren deze duidelijkheid te bieden. Daarom zullen bedrijven eerder beslissen om flexwerkers te laten vertrekken. Vooral nu flexwerkers door de WW-premiedifferentiatie duurder zijn geworden ten opzichte van vaste krachten zullen bedrijven sneller besluiten om afscheid te nemen van flexwerkers.

WAB brengt flexwerkers en vaste medewerkers in onzekerheid in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt voor meer onzekerheden bij werknemers in Nederland. Flexkrachten worden door de WW-premiedifferentiatie duurder ten opzichte van vaste krachten. Daardoor staan bedrijven voor de keuze of ze flexwerkers een vast contract gaan geven, laten vertrekken of de hogere kosten voor flexkrachten lief gaan nemen. Omdat bedrijven in 2020 een onzekere tijd tegemoet gaan zullen flexkrachten dit ook gaan merken. Bedrijven aarzelen om vaste contracten te verstrekken en staan ook niet te springen om hogere WW-premieafdrachten te betalen voor flexkrachten. Daardoor is de kans groot dat ze afscheid gaan nemen van flexkrachten zoals uitzendkrachten, payrollers en oproepkrachten.

Daarnaast gaan ook vaste krachten een onzekere tijd tegemoet. Het wordt namelijk goedkoper om afscheid te nemen van vaste krachten. Bovendien wordt het ook nog makkelijker om afscheid te nemen van vaste krachten. De dossieropbouw hoeft minder grondig op één ontslaggrond te worden gericht. In plaats daarvan kan ook een culminatiegrond worden gehanteerd waarbij meerdere ontslaggronden die gedeeltelijk onderbouwd zijn worden gecombineerd. Vooral voor vaste krachten die ouder zijn en een langdurig dienstverband hebben bij een bedrijf wordt 2020 een onzeker jaar onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het ontslaan van vaste krachten in deze categorie wordt aanzienlijk goedkoper ten opzichte van 2019. Sommige arbeidsjuristen verwachten een ware ontslaggolf in 2020 ten gevolge van de WAB.

Kabinet investeert 34,5 miljoen in verduurzaming transportsector in 2020

De Nederlandse overheid gaat 34,5 miljoen euro investeren in de transportsector. Het geld is bestemd voor zogenaamde milieumaatregelen waardoor de transportsector duurzamer zou moeten worden. Niet alleen de overheid gaat meer investeren in de verduurzaming van de transportsector ook bedrijven gaan meer geld hierin investeren. Het zou gaan om een bedrag van 47 miljoen euro. Bovendien wordt er vanuit de Europese Unie ook nog eens 5,9 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Dit bericht werd bekend gemaakt door het ministerie van Milieu en Wonen op maandag 30 december 2019. Het totaalbedrag voor de verduurzaming van de transportsector komt daardoor uit op meer dan 87 miljoen euro. Dit bedrag zal worden geïnvesteerd in 43 projecten. Het elektrisch rijden moet ook in de transportsector verder worden uitgebreid.

Daarom wordt de laadinfrastructuur verder uitgebouwd in Nederland. Bovendien zal ook het gebruik van waterstof verder worden bevorderd. Er komen in totaal zeven nieuwe waterstoftankstations in Nederland. Deze worden onder meer in Dordrecht, Barneveld en Roosendaal geplaatst. Verder wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om transportschepen te laten varen op waterstof. Ook worden bouwmachines uitstootvrij gemaakt. Deze laatste ontwikkeling is van belang in het kader van de stikstofcrisis. Door de stikstofcrisis konden veel bouwprojecten niet door gaan. Tijdens het bouwen moet de stikstofuitstoot minimaal zijn. Daarom is het reduceren van de stikstofuitstoot van bouwmachines extra belangrijk.

Gevolgen van de WAB in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt in 2020. Deze wet die wordt afgekort met WAB treed op 1 januari 2020 in werking. Het is de bedoeling dat deze wet de arbeidsmarkt gaat veranderen. Er moet meer balans komen op de Nederlandse arbeidsmarkt vind de overheid. Daarom zou het aantal vaste krachten moeten toenemen en het aantal mensen in flexibele dienstverbanden juist moeten afnemen. De overheid is van mening dat dit effect kan worden bewerkstelligt door het duurder maken van flexibele arbeid en het vereenvoudigen van het ontslagrecht. Daardoor zouden de kosten van flexkrachten toenemen en het ontslaan van vaste krachten effectiever moeten verlopen.

Equal pay voor payrollers
De WAB heeft een aantal onderwerpen behandeld. Zo krijgen payrollmedewerkers dezelfde rechten als werknemers in vaste dienst. Payrollmedewerkers, in de volksmond payrollers, krijgen hetzelfde salaris en dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en rechtstreeks in dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Dat noemt men ook wel equal pay. De term equal pay wordt op de arbeidsmarkt wel vaker gebruikt en is in feite de verplichting om inleenkrachten gelijkwaardig te betalen ten opzichte van vaste krachten. Voor payrollers is de equal pay richtlijn van toepassing op alle aspecten met betrekking tot de financiële beloning behalve de pensioenopbouw. Verschillende bedrijven zullen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans helemaal met payroll gaan stopen.

Vast aantal uren na 12 maanden
Flexwerkers moeten vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans op een gegeven moment een vaste arbeidsomvang hebben. Werkgevers moeten in ieder geval na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aanbieden aan hun flexkracht. In de eerste 12 maanden dat een flexwerker in dienst is kan hij of zij verschillende uren per week worden ingezet. Dat is maximale flexibiliteit alleen moet een werkgever wel duidelijk van te voren aangeven welk rooster een werknemer gaat draaien over twee weken. Een werknemer kan na 12 maanden als flexwerker te hebben gewerkt zekerheid krijgen in de vorm van een duidelijke arbeidsomvang. Dat betekent dat de kracht dan ook weet hoeveel uren hij of zij per week zal moeten werken. De vastgestelde arbeidsomvang zorgt er ook voor dat de werknemer weet hoeveel uur hij of zij uitbetaald krijgt. Er is dus ook inkomenszekerheid.

Transitievergoeding
Een andere belangrijke bepaling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft te maken met de transitievergoeding. Vanaf de eerste werkdag heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit recht is ook van toepassing als de werknemer een flexibel contract heeft. De opbouw van de transitievergoeding start dus ook vanaf de eerste werkdag. De transitievergoedingen worden lager door de WAB. Voor bedrijven gaat dit al snel om duizenden euro’s voor werknemers die redelijk kort in dienst zijn. Voor werknemers die langdurig in dienst zijn wordt de transitievergoeding bij ontslag zelfs aanzienlijk goedkoper. Het kan een werkgever tienduizenden euro’s schelen ten opzichte van de wetgeving van 2019 als ze oudere werknemers met een langdurig dienstverband willen ontslaan.

Ontslaan van vaste krachten wordt eenvoudiger
Bedrijven die vaste krachten willen ontslaan kunnen dit in 2019 sneller en eenvoudiger regelen. Het ontslagdossier wordt eenvoudiger omdat niet één ontslaggrond volledig hoeft te worden aangetoond. In plaats daarvan mogen ook meerdere ontslaggronden gedeeltelijk worden aangetoond in een ontslagdossier. Het is echter nog onduidelijk hoe deze versoepeling van het ontslagrecht in 2020 zal worden geïnterpreteerd door de rechters.

WW premiedifferentiatie
De WW- premiedifferentiatie is een heel belangrijk onderdeel van de WAB. In feite betekent de premiedifferentiatie dat er een verschil is in de WW-premieafdracht tussen werknemers met een vast contract en een flexcontract. Werkgevers moeten voor flexibele arbeidskrachten 5 procentpunt meer ww-premie betalen. Dat is op een bruto jaarsalaris van 40.000 euro ongeveer 2000 euro per jaar.

ZZP
Tot slot is het nog belangrijk om in de gedachten te houden dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans over alle vormen van flexibele arbeid gaat behalve over zelfstandigen zonder personeel. De ZZP’ers blijven in 2020 een groep flexwerkers die niet te maken krijgt met de WAB.

Zzp’er valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020

Een zelfstandige zonder personeel valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking en moet de arbeidsmarkt in Nederland gaan hervormen. Met hervormen bedoelt de overheid in dit verband het tot stand brengen van een optimale balans tussen vaste krachten en flexwerkers. Naar de mening van de overheid werken veel te veel werknemers in Nederland als flexkracht. De groep flexkrachten is breed: uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollers, gedetacheerden en mensen met een tijdelijk contract vallen bijvoorbeeld allemaal onder de nummer ‘flexkrachten’. Ook zelfstandigen zonder personeel vallen onder de flexkrachten alleen besteed de Wet Arbeidsmarkt in Balans aan deze groep geen aandacht.

Dat betekent dat zzp is de enige vorm van flexibele arbeid is die niet onder de WAB valt. Dat lijkt gunstig voor zelfstandigen zonder personeel maar toch kan dit in de praktijk wel eens heel anders uitpakken. Bedrijven die toch flexibele arbeidskrachten willen behouden zullen om kosten te besparen regelmatig van hun flexkrachten vragen of ze als zelfstandige zonder personeel zouden willen worden ingeleend. Dan wordt een uitzendkracht bijvoorbeeld een zzp’er om zijn of haar flexbaan te behouden. In feite is er hier sprake van een vorm van werkgeverschap in plaats van een zzp’er die op projectbasis werkt. Deze vorm van misleiding heeft de overheid in het verleden hard willen aanpakken maar is hierin enorm tekortgeschoten. De handhaving vanuit de Belastingdienst is te beperkt. De controle en handhaving op het gebied van de inzet van zzp’ers is nagenoeg stopgezet. Dat zorgt er ook voor dat zzp’ers kunnen worden uitgebuit en langdurige periodes aan de slag gaan bij één en dezelfde opdrachtgever.

Dikwijls bepaald deze opdrachtgever zelf de hoogte van het zzp-tarief en heeft de flexwerker die vanaf dat moment als zzp-er wordt ingehuurd dan weinig invloed op. Het gevolg is een laag tarief en een zelfstandige zonder personeel die maar met moeite kan rondkomen. Er wordt vanuit deskundigen op de arbeidsmarkt gewaarschuwd voor deze ontwikkeling. Arbeidsadvocaten en andere juristen in het arbeidsrecht geven aan dat bedrijven het inzetten van zzp’ers gaan gebruiken als zogenaamde ‘vluchtroute’ om toch flexwerkers in te kunnen zetten en de kosten vanuit de WAB te omzeilen. De overheid heeft nog geen antwoord op deze ontwikkeling.

Meer zzp’ers in kassen en distributiecentra door WAB in 2020

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 zorgt er voor dat flexwerk in Nederland aanzienlijk duurder wordt voor werkgevers. In bepaalde sectoren heeft deze wet een extra negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Met name in de land- en tuinbouwsector en in de logistieke sector zorgt de WAB voor veel problemen. In distributiecentra en in de kassen heeft men bijvoorbeeld in bepaalde periodes meer werknemers nodig omdat het dan extra druk is. Werkgevers in deze branches zijn gewend om deze extra drukte op te vangen met flexkrachten. Dat doen ook veel bedrijven in de horeca.

Het feit dat flexwerkers duurder worden door de WAB heeft een grote nadelige invloed op de inkomsten van bedrijven in de tuinbouw, horeca en logistieke sector. Ook in de bouw en techniek zal men het negatieve effect van duurdere flexwerkers zeker gaan merken. Bedrijven gaan daarom op zoek naar oplossingen. De oplossing die op dit moment bij veel bedrijven wordt genoemd is het inzetten van zelfstandigen zonder personeel. Deze flexwerkers vallen namelijk niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat betekent dat zzp’ers voor bedrijven het komende jaar niet duurder worden. Een aantal sectoren zal daarom in 2020 met meer zzp’ers gaan werken. Dat doet in ieder geval de logistieke sector en naar verwachting ook de tuinbouwsector. Verder wordt er ook een toename in het aantal zzp’ers verwacht in de bouw en techniek. Het gevolg is dat het aanbod aan zzp’ers toeneemt en er meer concurrentie zal ontstaan op het gebied van tarieven vooral nu de economische groei stabiliseert.

Omdat bedrijven kosten willen besparen zullen ze van een deel van hun flexwerkers verlangen dat ze zzp’ers gaan worden met lage tarieven. Dit kan met wat dwang gepaard gaan. De consequentie is namelijk dat het dienstverband anders ten einde komt. Deze consequentie is het gevolg van het feit dat flexwerkers zoals payrollers en uitzendkrachten duurder worden onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het werken als zzp’er is zeker niet altijd gunstig voor de desbetreffende flexkracht. Omdat bedrijven kiezen voor zzp’ers om kosten te besparen en toch flexibel te blijven worden de tarieven vaak erg laag vastgesteld. Soms liggen de tarieven rond de twintig euro. Daarvoor moet de zzp’er rondkomen maar ook verzekeringen afsluiten en tevens pensioen opbouwen.

ABU werkgevers huren meer zzp’ers in vanwege WAB in 2020

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) heeft tegen de NOS aangegeven dat werkgevers in Nederland meer Zelfstandigen Zonder Personeel gaan inhuren de komende tijd. Dit is een duidelijk bericht vanuit de ABU. Op Technischwerken.nl maken we ons al geruime tijd zorgen over deze nieuwe wet en de desastreuze gevolgen die de WAB heeft voor de arbeidsmarkt van Nederland. Er zullen minder flexwerkers worden ingezet. De ontslagen onder flexwerkers zullen toenemen en slechts een deel zal aan de slag gaan als zzp’er.

Dit is een direct gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet, die ook wel met WAB, wordt afgekort moet de arbeidsmarkt in balans brengen. Daarmee bedoelt de overheid dat er een soort evenwicht moet ontstaan tussen het aantal flexwerkers en vaste krachten op de arbeidsmarkt. Door flexwerk duurder te maken zouden bedrijven sneller flexibele krachten in vaste dienst nemen. Dat is echter de eenvoudige gedachte van de overheid achter deze wet.

Waar de overheid compleet aan voorbij gaat is dat werkgevers flexwerkers nodig hebben. Het aanbod aan werk is niet in alle sectoren even stabiel. Ook in de bouw en techniek kan het aanbod aan werk in korte tijd afnemen vanwege de wetgeving van diezelfde overheid op het gebied van stikstof en PFAS. De overheid ondersteund de ondernemers op dit vlak nauwelijks en beperkt zich tot het tijdelijk oprekken van de normen. Dat veel ondernemers zich zorgen maken over 2020 is duidelijk. Voor ondernemers is dan flexwerk altijd een oplossing geweest om toch werknemers werk te kunnen bieden en niet meteen aan vaste contracten vast te zitten.

Dat is echter in de toekomst minder aantrekkelijk omdat flexwerk duurder wordt. Ondernemers sporen echter flexkrachten aan om als zzp’er aan de slag te gaan. De zzp’ers zijn namelijk de enige flexkrachten die niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans vallen. Dat zorgt echter voor nieuwe problemen. Niet iedereen is geschikt voor het werk als zzp’er en bovendien zijn veel zzp’ers niet goed verzekerd. Verder loopt de overheid door de explosieve toename in het aantal zzp’ers al behoorlijk wat belastinggeld mis. De WAB is wederom een grote blijk van onkunde van onze matige overheid.

WAB zorgt voor meer zzp’ers in 2020

Lang niet alle bedrijven in Nederland zijn goed op de hoogte van de effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat is opmerkelijk want deze wet treed over een paar dagen in werking. Op 1 januari 2020 treed de WAB in werking en zullen bedrijven zich aan de bepalingen uit deze wet moeten houden. Dat betekent dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor flexwerkers. De WW-premiedifferentiatie zorgt er namelijk voor dat voor flexwerkers meer WW-premie moet worden afgedragen. Dat maakt flexwerkers duurder in Nederlander.

Zzp’ers vallen niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze nieuwe wet zorgt er daarom voor dat er meer flexwerkers zzp’er zullen gaan worden. Bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om vaste krachten aan te nemen en hun flexibele schil willen behouden zullen hun flexkrachten aansporen om zzp’er te worden. Dat zorgt er voor dat flexwerkers dus niet meer zekerheid krijgen maar nog steeds flexibel actief worden op de arbeidsmarkt in de vorm van zelfstandige zonder personeel. Omdat zzp’ers meer doen dan alleen hun werkzaamheden bij een bedrijf is dat niet voor iedereen een ideaal toekomstbeeld. Als zzp’er moet je namelijk achter je eigen opdrachten aan en moet je jezelf ook verzekeren.

Bovendien moet je er ook voor zorgen dat bedrijven de rekeningen gaan betalen voor de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Dat vereist ondernemerschap en dat past niet bij iedere werknemer. Het projectmatig werken zorgt bovendien voor nieuwe onzekerheden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal in ieder geval geen einde maken aan flexibilisering op de arbeidsmarkt. De kans is juist groot dat er meer mensen flexibel zullen gaan werken in de rol van zzp’er. Bovendien zullen de zzp-tarieven verder gedrukt worden door de komende economische crisis.

Twee belastingschijven in 2020

In 2020 worden door de overheid twee belastingschijven gehanteerd. Dat betekent dat veel Nederlanders minder belasting moeten betalen. Daardoor houden ze volgend jaar mogelijk meer geld over. De twee belastingschijven van 2020 zijn als volgt: de eerste belastingschijf is voor inkomens tot 68.507 euro waarover in 2020 in totaal 37,35 procent belasting moet worden betaald. In de tweede belastingschijf vallen de Nederlanders die meer verdienen dan 68.507 euro.

Volgens de overheid zou een groot deel van de Nederlanders door deze nieuwe belastingschijven meer geld overhouden van brutosalaris. De overheid gaat daarnaast de heffingskorting verlagen en verlaagt tevens de premie voor de volksverzekeringen. Door de lagere heffingskorting zou de koopkracht van werknemers omhoog gaan. Toch is het maar de vraag of veel mensen daadwerkelijk de koopkrachtstijging zullen gaan merken. De prijzen van goederen, producten en diensten kunnen namelijk ook in 2020 gaan stijgen. Door hogere prijzen voor consumenten zullen veel mensen de koopkrachttoename niet of nauwelijks merken.

Koopkracht Nederlanders 2,1 omhoog in 2020 aldus CPB

Nederlanders zouden het komende jaar meer koopkracht hebben. In totaal zou de koopkracht met 2,1 procent gemiddeld omhoog gaan. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) na Prinsjesdag berekend. Het gaat hierbij om de koopkracht van ‘de gemiddelde Nederlander’. Waarschijnlijk gaat de overheid dan uit van mensen met een modaal inkomen. In ieder geval gaan werkende Nederlanders het komende jaar de koopkrachttoename het meeste merken. De koopkracht van deze groep Nederland zou omhoog gaat vanwege nieuwe financiële regels. Daarnaast zullen gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er het minst op vooruitgaan.

Het grote voordeel voor werkenden is dat de loonstrook voor de meeste werknemers gunstiger zal zijn. Men zal meer nettoloon overhouden. Dat heeft te maken met de heffingskorting op de inkomstenbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Mensen die per jaar minder dan 68.507 euro verdienen krijgen een hogere heffingskorting. Daardoor hoeven ze over een kleiner deel van hun inkomen belasting te betalen. Het netto-inkomen gaat daardoor omhoog. Vanwege de algemene heffingskorting en de arbeidskorting zal het inkomen van iemand die ongeveer 35.000 euro verdient op jaarbasis ongeveer 2 procent omhoog gaan.

Vier op de tien Nederlanders wil meer sparen in 2020

Een groot deel van de Nederlanders heeft goede voornemens met betrekking tot financiën voor het komende jaar. Dat heeft Wijzer in Geldzaken afgelopen vrijdag bekend gemaakt. Deze organisatie heeft een peiling gehouden onder duizend Nederlanders. Hieruit komt naar voren dat 41 procent van de ondervraagden van plan is om het komende jaar te sparen voor een financiële buffer.

Dit is een bijzondere ontwikkeling want sparen is in 2019 en 2020 nauwelijks gunstig. De rente staat enorm laag. De meeste banken hebben een minimale rente voor vrij opneembare spaarrekeningen. Deze rente is bij de grootste banken zelfs 0,01 procent. Dat is bijna 0,00 rente. De kans bestaat dat sparen het komende jaar geld gaat kosten. Dan moeten spaarders geld gaan betalen aan banken om hun spaargeld onder te brengen.

De lage rente is het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank oftewel de ECB. Deze bank heeft de spaarrente voor banken zo ver verlaagd dat banken al geld moeten betalen voor hun overtollige kasgeld als ze dat onderbrengen bij de ECB. De centrale bank van Europa hoopt dat de lage rente consumenten en bedrijven stimuleert om meer geld uit te geven. Toch blijkt dat in de praktijk niet te gebeuren. Mensen en bedrijven worden voorzichtiger. De koopkracht is voor veel mensen bovendien nauwelijks toegenomen omdat de kosten van energie en de dagelijkse boodschappen verder zijn gestegen.

Wat gebeurt er met het afval dat The Ocean Cleanup opvist in 2019 en 2020

The Ocean Cleanup is een groot systeem waarmee plastic afval en visnetten uit zee worden gehaald. In feite is het een grote vangarm waarachter plastic blijft hangen. Dit plastic wordt opgevangen en vervolgens afgevoerd per schip. Op 12 december 2019 kwam de eerste lading plastic aan land die doormiddel van The Ocean Cleanup was opgevist. Met het afval dat opgevist wordt door The Ocean Cleanup worden recyclede producten gemaakt. Deze producten zullen vanaf 2020 te koop worden aangeboden.

Niet alle materialen die opgevist worden door The Ocean Cleanup kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Het afval is verschillend. Van het materiaal dat niet gerecycled kan worden en niet kan worden hergebruikt zal men proberen om een soort olie te maken. Die olie zal worden gebruikt als brandstof voor de schepen die naar The Ocean Cleanup varen om daar het plastic afval op te halen. Het is de bedoeling dat er geen materiaal overblijft en dat al het afval een nieuwe bestemming krijgt.

Het afval in de oceanen neemt alleen maar toe. The Ocean Cleanup is een goed initiatief maar het helpt onvoldoende om de oceanen helemaal schoon te krijgen. Men moet voorkomen dat er plastic afval in de oceanen terecht komt. Daarvoor is het belangrijk dat er bijvoorbeeld geen plastic afval vanuit rivieren naar de zee wordt meegevoerd. Om dit te bewerkstelligen bouwt de onderneming vier Interceptors. Dit zijn opvangsystemen waarmee plastic afval uit rivieren kan worden gefilterd.