Technischwerken.nl zet samenwerking met Technicum uitzendbureau voort in 2020

Het afgelopen jaar heeft Technischwerken.nl succesvol samengewerkt met Technicum uitzendbureau. Deze samenwerking is effectief omdat Technischwerken.nl zich vooral richt op het verstrekken van informatie over de techniek, de arbeidsmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Wat Technischwerken.nl echter niet heeft is vacatures voor technische functies en daarnaast heeft Technischwerken.nl ook geen opleidingen in haar dienstverlening. Technicum … Read more

Technischwerken.nl wenst iedereen een goed 2020 toe!

Het is oudejaarsavond en dit is waarschijnlijk de laatste tekst die ik in 2019 ga plaatsen op deze website. Natuurlijk gaan we in 2020 gewoon door met het delen van kennis over de technische arbeidsmarkt. Als het nu gaat om technische vacatures, informatie over de techniek, verduurzaming of opleidingsmogelijkheden en BBL, op Technischwerken.nl vind je … Read more

Trump: deelakkoord tussen Amerika en China wordt 15 januari getekend

Vandaag werd duidelijk gemaakt dat er een belangrijke grote stap is gezet in de handelsonderhandelingen tussen Amerika en China. De Amerikaanse president Donald Trump maakte namelijk op dinsdag 31 december 2019 via Twitter bekend dat er een deelakkoord tussen Amerika en China zal worden getekend. Deze ondertekening zal plaatsvinden op 15 januari in het Witte … Read more

VCU uitzendbureaus merken gevolgen WAB in 2020

Het komende jaar zullen VCU gecertificeerde uitzendbureaus de gevolgen gaan merken van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed in werking vanaf 1 januari en heeft een groot effect op de technische arbeidsmarkt en in de bouwsector. In deze sectoren zijn verschillende uitzendbureaus actief. Toonaangevende uitzendbureaus in de technische arbeidsmarkt behoren VCU gecertificeerd te … Read more

Onderzoek: creatieve vacatures trekken de aandacht

Uit onderzoek komt naar voren dat creatieve vacatures meer interesse opwekken bij sollicitanten dan vacatures die alleen maar uit tekst bestaan. Deze conclusie komt naar voren uit het onderzoek dat Maikel Moll student Bedrijfskunde aan de NHL Stenden in Leeuwarden heeft uitgevoerd. Hij heeft tijdens zijn stage bij Technicum uitzendbureau in een onderzoek een aantal … Read more

Stoppen flexibele dienstverbanden na 12 maanden ten gevolge van de invoering van de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal een negatief effect hebben op de arbeidsmarkt. De beoogde balans tussen flexwerk en vastwerk die de overheid voor ogen heeft zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. In plaats daarvan zal de onzekerheid voor flexwerkers toenemen. Dat heeft onder andere te maken met de bepaling dat flexwerkers na 12 maanden dienstverband … Read more

WAB brengt flexwerkers en vaste medewerkers in onzekerheid in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt voor meer onzekerheden bij werknemers in Nederland. Flexkrachten worden door de WW-premiedifferentiatie duurder ten opzichte van vaste krachten. Daardoor staan bedrijven voor de keuze of ze flexwerkers een vast contract gaan geven, laten vertrekken of de hogere kosten voor flexkrachten lief gaan nemen. Omdat bedrijven in 2020 een onzekere … Read more

Kabinet investeert 34,5 miljoen in verduurzaming transportsector in 2020

De Nederlandse overheid gaat 34,5 miljoen euro investeren in de transportsector. Het geld is bestemd voor zogenaamde milieumaatregelen waardoor de transportsector duurzamer zou moeten worden. Niet alleen de overheid gaat meer investeren in de verduurzaming van de transportsector ook bedrijven gaan meer geld hierin investeren. Het zou gaan om een bedrag van 47 miljoen euro. … Read more

Gevolgen van de WAB in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt in 2020. Deze wet die wordt afgekort met WAB treed op 1 januari 2020 in werking. Het is de bedoeling dat deze wet de arbeidsmarkt gaat veranderen. Er moet meer balans komen op de Nederlandse arbeidsmarkt vind de overheid. Daarom zou het aantal … Read more

Zzp’er valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020

Een zelfstandige zonder personeel valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking en moet de arbeidsmarkt in Nederland gaan hervormen. Met hervormen bedoelt de overheid in dit verband het tot stand brengen van een optimale balans tussen vaste krachten en flexwerkers. Naar de mening van de … Read more

ABU werkgevers huren meer zzp’ers in vanwege WAB in 2020

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) heeft tegen de NOS aangegeven dat werkgevers in Nederland meer Zelfstandigen Zonder Personeel gaan inhuren de komende tijd. Dit is een duidelijk bericht vanuit de ABU. Op Technischwerken.nl maken we ons al geruime tijd zorgen over deze nieuwe wet en de desastreuze gevolgen die de WAB heeft voor de … Read more

Twee belastingschijven in 2020

In 2020 worden door de overheid twee belastingschijven gehanteerd. Dat betekent dat veel Nederlanders minder belasting moeten betalen. Daardoor houden ze volgend jaar mogelijk meer geld over. De twee belastingschijven van 2020 zijn als volgt: de eerste belastingschijf is voor inkomens tot 68.507 euro waarover in 2020 in totaal 37,35 procent belasting moet worden betaald. … Read more

Koopkracht Nederlanders 2,1 omhoog in 2020 aldus CPB

Nederlanders zouden het komende jaar meer koopkracht hebben. In totaal zou de koopkracht met 2,1 procent gemiddeld omhoog gaan. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) na Prinsjesdag berekend. Het gaat hierbij om de koopkracht van ‘de gemiddelde Nederlander’. Waarschijnlijk gaat de overheid dan uit van mensen met een modaal inkomen. In ieder geval gaan werkende … Read more

Vier op de tien Nederlanders wil meer sparen in 2020

Een groot deel van de Nederlanders heeft goede voornemens met betrekking tot financiën voor het komende jaar. Dat heeft Wijzer in Geldzaken afgelopen vrijdag bekend gemaakt. Deze organisatie heeft een peiling gehouden onder duizend Nederlanders. Hieruit komt naar voren dat 41 procent van de ondervraagden van plan is om het komende jaar te sparen voor … Read more