USG helpt flexwerkers die hun baan verliezen vanwege de coronacrisis in 2020

Door de coronacrisis hebben veel uitzendkrachten hun baan verloren. Een aantal bedrijven kiest er namelijk voor om afscheid te nemen van flexwerkers nu de toekomst op bepaalde gebieden onzeker is geworden. Dat is natuurlijk een hele vervelende ontwikkeling maar in sommige sectoren kunnen ondernemers maar met moeite blijven voortbestaan. Zij ontkomen niet aan het opzeggen van flexwerkers of zelfs het ontslaan van vaste krachten. Sectoren zoals de horeca, de luchtvaart maar ook de detailhandel hebben met name te maken met een terugloop aan werkzaamheden. Deze sectoren hebben door een gedwongen sluiting (zoals bij de horeca) of door minder vluchten (zoals in de luchtvaart) op grote schaal flexwerkers laten vertrekken. Er zijn echter organisaties die zich inzetten om deze flexwerkers aan een baan te helpen.

Er is werk, ook in 2020 in de coronacrisis
Ondanks het feit dat veel flexwerkers hun baan hebben verloren is er nog wel werk in 2020. De gezondheidsbranche heeft het enorm druk. Maar ook andere sectoren zoals transport, logistiek, distributie food en land en tuinbouw hebben het nog steeds druk. Er staan nog vacatures open en er zijn ook nog werkgevers dringend op zoek naar werk. Denk ook aan bedrijven die medische apparatuur produceren en bedrijven die hotels ombouwen tot ziekenverblijven. Deze organisaties zoeken nog personeel. Gelukkig zijn er bedrijven die proberen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen. Een voorbeeld hiervan is USG People.

USG People helpt mensen aan een baan
USG People is een grote organisatie waaronder ook Start People, Unique en het technische uitzendbureau Technicum vallen. Deze merken van USG werken intensief samen met Doorzaam, het fonds voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Gezamenlijk hebben heeft USG het belangrijke doel om uitzendkrachten die zonder werk zijn geraakt door de coronacrisis zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen bij sectoren waar een groot tekort is. Zo kan iedereen geholpen worden en kan de maatschappij de klap van het coronavirus opvangen.

USG People biedt mogelijkheden

Om de kans op werk voor uitzendkrachten zo groot mogelijk te maken kunnen klanten van USG gebruik maken van de “Doorzaam werk naar werk voucher” ter waarde van €500. Deze voucher kunnen opdrachtgevers inzetten voor een online training, maar ook voor training on the job, inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever. USG heeft voor haar klanten gereserveerde vouchers. Bent u nog geen klant bij USG People of een uitzendbureau die hieronder valt dan kan dat snel veranderen. Klant worden bij USG is heel eenvoudig. Neem contact op met een vestiging van USG People bij jou in de buurt of stuur een bericht naar het contactformulier op deze website. Dan zorgen wij er voor dat iemand van USG contact met u opneemt.

Voorwaarden voor de Werk naar Werk Voucher
Hieronder zijn nog even de voorwaarden benoemd om in aanmerking te komen voor de Werk naar Werk Voucher:
• De uitzendkracht was werkzaam bij een uitzendorganisatie in Fase A of B
• De uitzendkracht heeft geen werk meer vanaf week 10 of later ten gevolge van de coronacrisis
• De uitzendkracht heeft een opleidingsniveau van maximaal MBO niveau 4.
• De voucher mag niet ingezet worden voor (online) trainingen/e-learnings die in normale omstandigheden ook gevolgd moeten worden
• De voucher mag niet worden ingezet voor een A- of B rijbewijs, omdat de arbeidsmarktrelevantie daarvan onvoldoende kan worden aangetoond.

We hopen spoedig van u te horen. Samen kunnen we de arbeidsmarkt in stand houden en zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen. Samen sta je namelijk sterk en kunnen we ook de coronacrisis aan.

USG People werkt tegen corona !

Technischwerken.nl zet samenwerking met Technicum uitzendbureau voort in 2020

Het afgelopen jaar heeft Technischwerken.nl succesvol samengewerkt met Technicum uitzendbureau. Deze samenwerking is effectief omdat Technischwerken.nl zich vooral richt op het verstrekken van informatie over de techniek, de arbeidsmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Wat Technischwerken.nl echter niet heeft is vacatures voor technische functies en daarnaast heeft Technischwerken.nl ook geen opleidingen in haar dienstverlening. Technicum heeft deze dienstverlening echter wel.

Technicum is een onderdeel van USG people en een VCU gecertificeerd uitzendbureau en legt de nadruk op specialisme en veiligheid in haar arbeidsbemiddeling. Daarom werkt Technicum samen met VCA gecertificeerde bedrijven. Technischwerken.nl vormt in deze samenwerking een bron van informatie over de techniek. Ook wordt op de website van Technischwerken.nl het relevante nieuws over de arbeidsmarkt up-to-date gehouden. De ontwikkelingen die bij Technicum plaatsvinden worden bovendien op Technischwerken.nl gedeeld met een groot publiek. In 2019 heeft Technischwerken.nl ruim 1 miljoen bezoekers gehad op haar website.

Velen daarvan hebben via de vacaturelink naar Technicum een nieuwe baan kunnen vinden. Ook hebben veel bezoekers via de BBL link naar Technicum een nieuwe technisch opleiding kunnen vinden. Ook in 2020 zal deze samenwerking worden voortgezet zodat zoveel mogelijk mensen kennis krijgen van de techniek en een passende opleiding en baan kunnen vinden. Zo wordt de technische arbeidsmarkt verreikt en wordt deze arbeidsmarkt voorzien van nieuwe vakkrachten. Deze vakkrachten zijn hard nodig in de toekomst.

USG People biedt uitzendkrachten met oproepovereenkomst na 51 weken vaste arbeidsomvang onder de WAB

De uitzend- en detacheringsorganisatie USG People heeft besloten om na 51 weken een vaste arbeidsomvang aan te bieden aan het flexpersoneel dat op basis van een oproepovereenkomst werkt. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dient een flexkracht in ieder geval na 12 gewerkte maanden een vastgestelde arbeidsduur te ontvangen. De doelstelling van de WAB is het bieden van meer zekerheden aan flexkrachten.

Daarom is deze maatregel ingevoerd. Werknemers met een oproepovereenkomst weten hierdoor na 12 maanden precies hoeveel uren ze per week gemiddeld kunnen verwachten van hun opdrachtgever. De uitzendorganisatie USG People wil haar flexkrachten in ieder geval een week eerder dan de wettelijke termijn deze duidelijkheid geven. Daardoor kan USG People tegemoetkomen aan de zekerheden die de opdrachtgever kan bieden én geeft de uitzend- en detacheringsorganisatie flexkrachten zekerheid over hun arbeidsovereenkomst en inkomen. De gemiddelde arbeidsduur wordt niet over het aantal gewerkte weken berekend maar over het dienstverband in kalenderweken.

De flexkracht hoeft het aanbod voor de vaste arbeidsomvang niet te accepteren. Alleen als de flexkracht het aanbod niet accepteert, kan de oproepovereenkomst worden voortgezet tot het einde van fase A. Dit is in totaal 78 gewerkte weken. Dat moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd. De verwachting is echter dat veel flexkrachten met een oproepovereenkomst wel duidelijkheid willen hebben over hun dienstverband en het aantal uren dat ze per week zullen worden ingezet.

Wat is ABU cao?

De ABU-cao is de cao die van toepassing is voor uitzendondernemingen. Wanneer je uitzendkracht bent val je onder de cao van de inlener of de cao voor uitzendkrachten, die ook wel de ABU-cao wordt genoemd. ABU staat voor algemene bond uitzendondernemingen. Hierbij zijn de meeste uitzendondernemingen in Nederland aangesloten. Ook als je als uitzendonderneming niet aangesloten bent bij de ABU geldt ook de cao voor de onderneming, omdat hij algemeen bindend is verklaard. Deze tekst gaat over een belangrijk deel van de ABU-cao namelijk het fasesysteem en de uitzendovereenkomsten.

De tekst is geschreven door Tjerk van der Meij tijdens zijn stage bij Unique Technicum (een onderdeel van USG People). Door deze tekst heeft de schrijver meer inzicht gekregen in het fasesysteem van uitzendbureaus en de verschillende soorten dienstverbanden die uitzendkrachten kunnen aangaan met een uitzendonderneming. Hij heeft de tekst aan technischwerken.nl verstrekt zodat ook andere lezers op internet zijn samenvatting kunnen lezen.

Inlenersbeloning
De ABU-cao is door de invoering van de inlenersbeloning (30-03-2015) niet bij elke uitzending van uitzendkrachten volledig van toepassing. Met name de beloningsmethodieken van het inleende bedrijf dienen door de uitzendonderneming overgenomen te worden. Dit houdt in dat in het kader van de inlenersbeloning de uitzendkracht dient ingeschaald te worden in de loonschalen die gehanteerd worden door het inlenend bedrijf. De uitzendkracht dient de volgende componenten voor zij beloning in ieder geval op het zelfde niveau te ontvangen als een werknemer die rechtstreeks bij het bedrijf in dienst is in dezelfde functie:

 • Het bruto loon conform de cao loonschaal van de inlener.
 • ATV en ADV toeslagen
 • Toeslagen voor overwerk
 • Toeslagen voor onregelmatige uren
 • Onkostenvergoedingen
 • Initiële loonsverhogingen die gebruikelijk zijn bij de inlener
 • Periodieken

De inlenersbeloning is zoals u leest puur gericht op de beloning van de uitzendkracht. Dit zorgt er voor dat de ABU-cao, die hier onder verder beschreven is, grotendeels gehanteerd wordt behalve op het gebied van de beloning en de inschaling van de uitzendkracht.  Mocht de organisatie geen cao hebben, dan geldt de ABU-cao.  

De opdrachtgever wordt geacht om de uitzendkracht vanaf de eerste werkdag te belonen conform de inlenersbeloning te geven. Een uitzendbureau zal echter feitelijk het loon uitbetalen aan de uitzendkracht. Daarom moeten uitzendbureaus navraag doen bij het inlenende bedrijf met betrekking tot de beloning van de uitzendkracht.

Uitzendovereenkomsten
Als uitzendkracht ben je werkzaam op grond van een uitzendovereenkomst, dit is een arbeidsovereenkomst die wordt getekend door de opdrachtgever (uitzendbureau) en de werknemer in dit geval de uitzendkracht. De uitzendkracht wordt uitgezonden naar een inlenende partij bijvoorbeeld een staalconstructiebedrijf. In dit artikel ga ik vooral dieper in op de soorten uitzendovereenkomsten en de bijbehorende fasensystemen.

Als uitzendkracht krijg je te maken met 3 soorten uitzendovereenkomsten:

 • Uitzendovereenkomst met uitzendbeding.
 • Detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De uitzendovereenkomst met uitzendbeding is een overeenkomst die vaak in fase A wordt gegeven. Samen met de opdrachtgever wordt een einddatum vastgesteld waarop de opdracht eindigt. Na het eindigen van de uitzendovereenkomst eindigt het dienstverband van de uitzendkracht bij het uitzendbureau automatisch.

Een detacheringsovereenkomst kan gelden voor een bepaalde tijd of een onbepaalde tijd. Bij een detacheringsovereenkomst van bepaalde tijd is een datum opgenomen wanneer het project of de opdracht eindigt. Bij een detacheringovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen einddatum vastgesteld men heeft het dan over een vast dienstverband bij een uitzendbureau.

Fasensysteem
Als uitzendkracht val je in het fasensysteem, ook al val je binnen de cao van je inlener. De ABU-cao kent 3 fasen.

 • Fase A
 • Fase B
 • Fase C

In al de drie fasen gelden andere arbeidsvoorwaarden waar we straks dieper op ingaan.

Wanneer je start met werken als uitzendkracht voor een uitzendbureau begin je in fase A. Je bent werkzaam in fase A voor de eerste 78 weken. Er geldt geen minimum of maximum voor het aantal te werken uren in deze 78 weken. Of je nu 1 of 40 uren per week werkt voor een uitzendbureau maakt in principe niet uit voor de opbouw van 78 weken. Als je 78 weken hebt gewerkt is fase A compleet. Fase A gaat uit van het uitzendbureau, het maakt dus ook niet uit bij welke inlener je werkt zolang je maar voor het zelfde uitzendbureau werkt. In fase A wordt je alleen betaald voor de daadwerkelijk gewerkte uren, dit zal in fase B veranderen. Als fase wordt onderbroken en je gaat na 6 maanden weer opnieuw aan de slag voor dezelfde opdrachtgever kom je weer terug in begin fase A. Is de onderbreking korter dan 6 maanden dan telt het fasensysteem gewoon door.

Na afloop van fase A kun je naar fase B gaan. Je gaat naar fase B als fase A is afgelopen en het uitzendbureau een nieuw contract geeft binnen de zes maanden na afloop van fase A. Fase B duurt, in tegenstelling tot fase A, veel langer; namelijk 4 jaar. Als je werkzaam bent in fase B ben je werkzaam op grond van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd. Fase B heeft 2 maten van duur:

 • Een periode van 4 jaar
 • Of 6 overeenkomsten van bepaalde tijd. De 6 detacheringsovereenkomsten kunnen ook korter duren dan 4 jaar, als je 6 detacheringsovereenkomsten krijgt van 3 maanden elk duurt fase B maar 18 maanden.

Het uitzendbeding is niet meer van toepassing in fase B. Dit houdt in dat als een uitzendkracht gedurende de contracturen, die zijn overeengekomen met het uitzendbureau, geen werk aangeboden krijgt van het uitzendbureau er toch loon (leegloop) moet worden betaald aan de uitzendkracht.

Na fase B komt fase C. Ook hier geldt weer dat het contract binnen 6 maanden na het eindigen van fase B moet worden verlengt om in face C te komen. Voor het gemak staat het hier onder beschreven in een beknopt schema.

Onderbrekingen
Bij fase A geldt bij een onderbreking van 6 maand of minder dat er wordt doorgeteld in het fasensysteem, de onderbrekingsperiode wordt niet meegeteld. Bij een onderbreking van meer dan 6 maand valt de uitzendkracht terug in begin fase A en begint de telling opnieuw.

Bij onderbreking van zes maand of minder in fase B wordt ook doorgeteld in het fasensysteem, de onderbrekingsperiode wordt ook hier niet meegeteld. Als de onderbreking langer is dan 6 maand gaat de uitzendkracht terug naar begin fase A .Hier wordt de onderbrekingsperiode uiteraard niet meegeteld omdat de uitzendkracht weer aan het begin van fase A terecht komt.

Wordt een uitzendkracht in C ontslagen en hij wordt weer aangenomen door hetzelfde uitzendbureau dan geldt bij een onderbreking van 6 maand of minder dat de uitzendkracht weer begint in fase B en zal de telling opnieuw beginnen. Als de onderbreking langer duurt dan 6 maand gaat de uitzendkracht terug naar fase A en zal ook in dit geval de telling opnieuw beginnen. In de praktijk komt het echter bijna nooit voor dat uitzendkrachten met een vast contract worden ontslagen door het uitzendbureau om vervolgens opnieuw door hetzelfde uitzendbureau weer een contract te krijgen.

Voor de verschillende fasen gelden nog een klein aantal onderbrekingsregels die van toepassing zijn binnen de 6 maanden na het eindigen van een overeenkomst. Als binnen de 6 maanden na het beëindigen van de overeenkomst weer een nieuwe arbeidsbetrekking wordt aangegaan met het uitzendbureau dan wordt er altijd doorgeteld in het fasensysteem. Als na het eindigen van het contract na 6 maanden een nieuw dienstverband wordt aangegaan met het uitzendbureau dan komt de uitzendkracht weer terecht in fase A.

Detacheringsovereenkomst beëindigen
De werkgever kan elk moment het detacheringscontract opzeggen binnen fase A en B. Echter geldt er voor de werkgever maar ook voor de werknemer een wettelijk opzegtermijn. Soms komt het voor dat een detacheringsovereenkomst in fase A en B niet kan worden beëindigt, dit komt alleen voor als dit in het contract is opgenomen. Hier onder staan de opzegtermijnen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Opzegtermijnen

 • Detacheringsovereenkomst ≤ 3 maanden opzegtermijn voor uitzendkracht 7 kalenderdagen.
 • Detacheringsovereenkomst > 3 maanden < 6 maanden opzegtermijn voor uitzendkracht 14 kalenderdagen.
 • Detacheringsovereenkomst ≥ 6 maanden of langer opzegtermijn voor uitzendkracht 28 kalenderdagen.

Voor al deze detacheringsovereenkomsten geldt voor de uitzendonderneming een opzegtermijn van 1 maand.

Beëindiging van de detacheringsovereenkomst in fase C
Wanneer je in fase C zit heb je een contract van onbepaalde tijd. Je kunt fase C zien als een vaste aanstelling bij het uitzendbureau. Net als bij elke werkgever valt een contract voor onbepaalde tijd niet zomaar te beëindigen door de werkgever. Als een vaste uitzendkracht wordt je gedetacheerd bij één of meerdere opdrachtgevers. Als een detachering bij een organisatie niet helemaal soepel verloopt wordt van de gedetacheerde dat hij of zij een herplaatsingsgesprek aangaat. Daarbij wordt naar mogelijkheden gekeken om de vaste detacheringskracht te herplaatsen bij een nieuwe inlener. Wanner er geen mogelijkheden zijn voor een nieuwe plaatsing heeft de opdrachtgever toestemming nodig van UWV om de overeenkomst te laten ontbinden. 

Samenvatting over ABU cao
De cao zal evenals de wetgevingen en de arbeidsomstandigheden met tijd worden verandert. Bovenstaande informatie is van toepassing op de richtlijnen zoals die in 2017 door ABU-cao worden gehanteerd. In de Tweede Kamer wordt de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de arbeidsmarkt in de toekomst waarschijnlijk weer gewijzigd als er een nieuw kabinet wordt gevormd. Verder zorgen ook de vakbonden en de werkgeversorganisaties er voor dat er regelmatig veranderingen in de cao worden doorgevoerd.

Wat is USG People?

USG People is een organisatie waaronder meerdere uitzendbureaus, payrollers en detacheerders vallen. USG is internationaal actief en heeft meer dan 100.000 werknemers. USG kennen we vandaag de dag als een grote intermediair die hoofdzakelijk actief is in Nederland, België en Frankrijk. Hieronder volgt een korte samenvatting over USG People. Deze samenvatting is opgesteld door Tjerk van der Meij tijdens zijn stage bij Unique Technicum voor zijn opleiding HRM die hij volgt bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).

Unique Technicum vormt een onderdeel van USG daarom heeft Tjerk van der Meij een samenvatting over deze uitzendorganisatie geschreven voor zijn beeldvorming over de organisatie waar hij stage loopt. Onderstaande samenvatting gaat over de geschiedenis, de specialisering, de missie van USG People en USG op de huidige markt. 

Oprichting van Unique
In 1972 werd het uitzend- en detacheringsbureau Unique opgericht in Almere door Alex Mulder. 25 jaar later nam Unique een plaats in op de beurs. In 1997 werd het beursfonds Goudsmit overgenomen. Unique groeide hierna zeer snel, van één vestiging in Almere tot multinationale pionier. Vanaf het begin opereerde Unique hoofdzakelijk binnen Nederland, Frankrijk en België.

Unique wordt USG
In 2001 werd Secretary Plus overgenomen door Unique. Secretary Plus is een bemiddelingsbedrijf dat zich focust op het leveren van managers met een hoge opleidingsachtergrond. Na de overname van Secretary Plus veranderde Unique haar naam in United Services Group dat ook wel afgekort wordt met USG. De visie van USG was om maatwerk te leveren binnen het vakgebied waar de verschillende bureaus zich op focussen.

USG wordt USG People N.V.
In 2002 werd Start overgenomen, een uitzendbureau met een meer algemener veld binnen Nederland, Spanje en Italië. Vervolgens werd in 2005 Solvus overgenomen. Solvus is een organisatie die zich voornamelijk focust op het HR-beleid van hun inleners. Na de overname werd de naam verandert in USG People N.V. Om de Duitse markt te kunnen betreden nam USG het Duitse Allgeier DL over.

Focus op specialisatie
In 2013 nam USG het besluit om zich te kunnen specialiseren binnen een aantal vakgebieden.  Het algemene uitzendwerk werd opgesplitst in 4 hoofdmerken:

 • Startpeople,
 • Unique, hieronder valt ook Unique Technicum,
 • USG professionals, hieronder valt ook USG Engineering,
 • Secretary Plus.

Een jaar later, in 2014, werd het aanbod in de dienstverlening uitgebreid tot 5 dienstverlening bureaus:

 • Solvus,
 • Blue Carpet,
 • Endouble,
 • Adver-Online,
 • Connecting-Expertise.

In 2016 werd USG uiteindelijk zelf overgenomen door het Japanse Recruit, dit is een grote internationaal actieve HR-dienstverlener. In 2016 werd USG People de organisatie die we vandaag de dag kennen.

Missie
USG People houdt zich bezig mensen aan werk te helpen dat bij hun past. Anderzijds wil de USG natuurlijk organisaties voorzien van passende vakmensen. De USG is momenteel op de arbeidsmarkt een sleutelfiguur als het gaat om kandidaten te koppelen aan een geschikte functie. USG People beschikt over een brede expertise die ze over de afgelopen 45 jaar hebben opgedaan. USG People is uiteraard ook voor het streven en ontwikkelen van hun medewerkers, er zijn vele mogelijkheden voor opleidingen en andere ontwikkelingsmogelijkheden.

USG op de huidige markt
In oktober van het jaar 2015 publiceerde de Telegraaf een artikel over de omzet die USG boekte over het 3
e kwartaal van dat jaar. Met een omzet van 10% hoger dan het voorgaande jaar kwam de omzet uit op 684 miljoen euro. Ook in 2016 groeide de omzet in het eerste kwartaal naar 646,1 miljoen euro. USG bewerkt de markt momenteel zeer effectief. Deze grote uitzend- en detacheringsorganisatie heeft door haar focus op specialisatie weinig belemmering door concurrentie.  

Nederlands uitzendbedrijf USG People wordt in 2016 overgenomen door Japans Recruit

Op dinsdag 22 december 2015 werd door het Nederlandse uitzendbedrijf USG People bekend gemaakt dat ze een overnamebod heeft ontvangen van de Japanse branchegenoot Recruit. Het bedrijf Recruit is bereid om 17,50 per aandeel USG te betalen. Daarmee stelt ze aandeelhouders een premie van 31 procent op de slotkoers van maandag in het verschiet.

In totaal biedt Recruit 1,6 miljard euro op USG. Uitzendonderneming USG People is in 1972 opgericht en is een bekende speler op de uitzendmarkt in Nederland. Nadat deze uitzendonderneming autonoom in Nederland is gegroeid werd USG ook actief in België. In 1997 vond de beursgang van USG People plaats. Onder USG vallen verschillende ‘merken’ uitzendbureaus zoals Start People en Unique.

Door de omvang en strategie van USG en het feit dat USG actief is in de Europese markt is deze uitzendonderneming aantrekkelijk voor Recruit. Daarom heeft Recruit een bod uitgebracht. Het bestuur en de commissarissen van USG ondersteunen het bod van de Japanse onderneming. Oprichter en tevens grootaandeelhouder Alex Mulder heeft zijn belang in het bedrijf (19,8 procent) al toegezegd. In het tweede kwartaal van 2016 verwacht USG de overname af te ronden.

Recruit
Het bedrijf Recruit is een uitzendonderneming die is opgericht in 1960. In totaal heeft dit bedrijf 32.000 interne werknemers in dienst. Recruit bemiddelt tijdelijke krachten in drie operationele segmenten: staffing, hr-media en marketingmedia. Recruit is zeer ondernemend ingesteld en innovatief. Het bedrijf heeft de capaciteiten en de ambitie om wereldwijd een sterke groei door te maken in de komende jaren. Op de lange termijn heeft Recruit de strategie om in de wereld de meest geïntegreerde hr service provider te worden. In 2020 wil Recruit de ”meest vooraanstaande uitzendgroep ter wereld” zijn.

Recruit in de Europese markt
Recruit is niet alleen in Japan aanwezig. Het bedrijf is ook actief in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2015 is Recruit nog niet actief op het Europese contingent.  Er is daardoor geografisch geen overlap tussen de uitzendmerken die onder USG vallen en de activiteiten van Recruit. Om die reden hoeven er geen grote wijzigingen te worden doorgevoerd in de organisatiestructuur van USG People.  Volgens USG-topman Rob Zandbergen zal USG in haar huidige vorm blijven bestaan. Ook de merken, die door USG Star brands worden genoemd, blijven bestaan. Het bedrijf Recruit gelooft net als USG People in een multibrandstrategie en in het ondernemerschap van het management van de verschillende brands op lokaal niveau. De bedrijfscultuur van USG People past daardoor heel goed bij de bedrijfscultuur van Recruit volgens Rob Zandbergen.

Het management en het Europese hoofdkantoor blijven in Almere. Voor Recruit is de overname van USG People interessant omdat USG People al actief is in verschillende Europese landen. De landen waar USG People op dit moment, eind 2015, actief is zijn Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Door de overname van USG People heeft het Japanse Recruit een springplank naar de Europese uitzendmarkt.

Uitzendorganisatie USG People ziet groei in 2015 aanhouden

Uitzendorganisatie USG People meld vrijdag 31 juli 2015 dat ze de winst en omzet in het tweede kwartaal van 2015 heeft zien groeien. USG People verwacht dat deze positieve ontwikkeling in de rest van 2015 kan worden voortgezet. In alle landen waar USG actief is nam de vraag naar (tijdelijke) arbeidskrachten toe. Dit was zowel het geval bij grotere bedrijven als bij kleinere bedrijven. USG People heeft verschillende merken in de uitzendwereld zoals Start People, Unique, Unique Technicum en USG enginering. Deze diversiteit aan merken zorgt er voor dat USG People een groot marktaandeel heeft en daarnaast elke marktsegment met een specifiek merk kan bewerken.

Winst voor USG People
Vrijdag melde USG dat de totale omzet in het tweede kwartaal van dit jaar ongeveer 618,6 miljoen euro is. Die winst is 6 procent hoger dan de winst die het bedrijf in 2014 heeft behaald. De ebita, oftewel het bedrijfsresultaat, verbeterde met ongeveer 25 procent en kwam op 19,4 miljoen euro. De nettowinst van USG People kwam op 5 miljoen euro. Daar stond het bedrijf in 2014 nog 2 miljoen euro in de min.

In Nederland en België nam de omzet vorig kwartaal toe met 9 procent per werkdag. Hierdoor steeg de omzet in Nederland voor de uitzendorganisatie aanzienlijk in het tweede kwartaal. Deze groei kwam bovenop de 3,7 procent groei die in het eerste kwartaal werd gerealiseerd. Ook in Frankrijk en Duitsland nam de groei van USG toe. In Frankrijk was er sprake van een groei van 6 procent en in Duitsland 5 procent. USG People merkte hierbij op dat ze het in die landen beter deed dan haar concurrenten.

USG People is positief over de toekomst
Bestuursvoorzitter Rob Zandbergen benoemde in een toelichting dat de marktomstandigheden zich gunstig blijven ontwikkelen in de landen waar USG People actief is. Volgens USG is de aanhoudende groei in de uitzendbranche ook in de maand juli zichtbaar. Dit geeft de organisatie vertrouwen dat ook in de rest van 2015 een groei kan worden gerealiseerd.

Reactie van Technisch Werken
De uitzendbranche maakt een groei door. Het economisch herstel in Nederland en andere delen van Europa blijkt direct merkbaar in deze sector. Hierdoor bewijst de uitzendbranche wederom een graadmeter te zijn voor de economie. Dat is niet verwonderlijk want veel bedrijven die voorzichtig uit een economisch dal opkrabbelen kiezen er voor om de pieken in de productie op te vangen met tijdelijk personeel. Uitzendkrachten met veel ervaring in een specifiek vakgebied zijn voor bedrijven noodzakelijk om meteen in te kunnen springen op de ontwikkelingen in de markt. Tijd voor het inwerken van personeel is er nauwelijks.

Daarom vertrouwen bedrijven de professionele werving en selectie van geschikte arbeidskrachten toe aan uitzendbureaus. Het blijkt dat met name specialistische uitzendbureaus de personeelsvraagstukken van bedrijven goed begrijpen en daar effectief op in kunnen spelen met de levering van vakkrachten. De diversiteit in specialisaties binnen USG People zorgt er voor dat verschillende marktsegmenten doelgericht door ervaren intercedenten kunnen worden voorzien van ervaren personeel. Klanten, ook wel inleners genoemd, zetten daardoor steeds vaker hun personeelsaanvragen bij USG uitzendbureaus uit waardoor die uitzendorganisatie haar omzet, winst en marktaandeel ziet groeien.

USG People en de dag van de duurzaamheid 2013

USG People vindt duurzaamheid belangrijk. Tien oktober 2013 was het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. In het kader hiervan organiseerde USG People  allerlei activiteiten op haar hoofdkantoren in Almere. Collega’s van USG People werden op de Dag van de Duurzaamheid  in de hal verwelkomd door de speciaal daarvoor aangestelde MVO-ambassadeurs. Tijdens het welkomstmoment werden  tips genoemd over een gezond en vitaal leven.

40 Collega’s van USG People ontvingen een heerlijke stoelmassage en er werd een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Lezen en Schrijven getekend. Tijdens de lunch konden deelnemers  van alles te weten komen over het duurzaamheidsbeleid van USG People bij de stands in de bedrijfsrestaurants. Tot slot werd de winnaar bekendgemaakt van de Sustainable People Challenge en deden maar liefst 13 sportievelingen mee aan de USG People Trappenrace.

Ook op USG People vestigingen van diverse werkmaatschappijen werd aandacht besteed aan de Dag van de Duurzaamheid. Zo organiseerde Start People in Limburg bij een van hun grote klanten een rondetafelbijeenkomst over duurzaamheid waar circa 15 klanten aanwezig waren. In Noord-Brabant bracht een belteam de groene flexmedewerker nog eens extra onder de aandacht bij de klanten van USG People.

USG people en duurzaamheid

Urgenda wil op de Dag van de Duurzaamheid laten zien hoeveel duurzaamheid onder de Nederlandse bevolking leeft. Doelstelling is onder andere zoveel mogelijk mensen bewust te laten worden van duurzaamheid. Daarvoor kunnen mensen en bedrijven activiteiten bedenken. Hoe meer mensen meedenken over het onderwerp duurzaamheid hoe beter. De duurzaamheidsbeweging moet groeien.

Datum dag van duurzaamheid
Donderdag 10 oktober 2013 is de dag van de duurzaamheid. Op die dag vinden er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats om aandacht te vragen voor het belangrijke onderwerp: duurzaamheid.

USG en duurzaamheid
Ook dit jaar neemt USG People weer deel aan de Dag van de Duurzaamheid. In 2013 staat deze dag binnen USG People in het teken van een gezond en vitaal leven. Bij USG People wordt veel en hard gewerkt, maar dit is alleen vol te houden als je fit en vitaal bent, zowel fysiek als mentaal. Bron: usg nieuwsbrief