Onderzoek: creatieve vacatures trekken de aandacht

Uit onderzoek komt naar voren dat creatieve vacatures meer interesse opwekken bij sollicitanten dan vacatures die alleen maar uit tekst bestaan. Deze conclusie komt naar voren uit het onderzoek dat Maikel Moll student Bedrijfskunde aan de NHL Stenden in Leeuwarden heeft uitgevoerd. Hij heeft tijdens zijn stage bij Technicum uitzendbureau in een onderzoek een aantal werkzoekenden benaderd met een enquête. In deze enquête werd aan de ondervraagden gevraagd wat hun aandacht trok in een vacature.

In totaal gaf 71% van de ondervraagden aan dat zij eerder geïnteresseerd zijn in een vacature waarin creatief gebruik werd gemaakt afbeeldingen en kleuren. Aan de ondervraagden werden twee vacatures voorgelegd. De ene vacature was tekstueel zonder visuele aspecten en de andere vacature was visueel met plaatjes en kleuren, met een klein tekstueel aspect. Van de ondervraagden gaf 66% aan dat hun voorkeur uit ging naar de creatieve visuele vacature met het kleine tekstuele aspect en 33 procent gaf aan dat hun voorkeur lag bij de tekstuele vacature zonder een visueel aspect. Uit de bevindingen blijkt dat de ondervraagden meer aangesproken worden door een creatief opgestelde vacature, dan wanneer er heel veel tekst in een vacature staat. Hieruit valt op te maken dat uitzendorganisaties en reguliere werkgevers gebruik moeten gaan maken van visuele vacatures om vervolgens meer sollicitanten binnen te krijgen. Uit de afgenomen enquête is gebleken dat MBO geschoolde mensen veel behoefte hebben aan visualisering. Zij geven aan dat ze geen behoefte hebben om ellenlange alinea’s vol met tekst te lezen. In tijden van krapte is het belangrijk dat je jezelf blijft onderscheiden van de rest, om je hoofd boven water te houden.

Het is in eerdere onderzoeken al aangetoond dat kleuren psychologische invloed kunnen hebben op mensen. Zo brengt de kleur blauw (de kleur van Technicum uitzendbureau) controle, openheid, waarheid, transparantie en modernheid met zich mee. Technicum maakt in hun vacatures geen gebruik van deze kleuren. Verder blijkt dat kleuren voor herkenbaarheid zorgen. Kleuren vormen een belangrijk onderdeel van de huisstijl. Als mensen de kleur blauw zien in de visualisatie van de vacature zullen zij dus sneller de link leggen met Technicum. Wil je meer weten over het vacatureaanbod van Technicum klik dan op de knop “vacatures Technicum” in de menubalk.

Technicum uitzendbureau 2019-2020

Technicum is een intermediair en maakt deel uit van USG People. USG People is onderdeel van RGF Staffing, wereldwijd één van de grootste HR-dienstverleners met activiteiten in Europa, Japan, Noord-Amerika en Oceanië. Iedere dag werken er meer dan 300.000 medewerkers via het netwerk van RGF Staffing bij bedrijven en instellingen. Bij Technicum draait het om het werven en bemiddelen van technisch specialisten. HBO stagiair Maikel Moll heeft in het derde jaar van zijn opleiding Bedrijfskunde stage gelopen bij deze uitzendorganisatie en heeft onderstaande samenvatting gemaakt over deze Technische intermediair.

Technicum is een VCU gecertificeerd uitzendbureau. Dat betekent dat Technicum extra aandacht besteed aan veiligheid, gezondheid en milieu op de arbeidsmarkt. Deze technische uitzendorganisatie is landelijk actief en heeft per regio één of meerdere vestigingen. Technicum beschikt hierdoor over een landelijk netwerk van meerdere vestigingen die nauw met elkaar samenwerken. Technicum bemiddelt personeel in verschillende sectoren. Het maakt niet uit of het nu gaat over werktuigbouwkunde, telecom, engineering of installatietechniek Technicum zoek de juiste kandidaat voor haar opdrachtgevers.

De markt om Technicum heen blijft zich maar ontwikkelen. Andere tijden vragen om andere oplossingen en daarom is het eens in de zoveel tijd nodig om te kijken naar innovaties binnen de huidige processen. Technicum probeert niet alleen met de tijd mee te gaan maar probeert ook voorop te lopen. Zo is Technicum al geruime tijd actief in het bieden van technische opleidingen aan haar werknemers maar ook aan instromers. Op het gebied van BBL maar ook in andere opleidingsvormen is Technicum goed op de hoogte.

Bij Technicum werken meerdere specialisten die als opleidingsadviseur functioneren. Zo is een sollicitant of flexwerker verzekerd van een goed advies en wordt technisch personeel zo goed mogelijk ontwikkelt voor de toekomst. De toekomst kan niet zonder techniek en Technicum wil graag een bijdrage leveren aan deze toekomst door het juiste personeel te bemiddelen voor elke technische klus of project. Wil je meer weten over Technicum klik dan op de knop ‘Vacatures Technicum’ in de menubalk.