Twee belastingschijven in 2020

In 2020 worden door de overheid twee belastingschijven gehanteerd. Dat betekent dat veel Nederlanders minder belasting moeten betalen. Daardoor houden ze volgend jaar mogelijk meer geld over. De twee belastingschijven van 2020 zijn als volgt: de eerste belastingschijf is voor inkomens tot 68.507 euro waarover in 2020 in totaal 37,35 procent belasting moet worden betaald. In de tweede belastingschijf vallen de Nederlanders die meer verdienen dan 68.507 euro.

Volgens de overheid zou een groot deel van de Nederlanders door deze nieuwe belastingschijven meer geld overhouden van brutosalaris. De overheid gaat daarnaast de heffingskorting verlagen en verlaagt tevens de premie voor de volksverzekeringen. Door de lagere heffingskorting zou de koopkracht van werknemers omhoog gaan. Toch is het maar de vraag of veel mensen daadwerkelijk de koopkrachtstijging zullen gaan merken. De prijzen van goederen, producten en diensten kunnen namelijk ook in 2020 gaan stijgen. Door hogere prijzen voor consumenten zullen veel mensen de koopkrachttoename niet of nauwelijks merken.