Koopkracht Nederlanders 2,1 omhoog in 2020 aldus CPB

Nederlanders zouden het komende jaar meer koopkracht hebben. In totaal zou de koopkracht met 2,1 procent gemiddeld omhoog gaan. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) na Prinsjesdag berekend. Het gaat hierbij om de koopkracht van ‘de gemiddelde Nederlander’. Waarschijnlijk gaat de overheid dan uit van mensen met een modaal inkomen. In ieder geval gaan werkende Nederlanders het komende jaar de koopkrachttoename het meeste merken. De koopkracht van deze groep Nederland zou omhoog gaat vanwege nieuwe financiële regels. Daarnaast zullen gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er het minst op vooruitgaan.

Het grote voordeel voor werkenden is dat de loonstrook voor de meeste werknemers gunstiger zal zijn. Men zal meer nettoloon overhouden. Dat heeft te maken met de heffingskorting op de inkomstenbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Mensen die per jaar minder dan 68.507 euro verdienen krijgen een hogere heffingskorting. Daardoor hoeven ze over een kleiner deel van hun inkomen belasting te betalen. Het netto-inkomen gaat daardoor omhoog. Vanwege de algemene heffingskorting en de arbeidskorting zal het inkomen van iemand die ongeveer 35.000 euro verdient op jaarbasis ongeveer 2 procent omhoog gaan.