Vier op de tien Nederlanders wil meer sparen in 2020

Een groot deel van de Nederlanders heeft goede voornemens met betrekking tot financiën voor het komende jaar. Dat heeft Wijzer in Geldzaken afgelopen vrijdag bekend gemaakt. Deze organisatie heeft een peiling gehouden onder duizend Nederlanders. Hieruit komt naar voren dat 41 procent van de ondervraagden van plan is om het komende jaar te sparen voor een financiële buffer.

Dit is een bijzondere ontwikkeling want sparen is in 2019 en 2020 nauwelijks gunstig. De rente staat enorm laag. De meeste banken hebben een minimale rente voor vrij opneembare spaarrekeningen. Deze rente is bij de grootste banken zelfs 0,01 procent. Dat is bijna 0,00 rente. De kans bestaat dat sparen het komende jaar geld gaat kosten. Dan moeten spaarders geld gaan betalen aan banken om hun spaargeld onder te brengen.

De lage rente is het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank oftewel de ECB. Deze bank heeft de spaarrente voor banken zo ver verlaagd dat banken al geld moeten betalen voor hun overtollige kasgeld als ze dat onderbrengen bij de ECB. De centrale bank van Europa hoopt dat de lage rente consumenten en bedrijven stimuleert om meer geld uit te geven. Toch blijkt dat in de praktijk niet te gebeuren. Mensen en bedrijven worden voorzichtiger. De koopkracht is voor veel mensen bovendien nauwelijks toegenomen omdat de kosten van energie en de dagelijkse boodschappen verder zijn gestegen.