Huurders in vrije sector kunnen nauwelijks sparen in 2019

Huurders die een woning huren in de vrije sector hebben in de praktijk vaak te hoge huurlasten om spaargeld opzij te kunnen zetten. Dat zorgt er voor dat ze te weinig kunnen sparen om bijvoorbeeld een woning te kunnen kopen. Dit bericht komt naar voren uit een onderzoek dat woensdag 23 oktober 2019 is gepubliceerd door de Rabobank. Voor het onderzoek zijn 10.000 huurders en woningbezitters benaderd die bij de bank bekend zijn in de leeftijd tussen 20 jaar en 45 jaar oud. Huurders en huiseigenaren zeggen meer te willen sparen. Toch kunnen beide groepen niet evenveel sparen. Zo melden huurders vaker dat ze te maken hebben met hoge vaste lasten.

Deze hoge lasten zijn een reden of hindernis die hen in de weg staat om actief te worden op de woningmarkt. Mensen die een woning bezitten kennen dit probleem echter in veel mindere mate aldus de onderzoekers van de Rabobank. Als men kijkt naar de huurders dan valt het op dat vooral mensen in de vrije sector problemen hebben met het vullen van een spaarrekening. Volgens de Rabobank is dat niet zo gek want huurders in vrije sector betalen verhoudingsgewijs 1000 per maand voor een woning aan huur. Huurders hebben ook geen recht op hypotheekrenteaftrek. Dat zorgt er voor dat dat de lasten hoog blijven. Daar komt bij dat de huizenprijzen de afgelopen tijd alleen maar zijn gestegen.