Koopkracht tweeverdieners omhoog van 2006-2016

Tweeverdieners verdienen meer geld in 2018 en houden ook meer geld over om daadwerkelijk te besteden aan producenten en diensten. Op woensdag 8 augustus 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangegeven dat tweeverdieners ten opzichte van eenverdieners een grotere koopkracht hebben in 2018. Volgens het statistiekbureau gaan eenverdieners er juist op achteruit.

Het CBS heeft in de periode van 2006 tot 2016 onderzoek gedaan naar de inkomensverschillen en de koopkracht van eenverdieners en tweeverdieners. Daaruit komt naar voren dat tweeverdieners in 2016 ruim 5 procent meer te besteden hadden dan in het jaar 2011. Er is dus sprake van een duidelijke groei in de bestedingsruimte van deze groep. Voor eenverdieners daalde de bestedingsruimte in dezelfde periode met een procent volgens het CBS.

Het besteedbaar inkomen van tweeverdieners nam tussen 2006 en 2011 toe met 1,5 procent. Bij eenverdieners was er ook op dit gebied sprake van een afname van 2 procent. Het besteedbaar inkomen wordt in kaart gebracht door het bruto-inkomen te verminderen met betaalde inkomensoverdrachten, belastingen op inkomen en vermogen en premies ziektekosten- en inkomensverzekeringen.