CPB: koopkracht huishoudens 1,2 procent omhoog in 2020

Het komende jaar gaat de koopkracht van huishoudens 1,2 procent omhoog volgens het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft op donderdag 15 augustus 2019 cijfers bekend gemaakt over de economie in Nederland. Daarbij werd een raming gegeven van de koopkrachttoename over het komende jaar. Deze raming lijkt vooralsnog positief maar kan nog wel veranderen.

Het CPB gaat er vanuit dat de koopkracht voor de Nederlandse bevolking gaat toenemen de komende tijd. Toch is er nog veel onzekerheid over deze koopkrachttoename. Wereldwijd zijn er veel economische spanningen die er voor zorgen dat producten voor consumenten duurder kunnen worden. De importheffingen zijn hier een bekend voorbeeld van. Op dit moment spelen importheffingen vooral een rol bij de handelsbetrekkingen tussen Amerika en China. De kans is groot dat Amerika na het oplossen van het handelsconflict met China de aandacht gaat richten op de handelsbetrekkingen met Europa.

Duurdere producten zorgen er voor dat de koopkrachtbeleving minder positief is. Dat effect was ook merkbaar toen de overheid de btw op producten ging verhogen. De koopkracht nam weliswaar toe maar tegelijkertijd moest men ook meer betalen voor de dagelijkse boodschappen. Daardoor werd de koopkracht alsnog afgezwakt. Het salaris van veel mensen is omhoog gegaan vanwege de cao-loonstijgingen maar tegelijkertijd moest men ook meer betalen voor voedsel en andere producten. Koopkrachtcijfers zijn daardoor een gegeven dat men in een bepaalde context moet zien.

Daarom worden cijfers over de koopkracht vooral gebruikt door de politiek om aan te geven hoe goed het kabinet de economie op orde heeft. Over het algemeen gebruikt de regering de koopkrachtcijfers om de grootste koopkrachtverschillen voor het komend jaar te reduceren of gunstiger te maken. In de aanloop naar Prinsjesdag zullen er waarschijnlijk nieuwe koopkrachtcijfers naar buiten worden gebracht die wellicht nog gunstiger zijn voor het kabinet.