Toename zzp’ers in bouw en techniek vanaf januari 2020

In de bouw en de techniek werken al veel zelfstandigen zonder personeel in 2019. Er wordt echter een toename verwacht in het aantal zelfstandige ondernemers dat in de bouw werkt. Deze ontwikkeling heeft te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking. De WAB zorgt er voor dat flexwerk in Nederland duurder wordt voor werkgevers. Dit heeft te maken met de WW premiedifferentiatie. Deze WW- premiedifferentiatie zorgt er voor dat er voor flexwerkers 5 procent meer WW-premie moet worden afgedragen ten opzichte van vaste krachten. Flexwerkers worden dus duurder voor werkgevers. Veel werkgevers die toch afhankelijk zijn van flexibele arbeid maar niet meer kosten kunnen betalen gaan meer zelfstandigen zonder personeel inhuren de komende tijd.

Dat zorgt er voor dat het aandeel zzp’ers op de flexmarkt zal toenemen. Met name in de bouw en techniek zullen meer zzp’ers aan de slag gaan. Dat heeft te maken met de onzekere factoren die in 2019 zich hebben voorgedaan. De stikstofcrisis en PFAS problematiek zorgden er voor dat veel bouwbedrijven in onzekere tijden hebben geleefd. Ook hun toeleveranciers merkten de problemen. De productie ging achteruit. De onzekerheid wordt in de praktijk vaak opgevangen door flexkrachten. De overheid wil echter dat er meer vaste krachten worden ingehuurd maar de kans is klein dat dit daadwerkelijk gebeurd. Bedrijven in de bouw en techniek zullen zzp’ers als noodoplossing inzetten ter vervanging van uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract die op basis van de Wet Arbeidsmarkt in Balans duurder zullen worden. De balans tussen flexwerk en vaste krachten zal verder weg zijn dan ooit in 2020.