BMW wil in 2017 honderdduizend elektrische auto’s verkopen.

Autoproducent BMW wil volgens topman Harald Krüger minstens honderdduizend elektrische auto’s verkopen in 2017. Het bedrijf BMW zou deze doelstelling moeten kunnen halen dit jaar. Het bericht over de verkoopambitie van BMW op het gebied van elektrische auto’s werd door Krüger benoemd in een interview in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Het bedrijf verwacht nu eerder … Read more

Wat is het Activiteitenbesluit in het kader van milieuwetgeving?

De Wet Milieubeheer is op 1 maart 1993 van kracht geworden. Deze wet verving een aantal specifieke wetten die voor die datum werden gehanteerd op het gebied van geluidshinder, afvalstoffen, chemische afvalstoffen en luchtverontreiniging. Een deel van deze wetten in geïntegreerd in de Wet Milieubeheer. Deze wet is op 1 januari 2008 aangepast door het … Read more

Recht op werkonderbreking in Arbowet

De Arbowet is een belangrijke wet die zich richt op het beschermen van de veiligheid en gezondheid van werknemers op en rondom de werkplek. De Arbowet is een wet die zowel aan de werkgever als aan de werknemer een aantal verplichtingen stelt. Een paar voorbeelden hiervan zijn dat de werkgever alles in het werk moet … Read more

Volkswagen investeert miljarden in elektrisch rijden vanaf 2017

Volkswagen gaat meer geld investeren in het ontwikkelen van elektrische auto’s en andere milieuvriendelijke alternatieven voor voertuigen die zijn uitgerust met de traditionele verbrandingsmotor. Vanaf 2017 zal Volkswagen haar investeringen op dit gebied de komende vijf jaar verdrievoudigen. Dit werd bekend gemaakt door de topman Matthias Müller. Hij heeft de ambities van Volkswagen uiteen gezet … Read more

Energieverbruik in 2016 toegenomen in Nederland

In Nederland was het verbruik van energie toegenomen in 2016. Deze toename is opmerkelijk omdat er in 2015 juist sprake was van een daling in het energieverbruik. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat Nederlanders vooral veel meer aardgas verstookten in 2015. In totaal werd er 2 procent … Read more

Nederlandse exploitant van snellaadstations breidt uit naar Londen in 2017

Fastned is een Nederlandse exploitant van snellaadstations voor elektrische auto’s. Dit bedrijf maakte woensdag 26 april bekend dat ze een overeenkomst heeft gesloten met overheidsorgaan Transport for London (TfL). De organisatie TfL is een organisatie die in Londen verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer en de infrastructuur in de hoofdstad van Engeland. De organisatie heeft zichzelf … Read more

Verplichtingen werknemer volgens Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet die ook wel Arbowet wordt genoemd heeft tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Werkgevers hebben volgens de Arbowet een belangrijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Zo moeten werkgevers zich volgens de Arbowet voortdurend inzetten voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ook dient … Read more

Uitzendbureau maakt goed eerste kwartaal door in 2017

Uitzendbureaus hebben een goed kwartaal gehad aan het begin van 2017. Het gaat goed met het uitzendwezen in Nederland. Uitzendbureau Randstad had in de eerste drie maanden van 2017 een goede periode doorgemaakt. In die periode steeg de omzet van het uitzendconcern met zes procent. Als men het totaal bedrag van de omzet gaat bepalen … Read more

Arbowet uitgangspunten samengevat

De Arbeidsomstandighedenwet kwam in Nederland tot stand in 1980. De wet werd echter vanaf 1983 ingevoerd. Dit gebeurde in verschillende fasen. Het beoogde doel van de Arbowet is het bevorderen van veilig werken. Dit heeft alles te maken met de arbeidsomstandigheden vandaar de benaming Arbeidsomstandighedenwet. De benaming Arbeidsomstandighedenwet wordt in de praktijk niet vaak meer … Read more

Doel van de Arbowet samengevat

De Arbeidsomstandighedenwet is in 1980 tot stand is gekomen. Vanaf 1983 werd deze wet in verschillende stappen ingevoerd in Nederland. De Arbeidsomstandighedenwet wordt in de praktijk heel vaak Arbowet genoemd. Met de term Arbeidsomstandighedenwet en Arbowet wordt in feite hetzelfde bedoelt de term Arbowet is alleen een verkorte variant van dezelfde wet. De Arbowet verving … Read more

Webwinkelgigant Amazon ontwikkelt ook technologie voor zelfrijdende auto’s in 2017

Amazon is een bekende webwinkelgigant en probeert op een innovatieve wijze haar concurrenten voor te blijven. Zo heeft het bedrijf ook al plannen ontwikkeld om drones in te zetten om pakketten te vervoeren. Maandag 24 april 2017 werd echter bekend gemaakt dat het bedrijf met een klein team tracht technologie voor zelfrijdende auto’s te ontwikkelen. … Read more

Ontstaan Arbowet

De Arbowet is een wet die duidelijke richtlijnen en regels biedt die er voor moeten zorgen dat de werkplek zo veilig mogelijk wordt voor werknemers. In feite is de Arbowet gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Werknemers en uitzendkrachten moeten op een verantwoorde wijze veilig hun arbeid … Read more

Aansprakelijkheid bij ongeval uitzendkracht

Als een uitzendkracht te maken krijgt met een ongeval op de werkplek dan zal hij of zij naast de materiële en immateriële schade ook vaak geconfronteerd worden met het begrip aansprakelijkheid. Het begrip aansprakelijkheid zou je in dit verband kunnen verklaren met de vraag: ‘wie kan er aangesproken worden op het feit dat de uitzendkracht … Read more

Wat is een Arbodocument?

Een Arbodocument is een document dat alle relevante informatie over de werkplek en arbeidsomstandigheden bevat die van belang zijn met betrekking tot de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers zoals uitzendkrachten. Het Arbodocument wordt gebruikt op de intermediaire arbeidsmarkt. Deze intermediaire arbeidsmarkt is in feite de arbeidsmarkt waarbij er sprake is van het … Read more

Feitelijk werkgever of functioneel werkgever

De feitelijk werkgever is de werkgever waarbij de werknemer daadwerkelijk in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst. Men noemt een werkgever die daadwerkelijk toezicht heeft op de werkzaamheden van de werknemer ook wel de functioneel werkgever. De functioneel werkgever is dus de werkgever waarbij de werknemer daadwerkelijk de werkzaamheden uitvoert. Binnen het uitzendwezen of … Read more

Staalbranche verwacht stijgende vraag naar staal in 2017

De afgelopen tijd gaat het niet goed met de staalbranche. Verschillende staalproducenten in Europa zijn in financiële problemen terecht gekomen. Dat komt omdat de vraag tot begin 2017 nauwelijks aan het toenemen is. Bovendien is het aanbod van staal op de staalmarkt ook nog eens heel groot. Dat komt onder andere omdat China en andere … Read more

Woningcorporaties gaan jaarlijks tienduizenden woningen bouwen vanaf 2017

Nederlandse woningcorporaties gaan de komende jaren 34.000 woningen per jaar bouwen Dit aantal nieuwbouwwoningen ligt twee keer zo hoog als het aantal woningen dat in 2015 werd gebouwd in opdracht van de woningbouwcorporaties.  Deze cijfers komen naar voren uit de Woonagenda 2017-2021 van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Deze Woonagenda werd donderdag 20 april bekend gemaakt. Aedes noemt … Read more

Tesla roept auto’s terug in 2017 vanwege problemen met parkeerrem

Tesla roept in 2017 een aantal elektrische auto’s terug vanwege een technisch probleem.  Het gaat in totaal om 53.000 auto’s die terug worden gehaald in verband met een technisch probleem met de parkeerremmen. Dit probleem is dusdanig dat deze remmen mogelijk niet goed functioneren. De voertuigen waar dit mankement bij geconstateerd is vallen onder de Tesla types … Read more

Minder vacatures voor secretaresses vanaf 2016

Er is minder vraag naar secretaresses de afgelopen jaren. Ook neemt het aantal vacatures in administratieve beroepen loopt sterk terug. In de periode van 2013 tot en met 2016 was de vraag naar secretaresses gekrompen met bijna twintig procent. Dit heeft de uitkeringsinstantie UWV donderdag 20 april 2017 gemeld. Donderdag was het Nationale Secretaressedag. Werkgelegenheid … Read more