Uitzendkrachten Tata Steel krijgen met terugwerkende kracht ploegentoeslag in 2018

Op woensdag 28 februari 2018 werd door de Vakbond FNV bekend gemaakt dat er een overleg is geweest met Tata Steel en Randstad. Dit ging onder andere over het uitbetalen van ploegentoeslagen over adv-dagen, feestdagen en verlofdagen. Ongeveer 650 uitzendkrachten zouden deze toeslagen niet hebben ontvangen door het uitzendbureau. De FNV heeft naar eigen zeggen een overeenkomst hierover bereikt met Randstad en Tata Steel. Er zou een compensatieregeling zijn afgesproken voor (ex-)uitzendkrachten van Randstad of de voorlopers van het uitzendconcern die tussen november 2012 en 1 januari 2017 bij Tata Steel hebben gewerkt op uitzendbasis.

De exacte toeslagen die de uitzendkrachten hebben misgelopen zijn moeilijk te berekenen. Om die reden heeft men een compensatieregeling ingevoerd. Randstad en Tata Steel zullen volgens de FNV een aantal miljoenen euro’s aan de benadeelde uitzendkrachten moeten betalen. De betaling moet worden gedaan omdat er ook ploegentoeslag moet worden betaald door werkgevers en uitzendbureaus over de verlofdagen, adv-dagen en feestdagen. Per 1 januari 2017 werd de cao voor uitzendkrachten (ABU) al aangepast op dit gebied. Dit gebeurde na een uitspraak van de rechter. Voor de periode tot 1 januari 2017 werd er echter niets geregeld voor de uitzendkrachten die werkzaam waren bij Tata Steel. Door de nieuw compensatieregeling krijgen de uitzendkrachten alsnog misgelopen toeslagen van Tata Steel en het uitzendbureau.

De compensatie voor de (ex) uitzendkracht wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren en het gemiddelde uurloon dat de uitzendkracht in een bepaalde functiegroep heeft verdient. Ook neemt men in de berekening het gemiddelde percentage van ploegentoeslag en het adv-percentage mee. Voor elke maand waarin uitzendkrachten in de periode tussen 1 november 2012 tot en met 15 maart 2015 hebben gewerkt voor een voorloper van Randstad ontvangen de (voormalig) uitzendkrachten een opslag van 1,67 procent. Deze uitzendkrachten hoeven daarvoor dan geen aparte claim meer in te dienen voor hun misgelopen toeslagen via een voorganger van Randstad. Wel moeten de uitzendkrachten zelf in contact treden met Randstad om zich aan te melden voor de compensatieregeling.

Eneco verstrekt warmteprojecten aan Eteck Energie Bedrijven in maart 2018

Energiebedrijf Eneco is momenteel nog in bezit van een aantal Nederlandse gemeenten. Aan het einde van 2017 hebben echter verschillende gemeenten, die nu mede-eigenaar zijn, besloten om hun belang te verkopen. Er werd een verkoopproces in gang gezet maar er zijn nog verschillende stappen die hierin genomen moeten worden. Zo weet men nog niet precies hoe men de belangen van de gemeenten in Eneco wil gaan verkopen. Het is mogelijk dat dit gebeurd doormiddel van een beursgang maar ook een veilig behoort tot de opties. Er zal pas in maart een definitief besluit hierover genomen worden. Dat is na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Op dit moment is Eneco wel bezig om veranderingen door te voeren. Eneco heeft bijvoorbeeld besloten om zestien warmteprojecten over te dragen aan branchegenoot Eteck Energie Bedrijven. Deze projecten worden uitgevoerd in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Door de overdracht van de projecten wordt Eteck vanaf 1 maart in deze gebieden verantwoordelijk voor de warmtelevering aan 1.861 extra klanten. Op dit moment exploiteert Eteck momenteel al ruim tweehonderd lokale projecten.
Eneco kan door de overdracht van de warmteprojecten meer investeren in duurzaamheid en de energietransitie. De overdracht van de warmteprojecten staat los van de privatisering van Eneco die Eneco heeft gepland aldus een woordvoerder.

Uitzendbureaus behaalden grootste omzetstijging in twee jaar in laatste kwartaal 2017

Het gaat goed met de uitzendbranche in Nederland. Dat blijkt onder andere uit de omzetstijging in deze branche. In het laatste kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars ongeveer 2,5 procent meer omzet gedraaid dan in het kwartaal daar voor. Dat maakt duidelijk dat de uitzendbureaus in Nederland in het vierde kwartaal van vorig jaar de grootste omzetstijging hadden behaald in de afgelopen twee jaar.

Uitzenduren
Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van de uitzendbranche hangt nauw samen met het aantal uitzenduren. Het aantal uitzenduren zijn in feite de uren die de uitzendkrachten daadwerkelijk hebben gewerkt voor het uitzendbureau en die het uitzendbureau ook kan factureren aan de inlener of opdrachtgever. De uitzenduren van zowel kortlopende contracten als voor langlopende contracten namen toe in het laatste kwartaal van 2017. De stijging in de omzet in het vierde kwartaal van 2017 kwam voort uit een stijging in het aantal uitzenduren.

Jaarcijfers uitzendbureaus
Doordat het vierde kwartaal werd afgerond zijn ook de jaarcijfers van de uitzendbranche bekend geworden. Daaruit komt naar voren dat de uitzendbranche 6,4 procent meer omzet heeft behaald in 2017 ten opzichte van 2016. Ook het aantal uitzenduren lag in 2017 hoger dan 2016. In 2017 werden 8,6 meer uitzenduren ingeboekt door uitzendbureaus aldus het CBS.

Zelfrijdende auto’s vanaf 2 april 2018 zonder chauffeur de weg op in Californië

Vanaf 2 april 2018 is het in de Amerikaanse staat Californië toegestaan om zelfrijdende auto’s te testen zonder chauffeur. In Californië mogen autonome auto’s op dit moment wel getest worden maar moet er altijd een persoon aanwezig zijn om eventueel in te grijpen wanneer het voertuig fouten maakt en er gevaar ontstaat.

Toch mag niet iedereen autonome voertuigen testen in de Amerikaanse staat. Daarom heeft Californië via de autoriteit voertuigen aan een aantal bedrijven toestemming verleend voor het houden van testen van autonome auto’s zonder menselijke bestuurder. In totaal zouden vijftig bedrijven een licentie hebben ontvangen waarmee ze toestemming hebben om zelfrijdende auto’s in de staat te gaan testen. Dit bericht werd bekend gemaakt door The New York Times.

De nieuwe regels bepalen dat er geen chauffeur in de auto aanwezig hoeft te zijn. Wel moeten voertuigen op een afstand door mensen bestuurd kunnen worden. Verder moeten bedrijven die autonome auto’s testen wel met andere weggebruikers en wetshandhavers communiceren als er iets fout gaat.

Duitse bestuursrechter: steden mogen vervuilende dieselauto’s weren vanaf 2018

Vervuilende dieselauto’s zullen in de toekomst steeds meer uit het straatbeeld van Europa verdwijnen. De energietransitie in de voertuigenbranche is een feit. Dat houdt in dat overheden en autoproducenten overstappen op hybride en elektrische auto’s. Toch duurt het nog jaren voordat de verbrandingsmotoren uit de voertuigenindustrie verdwijnen. Veel mensen hebben nog auto’s die op benzine en diesel rijden. Juist de meest vervuilende varianten zullen de komende jaren uit het straatbeeld verdwijnen. Daarbij richt men zich vooral op oude vervuilende dieselauto’s. In verschillende Europese steden wil men deze klimaatonvriendelijke auto’s liever niet op de weg zien vanwege de schade die de uitlaatgassen van deze auto’s veroorzaakt voor de luchtkwaliteit.

In Duitsland is een rechtszaak aangespannen door milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) om er voor te zorgen dat de luchtkwaliteit van de Duitse steden Düsseldorf en Stuttgart wordt verbeterd. Deze steden mogen nu van de rechter oudere, vervuilende dieselauto’s weren uit bepaalde delen van de gemeente om daar de luchtkwaliteit te verbeteren. Milieuorganisaties krijgen ook meer invloed. Wanneer steden namelijk geen gehoor geven aan de oproep om vervuilende diesels te weren dan kan het stadsbestuur door milieuorganisaties tot zo’n maatregel worden gedwongen.

De maatregel is er niet voor niets. De grenswaarden voor stikstofdioxide in Düsseldorf en Stuttgart zijn de afgelopen tijd aanzienlijk overschreden. Dat zorgt er voor dat de luchtkwaliteit in die steden aanzienlijk ongezond is. Deze Duitse steden vormen echter geen uitzondering. Er zijn zeventig steden die niet voldoen aan de Europese norm die is opgesteld voor de luchtkwaliteit. Op dit moment heeft de Deutsche Umwelthilfe tegen ongeveer twintig steden een rechtszaak aangespannen. Daartoe behoren ook de Duitse steden Berlijn en München. De uitspraak van de hoogste rechter heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de rechtszaken die in andere steden zijn gestart ter verbetering van de luchtkwaliteit. Door deze rechtszaken wordt het wel erg onaantrekkelijk voor automobilisten om oude vervuilende dieselvoertuigen aan te schaffen en te gebruiken. De energietransitie in de voertuigentechniek wordt zo bijna gerechtelijk gedwongen.

Vier tips zodat een opleiding wél in je agenda past

Dit gastblog is afkomstig van auteur: Rudy Schijf die werkzaam is als studieadviseur bij ROVC

Het liefst volgt de gemiddelde technicus waarschijnlijk zijn cursus of opleiding onder werktijd. Helaas zit dat er niet altijd in. Om toch nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen, is een avondcursus een goede oplossing. Maar hoe past een opleiding in een drukke agenda? Hoe houd je tijd om bijvoorbeeld zondag bij de voetbalwedstrijd van je kinderen aanwezig te zijn? Om de balans tussen gezin, werk én studie te behouden, geef ik in deze blog vier tips.

1. Betrek het thuisfront
Om verrassingen te voorkomen is het zaak om je gezin op tijd te betrekken bij jouw plan om een opleiding of cursus te gaan volgen. Betrek je partner in het keuzeproces. Als doelen en studiebelasting thuis bekend zijn, is er meer begrip als je bijvoorbeeld een avond apart gaat zitten om te studeren.

2. Stel huiswerk niet uit
De kans is groot dat studeren voor jou al even geleden is, waardoor het een uitdaging kan zijn om het huiswerk in te passen in de dagelijkse routine. Onthoud: van uitstel komt afstel. Door bijvoorbeeld een vaste dag te kiezen om aan de slag te gaan met het huiswerk, vermijd je last-minute stress en werk tot in de late uurtjes. Ik raad aan dit vaste moment vlak na de cursusavond te plannen. Dan zit de stof nog vers in het hoofd en kost het daardoor uiteindelijk minder tijd.

3. Plan leren in blokken
Leren in korte blokken van één of twee uur is effectiever dan bijvoorbeeld vijf uur op rij. Je hersenen nemen na verloop van tijd geen nieuwe informatie meer op. Het is daarom handig om na een paar uur het lesmateriaal even weg te leggen en de stof te laten bezinken. Korte, frequente sessies zorgen ervoor dat je meer onthoudt. Verder is het goed om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Ga daarom op de werkvloer op zoek naar situaties waarin dit kan. Ook als een bepaalde taak nu nog niet onder jouw verantwoordelijkheid valt, is deze prima samen met iemand op te pakken. Op die manier worden de nieuwe techniek en de stof sneller eigen.

4. Gun jezelf vrije tijd
Ondanks het bijwonen van cursusavonden, het maken van huiswerk en het leren voor examens, hoeft het niet zo te zijn dat al je tijd opgaat aan studeren. Houd bijvoorbeeld de zaterdagavond standaard vrij voor vrienden en plan zondag familietijd in. Dit zorgt voor frisse energie, waardoor je doordeweeks op volle kracht weer aan de slag kunt.

Om de juiste balans te behouden tussen werk, privé en studie is het dus belangrijk om goed te plannen. Structuur is de sleutel tot succes. Bepaal wanneer je tijd maakt voor leer- en huiswerk en deel dit met de mensen om je heen. Door hen te betrekken in deze keuze en op de hoogte te stellen, worden onbegrip en irritaties uit de weg gegaan. Op die manier kun je jezelf met een gerust hart een avondje terugtrekken in de studeerkamer en op zondag zonder zorgen juichen aan de lijn van het voetbalveld.

Veel zzp’ers nemen in 2018 geen personeel aan vanwege financiële risico’s

Zelfstandigen zonde personeel vormen een grote groep flexwerkers op de arbeidsmarkt. Deze zelfstandige ondernemers werken meestal alleen of samen met andere zzp’ers aan een project van een opdrachtgever. Voor zzp’ers is er in de bouw en de techniek veel werk beschikbaar. Sommige zzp’ers nemen daarom personeel aan om grotere opdrachten aan te kunnen pakken of om sneller en efficiënter te kunnen werken. Toch kiest ongeveer een kwart van de zzp’ers er juist voor om geen personeel aan te nemen vanwege de financiële risico’s die verbonden zijn aan het in dienst nemen van werknemers. Ongeveer 29 procent van de zzp’ers neemt geen personeel aan omdat de dienstverlening die ze vertrekken puur gebonden is aan hun als persoon. Deze zzp’ers hebben dus specifieke competenties, werkervaring en opleidingen waardoor ze in staat zijn om een bepaalde klus succesvol uit te voeren. Een nieuwe werknemer heeft deze kennis en ervaring meestal niet waardoor het lastig is om de klus door een zzp’er en een extra kracht uit te laten voeren.

Ongeveer acht procent van de zzp’ers zou in de afgelopen drie jaar wel personeel in dienst hebben genomen. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK deed de uitspraak op basis van een onderzoek onder vierduizend zzp’ers. In feite ben je geen zelfstandige zonder personeel meer wanneer je personeel aanneemt maar wordt je een ander soort bedrijf. In totaal heeft Nederland ongeveer 1,8 miljoen bedrijven. Van deze bedrijven is ongeveer twee derde een zzp-bedrijf. Volgens de Kamer van Koophandel is in de afgelopen vijf jaar het aantal geregistreerde zzp’ers gestegen met 31 procent naar 1,16 miljoen inschrijvingen. Hiervan zouden 927.000 fulltime zzp’er zijn en 235.000 parttime zzp’er. Er zijn volgens de KvK vooral veel zzp’ers gevestigd in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant actief.

Philips verkleint belang in Philips Lighting naar 18 procent in 2018

Philips wil haar belang in de verlichtingstak Philips Lighting verkleinen de komende tijd. Philips Lighting werd eerder al van het moederconcern afgesplitst. Momenteel is dit belang nog 30 procent. Dit moet echter gereduceerd worden tot ongeveer 18 procent als het aan het moederconcern ligt. Daarom zet Philips ongeveer 16,2 miljoen aandelen van Philips Lighting te koop. De transactie die hieraan verbonden is heeft het bedrijf gepland op 1 maart 2018.

Philips heeft het bericht over het verkleinen van haar belang in Philips Lighting nabeurs bekendgemaakt. Het bedrijf heeft op haar website een toelichting gegeven. De top van Philips Lighting heeft aangegeven dat ze bereid is om 2,2 miljoen van de eigen aandelen in te kopen. Deze aandelen worden ook van de beurs gehaald. Er moet echter nog een prijs worden vastgesteld voor de transactie. Het bericht over het verkleinen van het belang van Philips in Philips Lighting heeft een effect gehad op de beurs. Het aandeel van Philips Lighting zakte maandag met 0,9 procent tot 33,05 euro.

Producentenvertrouwen in februari 2018 op recordniveau

Het producentenvertrouwen in Nederland is opnieuw gestegen tot een record. In de maand februari van 2018 zijn Nederlandse producenten opnieuw positiever gestemd over de verwachte productie dan een maar geleden. Dit bericht werd dinsdag 27 februari 2018 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gebruikt een producentenvertrouwensindex. Ondernemers in de industrie zijn over de voorraden gereed product en de orderpositie in de industrie iets minder optimistisch.

De ondernemersvertrouwensindex had 10,3 punten in januari. Dat was al een recordniveau voor het producentenvertrouwen. In februari steeg de vertrouwensindex echter naar 10,9 punten. Dat is dus wederom een record. Als men kijkt naar de afgelopen twintig jaar dan ziet men duidelijk dat het producentenvertrouwen aan het begin van 2018 ruim boven het gemiddelde ligt. Het gemiddelde producentenvertrouwen over de afgelopen twintig jaar is namelijk 0,7 punten op de index.

In de maand februari van 2009 kwam het ondernemersvertrouwen van producenten op het laagste niveau ooit. Toen daalde het indexcijfer naar min 23,5. Een aantal jaar later steeg het producentenvertrouwen in Nederland weer. Dit gebeurde vanaf de maand oktober 2014. Vanaf dat moment kreeg het aantal positief gestemde ondernemers de overhand in Nederland. Dit heeft onder andere te maken met een toename in de orderportefeuille.

Trump wil Amerikaanse staalindustrie laten groeien in 2018

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de staalindustrie van Amerika gaat groeien. Daarvoor is hij bereid om vergaande maatregelen te nemen. Ook het verhogen van de importtarieven voor staal uit andere landen behoort tot de mogelijkheden. Dit heeft de Amerikaanse president aangegeven tijdens een ontmoeting met enkele gouverneurs. De ontmoeting vond plaats in het Witte Huis. In een reactie gaf de Amerikaanse president aan dat hij de staalindustrie weer terug wil brengen naar Amerika. Wanneer daarvoor tarieven moeten worden gevraagd op importstaal moeten we dat maar doen. Het kost dan misschien meer geld maar dan krijgen we wel meer banen in de staalindustrie aldus Trump.

Net als Europa heeft ook Amerika last van goedkoop staal uit het buitenland. Het gaat dan met name over staal uit China. Ook aluminium uit China is goedkoper dan aluminium dat geproduceerd wordt door metaalbedrijven in Amerika of Europa. Veel staalproducenten in de wereld zijn bezorgd over de goedkope Chinese metaalproducten. Staal en andere metalen produceren kost nu eenmaal geld. Veel landen denken dat China haar staalproducenten en metaalproducenten financieel ondersteund waardoor ze goedkoper staal kunnen produceren als hun concurrenten in andere landen. China wordt beschuldigd van overproductie en van het dumpen van staal tegen dumpprijzen. Vrijdag maakte Trump al bekend dat er nagedacht wordt over de kwestie maar dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft president Trump een advies gegeven waarin staat dat er maatregelen genomen moeten worden tegen goedkoop staal en aluminium uit onder andere China. In januari is de staalproductie in China iets teruggelopen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Dit komt naar voren uit gegevens van de internationale brancheorganisatie WSA. In januari ging de staalproductie in de gehele wereld wel iets omhoog. De daling in de staalproductie is opmerkelijk. Het is voor het eerst in jaren dat er sprake is van een afname van de staalproductie in China. In totaal hebben 64 landen hun productiecijfers doorgegeven aan de WSA. Deze landen hebben gezamenlijk 139,4 miljoen ton staal geproduceerd in januari. Dat is 0,8 procent meer staalproductie dan een jaar eerder. Ongeveer 67 miljoen ton staal is afkomstig geweest uit China. Dat is iets minder dan de helft. In China liep de staalproductie ongeveer 0,9 procent terug volgens een schatting die is gemaakt door de WSA.

VNA: overheid moet elektrisch lease-rijden stimuleren in 2018

Er wordt in Nederland steeds vaker gebruik gemaakt van leaseauto’s. Het leasen van auto’s is in opmars. VNA, de brancheorganisatie van autoleasemaatschappijen, geeft aan dat er vooral veel meer auto’s privé worden geleased. De groei van private lease is veel sterker dan men eerder had ingeschat. Momenteel rijden er in Nederland ongeveer 860.000 lease-auto’s. het percentage leaseauto’s is in Nederland in ongeveer een jaar tijd met meer dan negen procent toegenomen.

Private lease
De leasemaatschappijen die bij de VNA zijn aangesloten zijn naar schatting goed voor 91 procent van de markt. De organisatie geeft aan dat de groei voor een groot deel te danken is aan de populariteit van private lease. Zo werden aan het einde van 2016 in Nederland in totaal ongeveer 64.000 particulieren met een leaseauto geregistreerd. Een jaar later zouden dit er in Nederland ongeveer 103.000 zijn geworden volgens een voorzichtige schatting van de VNA. Niet alleen particulieren leasen vaker een auto ook zakelijk kiest men vaker om een auto te leasen. Dit is zowel het geval bij gewone personenauto’s maar ook bij bedrijfswagens zoals bestelbusjes.

Elektrische leaseauto’s
Veel auto’s die worden geleased zijn echter nog voorzien van een verbandingmotor en rijden op diesel of benzine. Elektrisch rijden is voor veel mensen nog te duur. Dat vind de VNA geen gunstige situatie. De organisatie pleit er voor om elektrisch rijden te stimuleren. Niet alleen bedrijven moeten meer gebruik maken van elektrische auto’s, ook voor private lease moeten meer elektrische voertuigen worden ingezet. De overheid zou er voor moeten zorgen dat elektrisch lease-rijden interessanter wordt voor bedrijven en particulieren.

Kabinet investeert 75 miljoen euro in innovatie in 2018

Innovatie is één van de belangrijkste aspecten voor technologie en economie. Zonder innovatie, research en development worden geen nieuwe producten, machines en apparaten ontwikkelt en loopt men de kans dat men achter gaat lopen op de concurrentie. Wereldwijd vormt innovatie vaak de sleutel van succes voor bedrijven maar ook voor landen. Innovatie draait voor een groot deel om kennis maar ook creativiteit en lef zijn nodig om nieuwe toepassingen en producten te implementeren.

Startup
In de praktijk worden veel innovatieve oplossingen bedacht door kleine ambitieuze bedrijven die ook wel startups worden genoemd. Meestal begint een startup met een kleine groep ondernemend ingestelde personen. Dit kunnen bijvoorbeeld studenten zijn van een technische hogeschool maar het kunnen ook werknemers zijn uit het bedrijfsleven die samen hebben besloten om een nieuw bedrijf op te richten. Een startup start meestal kleinschalig. Men heeft één of enkele creatieve ideeën of oplossingen bedacht en daarvoor producten, machines of diensten ontwikkelt. Naar verloop van tijd kan de startup trachten haar dienstenpakket uit te breiden of haar producenten nog verder door te ontwikkelen tot nieuwe varianten. Dat is echter complex waardoor verschillende startups op een gegeven moment verdwijnen of worden overgenomen door grotere technische bedrijven. Deze bedrijven verwerken de technologie van de startups vervolgens weer in hun eigen producten of diensten. Zo wordt er in Nederland geïnnoveerd.

Research en development
Grote bedrijven hebben meestal een speciale afdeling voor onderzoek en ontwikkeling. Deze afdeling wordt ook wel aangeduid met research en development of R&D. Onderzoek en ontwikkeling is belangrijk omdat men vaak eerst moet onderzoeken of er een bepaalde behoefte of probleemstelling is voordat men tot concrete oplossingen komt. De meeste bedrijven in de technische sector zijn afhankelijk van research en development. Sommige bedrijven onderzoeken en ontwikkelen in eigen beheer maar er zijn ook bedrijven die dit uitbesteden aan engineeringsbureaus.

Overheid investeert ook in innovatie
Niet alleen bedrijven investeren in innovatie ook de overheid zorgt er voor dat de bedrijven over financiële middelen kunnen beschikken om te kunnen innoveren. In 2018 wordt bijvoorbeeld 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatie. Dit bericht werd bekend gemaakt op maandag 26 februari 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Het geld van de overheid zal vooral worden besteed aan toegepast onderzoek. Hiervoor is 42 miljoen van het totaalbedrag beschikbaar gesteld. Ter versterking van de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf wordt 18 miljoen beschikbaar gesteld. En voor het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is 15 miljoen beschikbaar gesteld. De staatssecretaris geeft aan dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een doorslaggevende rol hebben als het gaat om innovatie. Hiertoe behoren uiteraard ook de startups en fintech bedrijven.

Daimler bouwt nieuwe Mercedesfabriek in China in 2018

Daimler is het moederbedrijf van Mercedes-Benz en gaat samen met de Chinese autobouwer BAIC een nieuwe autofabriek bouwen in China. Gezamenlijk gaan de bedrijven ongeveer 1,5 miljard euro investeren in autofabriek. Dat betekent dat in de toekomst Mercedes-voertuigen in China zullen worden gebouwd. Mercedes-Benz is een populair merk en haar auto’s zijn erg in trek in China. Om die reden worden er in de Chinese fabriek verschillende Mercedesmodellen worden geproduceerd. Een aantal daarvan zijn elektrisch aangedreven. Dat is vooral interessant voor China die langzaam maar zeker bezig is met de energietransitie. Ook in de voertuigenindustrie vind een energietransitie plaats van fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren naar elektrisch aangedreven voertuigen die geen CO2 uitstoten.

De nieuwe fabriek is een uitbreiding van de reeds bestaande joint venture van Daimler en BAIC in China. Het bericht over de aanbouw van de nieuwe fabriek volde een dag nadat het Chinese autobedrijf Zhejiang Geely had bekendgemaakt dat ze een belang van 10 procent in Daimler zou hebben genomen. Het Chinese autobedrijf Zhejiang Geely is het moederbedrijf van automerk Volvo en de grootste aandeelhouder van Daimler. Op zondag werd bekend gemaakt dat de Duitse overheid geen direct bezwaren ziet in de Chinese inmenging in Daimler. Dit maakte de overheid van Duitsland bekend doormiddel van een woordvoerder. “De Duitse overheid is op de hoogte van de aankoop van 9,7 procent van de aandelen Daimler door het Chinese Geely. Dat is een bedrijfsafweging” dit is een citaat uit de reactie van de Duitse overheid.

Zhejiang Geely ziet de samenwerking met de Duitse autoproducent wel zitten. Het bedrijf hoopt te kunnen profiteren van de technologie van de Duitsers. Zo hoopt Geely een alliantie uit te bouwen met de Duitsers en zo sterker te staan tegenover de internationale concurrentie. Op het gebied van de ontwikkeling van elektrische voertuigen en zelfrijdende, autonome auto’s is de concurrentie enorm. Een goede samenwerking tussen autoproducenten kan commercieel voordeel opleveren. Komende maandag gaan vertegenwoordigers van Geely in Stuttgart gesprekken voeren met managers van Daimler. Dan zal onder andere besproken worden hoe de samenwerking in de toekomst nog verder kan worden geoptimaliseerd.

Fiat Chrysler wil stoppen met productie van dieselauto’s in 2022

Fiat Chrysler maakt werk van de energietransitie in de autobranche. Het autoconcern is van plan om uiterlijk in 2022 te stoppen met de productie van auto’s die op diesel rijden. Dit bericht heeft de Financial Times gemeld op basis van ingewijden bij de Fiat Chrysler. Op 1 juni 2018 wil de Amerikaans-Italiaanse autofabrikant haar plannen bekend maken. Hierin zal het bedrijf duidelijk maken hoe ze binnen vier jaar tijd dieselauto’s willen verwijderen uit haar productiemodellen. Het autoconcern is het moederbedrijf van verschillende automerken. Het is de bedoeling tot in 2022 bij al deze merken geen dieselvoertuigen meer worden geproduceerd. Het gaat dus onder andere over de automerken Alfa Romeo, Fiat Dodge, Chrysler, Jeep, en Maserati. Het bedrijf wilde echter zelf niet reageren op het bericht.

Automerken die stippen met diesel
Fiat Chrysler is niet de enige autoproducent die wil verduurzamen. Eerder werd al door Toyota bekend gemaakt dat deze Japanse autogigant geen nieuwe dieselmodellen zal gaan produceren. Ook andere automerken zoals Porsche willen stoppen met de productie van dieselvoertuigen. Porsche is een onderdeel van het Volkswagen-concern en kondigde vorige week al aan dat het automerk wil stoppen met dieselvoertuigen.

Diesel is niet meer populair
Het is bijzonder hoe snel de dieselbrandstof haar populariteit is kwijtgeraakt. Vroeger was diesel de belangrijkste brandstof voor verbrandingsmotoren in Europa. Er zijn echter verschillende ontwikkelingen geweest die er voor hebben gezorgd dat diesel een nare naam heeft gekregen. Denk hierbij aan het dieselschandaal dat bij Volkswagen aan de orde kwam. Volkswagen is de grootste autoproducent van Europa en heeft daardoor een belangrijke invloed in de auto-industrie. In 2017 liep de verkoop van dieselauto’s terug. Dit blijkt onder andere uit een analyse van Jato Dynamics. Uit deze analyse kwam naar voren dat de verkoop van diesels het afgelopen jaar met bijna 8 procent terug is gelopen. Daardoor komt het marktaandeel van de voertuigen die op dieselbrandstof rijden uit op nog maar 43,7 procent.

Uitzendbureaus, loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling

Dat uitzendbureaus een belangrijke rol vervullen op de arbeidsmarkt is duidelijk. Een uitzendbureau is een intermediair oftewel een tussenpersoon tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daardoor heeft een uitzendorganisatie een goed beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus weten welke vacatures open worden gezet door hun opdrachtgevers en wat opdrachtgevers graag willen zien op de cv’s van beschikbare kandidaten. Omdat uitzendbureaus vaak een groot netwerk hebben van beschikbaar personeel en (potentiële) opdrachtgevers krijgen ze een veel kennis die onder andere gebruikt kan worden voor loopbaanbegeleiding.

Loopbaanbegeleiding door uitzendbureaus
Bij het woord uitzendbureau denkt men in de praktijk vaak niet aan loopbaanbegeleiding, toch hebben de werkzaamheden van intercedenten op een uitzendbureau veel overeenkomsten met de werkzaamheden die een loopbaanbegeleider doet. Intercedenten beginnen voor de arbeidsbemiddeling namelijk met het beoordelen van het cv van de werkzoekenden en daarnaast wordt een intakegesprek gehouden. Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de informatie die uit het cv naar voren komt. Daarnaast vraagt de intercedent vaak goed door op de werkervaring en de ambities van de werkzoekende. Hierdoor wordt duidelijk wat iemand tijdens zijn of haar loopbaan heeft gedaan en wat hij of zij in de toekomst voor werkzaamheden zoekt. Dit vormt in feite ook de basis voor het gesprek dat loopbaanbegeleiders hebben met hun cliënten.

Intakegesprek als loopbaanoriëntatie

Het intakegesprek vormt in feite een oriëntatie op de loopbaanmogelijkheden van de werkzoekende via het uitzendbureau. Het uitzendbureau maakt een inventarisatie van het opleidingsniveau en de werkervaring van de werkzoekende. Er kunnen competentieprofielen worden opgesteld en eventueel kan zelfs een portfolio worden beoordeeld. Dit alles zorgt er voor dat niet alleen het uitzendbureau een goed beeld krijgt van de capaciteiten en mogelijkheden van de werkzoekende, ook de werkzoekende zelf krijgen een goed beeld van zijn of haar kansen en perspectieven op de arbeidsmarkt. De meeste uitzendorganisaties maken tijdens het intakegesprek ook notities en noteren een profielschets van de werkzoekende en zetten dit boven het cv en in het systeem. Deze profielschets is nuttige informatie voor een uitzendbureau en de opdrachtgevers van de uitzendorganisatie. Het vormt als het ware de indruk die de werkzoekende heeft gemaakt op de intercedent. Tijdens het intakegesprek worden door de intercedent ook vragen gesteld met betrekking tot motivatie. Dit kunnen vragen zijn zoals:

  • Waarom heb je voor die opleiding gekozen?
  • Waarom heb je een opleiding niet afgemaakt?
  • Waarom besluit je verder te solliciteren?
  • Wat is de reden dat je gestopt bent om voor dat bedrijf te werken?
  • Welk werk heeft je meeste interesse?
  • Welk werk geeft je voldoening?
  • Welk werk zou je liever niet meer willen doen?
  • Waar ben je goed in?

Veel van deze vragen worden echter ook gesteld door loopbaanbegeleiders tijdens een loopbaangesprek. Deze vragen zetten de cliënt en werkzoekende aan tot nadenken over zijn of haar eigen loopbaankeuzes en loopbaanmogelijkheden.

Uitzendbureaus als loopbaanbegeleider

Niet alleen de inventarisatie van de loopbaanmogelijkheden wordt door een uitzendbureau gedaan, In de praktijk zijn veel uitzendbureaus bewust en onbewust bezig om als loopbaanbegeleiders iemand aan het werk te helpen. Tijdens het intakegesprek of in een latere fase van de arbeidsbemiddeling worden door veel uitzendbureaus tips en adviezen gegeven waarmee de werkzoekende geholpen kan worden om zijn of haar loopbaan richting te geven. Hierbij kun je denken aan adviezen die gericht zijn op sollicitatie. Hoe kun je bijvoorbeeld je kansen vergroten tijdens een sollicitatieprocedure? Veel bedrijven laten namelijk de uitzendkrachten eerst op sollicitatiegesprek komen voordat ze deze flexkrachten aannemen.
Ook kan een uitzendbureau een werkzoekende adviseren om zich juist wel of niet in een bepaalde richting te specialiseren of te verbreden. De vraag vanuit de arbeidsmarkt vormt daarbij vaak een belangrijk uitgangspunt. Uitzendbureaus weten namelijk waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt. Veel loopbaanbegeleiders weten dat vaak niet en gaan puur uit van de intrinsieke motivatie van de werkzoekende. Een uitzendbureau kan daardoor niet alleen de loopbaanwens van de werkzoekende in kaart brengen maar ook de perspectieven op de arbeidsmarkt daar tegen afwegen. Dat zorgt voor een kwalitatief goed totaalbeeld voor de werkzoekende.

Loopbaanontwikkeling door uitzendbureaus
Naast de intakegesprekken die als loopbaanoriëntatie kunnen worden beschouwd kunnen uitzendbureaus ook daadwerkelijk ontwikkeltrajecten aanbieden aan werkzoekenden. Deze ontwikkeltrajecten kunnen bestaan uit het bieden van passend werk met een bepaalde opbouw. Zo kan een werkzoekende in eerste instantie bemiddeld worden richting een assistentenfunctie om vervolgens door te groeien tot een zelfstandige vakkracht. Dit gebeurd veel in de techniek. Een uitzendbureau krijgt bovendien vaak feedback van opdrachtgevers over het functioneren van de uitzendkracht en kan dit terugkoppelen aan de uitzendkracht. Daarnaast kan de feedback worden gebruikt in de verdere loopbaankeuzes van de werkzoekende of uitzendkracht. Het uitzendbureau en de uitzendkracht kunnen deze feedback bovendien in een cv verwerken waarmee de uitzendkracht verder bemiddeld kan worden naar een hogere functie of meer gespecialiseerde functie. Ook wanneer de uitzendkracht bepaalde werkzaamheden minder goed heeft uitgevoerd is er sprake van belangrijke informatie. De uitzendkracht kan dan eventueel door de uitzendorganisatie worden geholpen bij zijn of haar ontwikkeling. Dit kan doormiddel van opleidingen en trainingen.

Uitzendbureau als opleider
Opleidingen en opleidingstrajecten worden veelvuldig aangeboden door uitzendorganisaties. Veel uitzendbureaus hebben zelfs contracten en samenwerkingsverbanden gesloten met opleidingsinstituten. Dat zorgt er voor dat er een goede begeleiding is en dat er een goed opleidingsadvies mogelijk is. Vooral wanneer er een krapte aan personeel is op de arbeidsmarkt worden opleidingen belangrijker. De advisering van uitzendbureaus op het gebied van opleidingen is nuttige informatie voor de uitzendkracht ook wanneer de uitzendkracht of werkzoekende niet besluit om voor de uitzendorganisatie te gaan werken. Veel uitzendbureaus betalen echter ook de opleidingen aan de uitzendkrachten wanneer deze voor het uitzendbureau gaan werken bij een opdrachtgever.

Loopbaanbegeleiding en de flexibilisering van de arbeidsmarkt
De combinatie tussen de loopbaanoriëntatie tijdens het intakegesprek en de opleidingsmogelijkheden van een uitzendbureau vormen een totaalpakket waardoor de uitzendorganisatie niet alleen als loopbaanbegeleider kan worden beschouwd maar ook als loopbaanvormer of loopbaanontwikkelaar voor uitzendkrachten en ander flexibel personeel. Op deze manier levert een uitzendorganisatie niet een tijdelijke oplossing voor een uitzendkrachten door ze van passend werk te voorzien maar ook een structurele oplossing waarmee uitzendkrachten in de toekomst ook aan het werk kunnen blijven. Dat laatste is afhankelijk van de loopbaanmogelijkheden en loopbaanperspectieven die steeds belangrijker worden op een flexibele arbeidsmarkt. Veel werknemers werken niet voor altijd bij één opdrachtgever of werkgever maar wisselen tijdens hun loopbaan regelmatig van werkgever. Dat zorgt er voor dat de loopbaan moet worden vormgegeven en ontwikkelt. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het uitzendbureau.

Conjunctuur en uitzendbureaus

Conjunctuur is een term die verband houdt met de economie en wordt gebruikt om veranderingen in de economische groei mee aan te duiden in een bepaalde periode. De economie is allerminst een stabiele factor. In plaats daarvan is de economie onderhevig aan politieke en sociale ontwikkelingen. Ook de aanwezigheid of afwezigheid van grondstoffen hebben een invloed op de economie en daardoor ook een invloed op de conjunctuur. De economie heeft echter op haar beurt weer invloed op de arbeidsmarkt. Als het goed gaat met de economie is het effect daarvan meestal merkbaar in de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking van een land. Juist op dit vlak vormen uitzendbureaus als intermediair op de arbeidsmarkt een belangrijke graadmeter.

Uitzendbureaus bewegen mee met de conjunctuur
Uitzendorganisaties bemiddelen flexibel personeel waaronder uitzendkrachten en gedetacheerd personeel die ook wel detakrachten worden genoemd in het vakjargon van het uitzendbureau. Daarnaast bieden veel uitzendbureaus ook payrollconstructies aan. In deze constructies worden payrollers ingezet bij grote bedrijven wanneer het wat drukker wordt. De meeste bedrijven zien flexkrachten als een effectieve oplossing om piekdrukte op te vangen en grote orders weg te werken. Om die reden worden uitzendbureaus vaak als één van de eerste organisaties benaderd voor extra personeel. Geen wonder dat uitzendbureaus worden beschouwd als graadmeter voor de economie. Wanneer het namelijk beter gaat met de economie en dus ook met de arbeidsmarkt dan zullen uitzendbureaus dat snel merken door de vacaturestroom die ze ontvangen van hun opdrachtgevers.

Beschikbaar personeel op de arbeidsmarkt
De toestroom van vacatures vanuit opdrachtgevers is slechts één aspect waarmee uitzendbureaus te maken krijgen. Uitzendondernemingen zijn een intermediair dat houdt in dat ze als een soort tussenpersoon actief zijn in de markt. Aan de ene kant van de markt staan de opdrachtgevers met de vraag om flexibel personeel en aan de andere kant is het aanbod van personeel in de vorm van werkzoekenden. Deze werkzoekenden kunnen zowel werkloos zijn als een baan hebben maar toe zijn aan een nieuwe (uitdagender) functie. Uitzendbureaus vervullen tussen dit vraag en aanbod van personeel een belangrijke rol. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is namelijk niet eenvoudig.
De vraag naar personeel kan groter zijn dan het aanbod en andersom is ook mogelijk. Denk hierbij aan de economische crisis. Rond 2013 was de vraag naar technisch personeel en bouwpersoneel in Nederland rond een dieptepunt beland. Er werden veel ervaren krachten ontslagen of hun contracten werden niet verlengd. Inmiddels is in 2017 en 2018 de situatie omgekeerd en weten bedrijven niet meer waar ze ervaren technische krachten vandaan moeten halen zo druk hebben ze het. Juist dan schakelen bedrijven weer uitzendbureaus in om de zoektocht naar personeel zoveel mogelijk te verbreden.

Uitzendbureaus doen meer
Een uitzendbureau is echter meer dan een zoekmachine naar personeel of vacatures. Deze intermediairs doen veel meer op de arbeidsmarkt. Zo leveren ze ook loopbaanadviezen aan personeel. Uitzendkrachten en werkzoekenden kunnen vaak bij een uitzendbureau advies krijgen over de mogelijkheden die ze hebben op de arbeidsmarkt met hun cv, werkervaring en opleidingsniveau. Dat maakt dat uitzendbureaus een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de loopbaanperspectieven van werkzoekenden. In de praktijk zijn veel uitzendbureaus actief met het verstrekken van opleidingen en cursussen aan uitzendkrachten om hun meerwaarde voor het uitzendbureau en de arbeidsmarkt te vergroten. Veel uitzendbureaus bieden specifieke opleidingen aan uitzendkrachten. Hierbij kun je denken aan BBL-trajecten maar ook aan opleidingen in de mechatronica, lasopleidingen, lascertificaten en veiligheidscertificaten zoals VCA Basis en VCA VOL. De laatste certificaten werden vooral door VCU uitzendorganisaties aangeboden maar tegenwoordig bieden zowel VCU uitzendbureaus als niet VCU gecertificeerde uitzendbureaus VCA certificaten aan hun uitzendpersoneel. De opleidingen en trainingen zorgen er in ieder geval voor dat uitzendkrachten worden ontwikkeld tot vakmensen die veilig kunnen werken in de bouw en de techniek. Dit zijn echter maar een paar voorbeelden. Er zijn natuurlijk veel meer aspecten waarop technische en niet-technische uitzendbureaus zich op richten.

Uitzendbureaus blijven belangrijk in de conjunctuur
De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een feit. Kijk maar naar de groei in het aantal zelfstandigen zonder personeel oftewel de zzp’ers. Deze groep wordt steeds groter op de arbeidsmarkt maar de groep werknemers die als uitzendkracht werkt wordt ook steeds groter. Het UWV en andere instanties hebben al regelmatig opgemerkt dat er in tijden van economische groei veel werkzoekenden aan een baan geholpen worden door een uitzendbureau. Dat zal in de toekomst ook het geval blijven.

Uitzendbureaus helpen de arbeidsmarkt vooruit en zorgen er voor dat het aanbod aan personeel en de vraag vanuit de arbeidsmarkt goed met elkaar worden samengesmolten. Daarvoor is ervaring nodig en (loopbaan)begeleiding. Deze begeleiding vormt een aanvulling op de begeleiding die het UWV doet om mensen aan een passende baan te helpen. Deze aanvulling blijkt echter noodzakelijk te zijn omdat uitzendbureaus gezamenlijk een enorm netwerk hebben en daardoor snel kunnen schakelen. Werkzoekenden die een relevante cv hebben kunnen door het juiste uitzendbureau snel aan een schikte baan worden geholpen.

Technische uitzendbureaus starten meer BBL trajecten in 2018 voor aankomende technici

Het tekort aan technisch personeel is groot in 2018. Het afgelopen jaar was er in de bouw al een groot probleem op het gebied van technisch personeel. Toen bleven veel vacatures open staan in de bouw en hadden technische uitzendbureaus grote moeite om deze vacatures in te vullen. In 2018 zijn er echter nog meer vacatures in de bouw en de techniek bijgekomen. Het beschikbare personeel in deze sectoren is echter nog beperkter dan afgelopen jaar. Er zijn wel werklozen op de arbeidsmarkt maar die zijn dikwijls niet technisch geschoold en hebben geen technische opleiding gehad. Het is ook mogelijk dat de technische opleiding die ze hebben gehad is te lang geleden afgerond waardoor deze opleidingen niet meer relevant zijn voor het cv.

Arbeidspotentieel
Dit houdt in dat er een arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt aanwezig is die een oplossing kan vormen voor het tekort aan personeel in de bouw en de techniek. De vraag die dan naar boven komt is: hoe kunnen we deze werklozen ontwikkelen tot technici zodat ze een oplossing kunnen vormen voor het tekort aan personeel op de technische arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag is volgens veel bedrijven en uitzendbureaus dat er meer opleidingen moeten worden geboden. Er zouden onder andere BBL trajecten moeten worden gestart.

Opleidingen voor alle leeftijden

Vaak denkt men bij BBL aan leerlingen onder de 20 jaar maar dat is slechts één groep BBL-ers. Steeds meer oudere werkzoekenden volgen een BBL traject of ander opleidingstraject om meer technische kennis te krijgen. Deze trajecten worden ook wel ingezet voor omscholing of bijscholing. Herhalingsopleidingen voor heftruckcertificaten en reachtruckcertificaten worden ook veelvuldig aangeboden door VCU uitzendbureaus evenals VCA Basis, VCA VOL en andere veiligheidscertificaten.

VCU uitzendbureau
Een technisch uitzendbureau of VCU uitzendbureau biedt maatwerk opleidingen aan uitzendkrachten. Daarnaast proberen deze intermediairs ook met opleidingsinstituten afspraken te maken om grotere groepen deelnemers te laten instromen. De opleidingen zijn noodzakelijk want zonder theoretische en praktische kennis over de techniek kan men vaak niet veilig en doelgericht werken. In 2018 staat de bouw onder druk daarom is er dikwijls geen tijd om een assistent volledig in te werken. Er wordt dus van een bepaalde basiskennis uitgegaan. Deze basiskennis kan worden geboden door technische opleidingen. Uitzendbureaus waaronder VCU uitzendbureaus kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 draaien op duurzaamheid

Duurzaamheid, CO2 neutraal, klimaatneutraal en energietransitie. Het zijn allemaal woorden die vooral de laatste jaren veel gebruikt worden. Men heeft het over een koolstofarme economie of een circulaire economie en andere interessante termen om uitdrukking te geven aan hoe duurzaam of maatschappelijk verantwoord men onderneemt, werkt of leeft. Deze termen zijn niet alleen populair ze zijn ook nog voor een deel ingebouwd in beleidsdocumenten van bedrijven, overheden en klimaatverdragen. Dat zorgt er voor dat deze termen in steeds meer organisaties worden gebruikt. Ook politieke partijen zijn zich massaal gaan richten op duurzaamheid. Ze willen bijvoorbeeld duurzaam bouwen stimuleren door bijvoorbeeld aan te sturen op projecten met nulwoningen of passiefhuizen. Of ze willen dat er windmolenparken worden gebouwd en zonneparken.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Duurzame energie of hernieuwbare energie wordt al lang niet meer alleen landelijk of provinciaal gestimuleerd. Ook lokale politiek en politieke partijen begeven zich steeds meer op het vlak van de verduurzaming op het gebied van energie oftewel de energietransitie. In Groningen is dit al geruime tijd zo vanwege de problemen met de aardgaswinning. Het is duidelijk geworden dat aardgas en andere fossiele brandstoffen geen oplossing zijn voor onze energiebehoefte. Er moet minder energie worden verbruikt en de energie die wordt verbruikt moet uit hernieuwbare energiebronnen komen zoals zonlicht en windkracht.

Dit weten politieke partijen ook en die spelen er handig op in. Vrijwel alle politieke partijen die in maart 2017 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben het onderwerp energie of verduurzaming opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Dit is lang niet meer alleen het geval bij de groene partijen.

Aardgasvrij bouwen
Zo zijn ook de VVD en andere politieke partijen bezig met de energietransitie. Dagblad Trouw geeft aan dat sommige lokale VVD partijen het bouwen van woningen zonder aardgasaansluiting stimuleren. Nieuwe woningen die in Nederland worden gebouwd zouden per direct klimaatneutraal moeten worden gebouwd volgens veel politieke partijen. Daarmee lopen ze vooruit op 2021 want dat is de officiële datum waarop volledig klimaatneutraal gebouwd moet worden. De komst van windmolens vinden veel politieke partijen minder interessant. Sommige lokale politieke partijen pleiten voor kleine windmolens die het beeld van het landschap niet heel veel ‘schade’ toebrengen. In Midden-Delfland zouden bijvoorbeeld kleine windmolens geplaatst kunnen worden volgens sommigen. Leefbaar Capelle en Bosch Belang willen alleen windmolens ver buiten de eigen gemeente namelijk op zee.

Zonnepanelen in zonneparken
Verschillende politieke partijen willen het plaatsen van zonneparken wel overwegen maar er is wel veel discussie over plannen om weilanden vol te zetten met zonnepanelen. De VVD ziet dat in Woerden wel als een mogelijkheid om gestalte te geven aan de lokale energietransitie. De lokale partij JESS in Schagen is het daar niet geheel mee eens en wijst op het risico dat het “buitengebied wordt volgeplempt met zonneweides”. Daarnaast is het volgens Trouw voor het CDA in Zaltbommel lastig uit te leggen dat de zonneweides moeten worden aangelegd op landbouwgrond omdat het CDA over het algemeen een partij is die opkomt voor boeren en boerenbelangen.

Woorden en daden
Zo blijven de politieke partijen in Nederland worstelen met duurzaamheid en verduurzaming van de bouw. Ook de energietransitie die daar bij hoort vormt een belangrijk onderwerp. Het is op zich geen probleem dat er discussie plaatsvind op deze vlakken. Het is namelijk belangrijk dat men eerst over deze onderwerpen spreekt. Dan kan men daarna tot oplossingen komen die breed gedragen worden. Het tijdstip waarop knopen doorgehakt moeten worden nadert echter al snel.

Volkswagen heeft in 2017 meer omzet en winst behaald

Het Duitse autoconcern Volkswagen is de grootste autoproducent van Europa. Het bedrijf produceert auto’s en verkoopt deze over vrijwel de gehele wereld. Toch is Volkswagen niet altijd even populair geweest. Het dieselschandaal heeft de naam van Volkswagen veel schade toegebracht. Inmiddels lijkt deze schade te zijn beperkt. De boetes in de nasleep van het dieselschandaal zijn gedeeltelijk betaald. Daarnaast blijken veel consumenten toch nog steeds graag een Volkswagen te willen kopen. Het bedrijf heeft te maken gehad met een recordverkoop in 2017. Dit heeft er voor gezorgd dat de nettowinst van het bedrijf uitkwam uit op bijna 11,4 miljard euro. Dat is aanzienlijk meer dan de 5,1 miljard euro die het bedrijf in 2016 heeft weten te behalen. De omzet van Volkswagen ging in 2017 met ruim 6 procent omhoog en kwam daardoor uit op 230,7 miljard euro.

In januari 2018 had Volkswagen bekend gemaakt dat er in 2017 over de gehele wereld meer dan 10,7 miljoen voertuigen werden verkocht. Dat was al een verkoopstijging van vier procent. Volkswagen is een autoconcern dat een moederbedrijf is van verschillende andere automerken. Dat zorgt er voor dat het bedrijf in vrijwel elk autosegment voertuigen verkoopt. De volgende merken vallen onder het moederconcern Volkswagen: Audi, Porsche, Seat en Skoda. Ook de trucks van MAN en Scania worden onder het Volkswagenconcern geproduceerd. Het bedrijf heeft echter ook te maken gehad met een financiële nasleep van het dieselschandaal of emissieschandaal. Daarvoor had het bedrijf 3,2 miljard euro gereserveerd. Een groot deel van dit bedrag werd besteed aan het terugkopen van auto’s met sjoemelsoftware en het vervangen van de sjoemelsoftware van dieselvoertuigen in Noord-Amerika. Uiteraard hebben de rechtszaken en andere procedures er voor gezorgd dat het autoconcern veel juridische uitgaven had. In 2016 had Volkswagen hier 7,5 miljard euro aan besteed.

Autofabriek NedCar zorgt voor recordomzet VDL in 2017

VDL Groep heeft een zeer succesvol 2017 afgesloten. Dit jaar heeft het bedrijf een recordomzet van ruim 5 miljard euro behaald. De totale opbrengst van het bedrijf uit Eindhoven steeg met 57 procent. In de productie van auto’s was vooral een grote groei merkbaar bij het bedrijf. In 2017 is men in de autofabriek VDL NedCar in Born gestart met het produceren van een aantal nieuwe auto’s. De BMW X1 en de plug-in hybride versie van de MINI Countryman zijn toen namelijk in productie genomen. Er werden in Limburg in totaal 168.969 auto’s afgeleverd. De totale omzet in de autoproductie steeg van bijna 1,4 miljard euro in 2016 naar ongeveer 2,9 miljard euro in 2017.

Volgens VDL zal er ook in 2018 sprake zijn van een productiestijging. Voor heel VDL ziet de toekomst er goed uit. Het bedrijf denkt dat de omzet van het concern kan toenemen tot ongeveer 6 miljard euro. Dit zou betekenen dat er een omzetstijging mogelijk is van 20 procent. Hoewel het goed gaat met de omzet van het bedrijf blijft de nettowinst wel iets achter. Zo kwam het nettoresultaat van het bedrijf uit op 153 miljoen euro. Dat is maar een kleine stijging ten opzichte van 2016 toen een nettoresultaat werd behaald van 150 miljoen euro.