Hybride leervorm, BBL en werken en leren

Een hybride leervorm is een leervorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de praktijk als leeromgeving. Hybride leren is in feite werken en leren. Deze leervorm is vooral aanwezig in het middelbaar beroepsonderwijs oftewel het mbo. Op het mbo is de Beroepsbegeleidende leerweg een typerende vorm van hybride leren. Tijdens een BBL opleiding is een deelnemer zoveel mogelijk op de werklocatie van het erkend leerbedrijf aanwezig. Daar leert hij of zij vaardigheden en competenties aan.

Praktijkgericht
Hybride leren is in tegenstelling tot het klassikaal leren, dat vooral bij de BOL (Beroepsopleidende leerweg) wordt gehanteerd, meer gericht op de praktijk. Daarom zal iemand met een hybride leervorm tijdens zijn of haar opleiding nauwelijks op het opleidingsinstituut aanwezig zijn maar juist meer op de werkvloer. Op de werkvloer kunnen opdrachten worden gemaakt en beoordeeld door praktijkbegeleiders. Niet alleen de praktijkbegeleiders maar ook de collega’s op de werkvloer zorgen er voor dat de deelnemers aan de hybride leervorm zichzelf kan ontwikkelen.

BBL
BBL wordt als hybride leervorm veelvuldig ingezet bij technische bedrijven. In de installatietechniek en elektrotechniek worden BBL opleidingen gebruikt als oplossing voor het tekort aan technisch personeel. Doormiddel van BBL opleidingstrajecten kunnen mensen zonder technische achtergrond toch ontwikkeld worden tot een techneut. Dit gebeurd op een praktijkgerichte opleiding in de vorm van werken en leren. BBL is bij uitstek geschikt voor mensen die leren door te doen en mensen die tijdens de opleiding graag willen werken en geld verdienen.

Bijna 80 procent van de technische organisaties verwacht tekort aan technici vanaf 2018

Ede, 15 oktober 2018 – 79 procent van de technische organisaties in Nederland verwacht een tekort aan technici in de komende vijf jaar. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. 969 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

De afgelopen vijf jaar heeft bijna een kwart van de organisaties een kwalitatief tekort ervaren (24%), 11 procent alleen een kwantitatief. 38 procent heeft met beiden vormen van tekorten te maken gehad.

Grootste tekort in maritieme en chemische sector
De maritieme sector verwacht de komende vijf jaar de grootste kwalitatieve én kwantitatieve tekorten (61%). De (petro)chemie staat voor een bijna even grote uitdaging (60%). Ook de helft van de organisaties in bouw en infra (50%), de installatiebranche (53%), de voedingsindustrie (47%) en de zorg (52%) verwachten zowel een kwalitatief als een kwantitatief tekort aan technici.

John Huizing, directeur bij ROVC: “Er zijn verschillende oorzaken voor het tekort aan technici. Kijkend naar het kwalitatieve tekort is dat bijvoorbeeld een kennisgebrek door technologische vernieuwing. Een groot deel van het technisch werk vindt plaats achter de computer of met machines. Technici die al langer in het vak zitten zijn een totaal andere werkwijze gewend en hebben niet de passende vaardigheden voor deze ontwikkeling. Dit geldt echter niet alleen voor oudere medewerkers. Het reguliere onderwijs sluit slecht aan op de praktijk, waardoor technisch personeel niet goed voorbereid is op de werkzaamheden. Zij beschikken niet over de kennis en kunde die het werk vereist. Het kwantitatieve tekort is onder andere te wijden aan een slecht imago van de branche. Techniek wordt veelal gezien als een vak waar je vieze handen krijgt, maar techniek is veel meer dan dat. Het imago boosten is cruciaal om de tekorten terug te dringen.”

Het rapport: de ROVC TechBarometer 2018
De ROVC TechBarometer geeft inzicht in de relevante trends voor de techniek. Het rapport is gratis aan te vragen via de website van het ROVC.

Technische bedrijven kampen met stress op de werkvloer

Mediors en mbo-4 technici zijn zeer gewild
Ede, 9 juli 2018 – Veel technische bedrijven hebben te maken met drukte en stress op de werkvloer. Dit komt door kwantitatieve (37%) en kwalitatieve (31%) tekorten aan technici. Ook staat de kwaliteit van werk onder druk en leiden personeelstekorten tot een stagnerende groei van de organisatie. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. 969 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

Het tekort aan technici is nijpend. Hierbij gaat het met name om technici met mbo-3 en mbo-4 niveau, respectievelijk 24 en 46 procent. De komende vijf jaar verwacht de technische branche op het gebied van ervaringsniveau het grootste tekort aan technisch geschoolde mediors (47%). Dit zijn technici met ongeveer twee tot vijf jaar werkervaring.

Technici zijn honkvast
Technisch Nederland staat voor een uitdaging met betrekking tot het vinden van medewerkers. Een positieve noot is dat technisch personeel niet zomaar haar baan opgeeft. Heeft een organisatie eenmaal een technicus binnengehaald, dan is de kans groot dat hij voor een lange tijd trouw blijft aan de organisatie. 45 procent van de technici werkt 11-20 jaar binnen dezelfde organisatie. Functiewissels zijn niet veelvoorkomend. 15 procent wisselt nooit van functie, 73 procent soms en slechts 10 procent regelmatig.
“We moeten het effect van stress op de werkvloer niet onderschatten”, zegt John Huizing, directeur bij ROVC. “Wanneer medewerkers stress ervaren, melden zij zich bijvoorbeeld sneller ziek omdat zij het werk mentaal niet meer aan kunnen. Ook leidt stress vaak tot lichamelijke klachten. Medewerkers met stress functioneren minder goed en zijn prikkelbaar, waardoor het aantal conflicten op de werkvloer toeneemt. De werksfeer verslechtert en de kwaliteit loopt terug. Dit zal uiteindelijk leiden tot verminderde productie en productkwaliteit en daardoor een strenger beleid vanuit het management. Zo komt een organisatie terecht in een neerwaartse spiraal. Want wanneer het management dichter op de huid van de technicus gaat zitten, ervaart hij weer meer stress.”

Het rapport: de ROVC TechBarometer 2018
De ROVC TechBarometer geeft inzicht in de relevante trends voor de techniek. Het rapport is gratis aan te vragen op de website van het ROVC.

Vier tips zodat een opleiding wél in je agenda past

Dit gastblog is afkomstig van auteur: Rudy Schijf die werkzaam is als studieadviseur bij ROVC

Het liefst volgt de gemiddelde technicus waarschijnlijk zijn cursus of opleiding onder werktijd. Helaas zit dat er niet altijd in. Om toch nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen, is een avondcursus een goede oplossing. Maar hoe past een opleiding in een drukke agenda? Hoe houd je tijd om bijvoorbeeld zondag bij de voetbalwedstrijd van je kinderen aanwezig te zijn? Om de balans tussen gezin, werk én studie te behouden, geef ik in deze blog vier tips.

1. Betrek het thuisfront
Om verrassingen te voorkomen is het zaak om je gezin op tijd te betrekken bij jouw plan om een opleiding of cursus te gaan volgen. Betrek je partner in het keuzeproces. Als doelen en studiebelasting thuis bekend zijn, is er meer begrip als je bijvoorbeeld een avond apart gaat zitten om te studeren.

2. Stel huiswerk niet uit
De kans is groot dat studeren voor jou al even geleden is, waardoor het een uitdaging kan zijn om het huiswerk in te passen in de dagelijkse routine. Onthoud: van uitstel komt afstel. Door bijvoorbeeld een vaste dag te kiezen om aan de slag te gaan met het huiswerk, vermijd je last-minute stress en werk tot in de late uurtjes. Ik raad aan dit vaste moment vlak na de cursusavond te plannen. Dan zit de stof nog vers in het hoofd en kost het daardoor uiteindelijk minder tijd.

3. Plan leren in blokken
Leren in korte blokken van één of twee uur is effectiever dan bijvoorbeeld vijf uur op rij. Je hersenen nemen na verloop van tijd geen nieuwe informatie meer op. Het is daarom handig om na een paar uur het lesmateriaal even weg te leggen en de stof te laten bezinken. Korte, frequente sessies zorgen ervoor dat je meer onthoudt. Verder is het goed om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Ga daarom op de werkvloer op zoek naar situaties waarin dit kan. Ook als een bepaalde taak nu nog niet onder jouw verantwoordelijkheid valt, is deze prima samen met iemand op te pakken. Op die manier worden de nieuwe techniek en de stof sneller eigen.

4. Gun jezelf vrije tijd
Ondanks het bijwonen van cursusavonden, het maken van huiswerk en het leren voor examens, hoeft het niet zo te zijn dat al je tijd opgaat aan studeren. Houd bijvoorbeeld de zaterdagavond standaard vrij voor vrienden en plan zondag familietijd in. Dit zorgt voor frisse energie, waardoor je doordeweeks op volle kracht weer aan de slag kunt.

Om de juiste balans te behouden tussen werk, privé en studie is het dus belangrijk om goed te plannen. Structuur is de sleutel tot succes. Bepaal wanneer je tijd maakt voor leer- en huiswerk en deel dit met de mensen om je heen. Door hen te betrekken in deze keuze en op de hoogte te stellen, worden onbegrip en irritaties uit de weg gegaan. Op die manier kun je jezelf met een gerust hart een avondje terugtrekken in de studeerkamer en op zondag zonder zorgen juichen aan de lijn van het voetbalveld.