Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 draaien op duurzaamheid

Duurzaamheid, CO2 neutraal, klimaatneutraal en energietransitie. Het zijn allemaal woorden die vooral de laatste jaren veel gebruikt worden. Men heeft het over een koolstofarme economie of een circulaire economie en andere interessante termen om uitdrukking te geven aan hoe duurzaam of maatschappelijk verantwoord men onderneemt, werkt of leeft. Deze termen zijn niet alleen populair ze zijn ook nog voor een deel ingebouwd in beleidsdocumenten van bedrijven, overheden en klimaatverdragen. Dat zorgt er voor dat deze termen in steeds meer organisaties worden gebruikt. Ook politieke partijen zijn zich massaal gaan richten op duurzaamheid. Ze willen bijvoorbeeld duurzaam bouwen stimuleren door bijvoorbeeld aan te sturen op projecten met nulwoningen of passiefhuizen. Of ze willen dat er windmolenparken worden gebouwd en zonneparken.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Duurzame energie of hernieuwbare energie wordt al lang niet meer alleen landelijk of provinciaal gestimuleerd. Ook lokale politiek en politieke partijen begeven zich steeds meer op het vlak van de verduurzaming op het gebied van energie oftewel de energietransitie. In Groningen is dit al geruime tijd zo vanwege de problemen met de aardgaswinning. Het is duidelijk geworden dat aardgas en andere fossiele brandstoffen geen oplossing zijn voor onze energiebehoefte. Er moet minder energie worden verbruikt en de energie die wordt verbruikt moet uit hernieuwbare energiebronnen komen zoals zonlicht en windkracht.

Dit weten politieke partijen ook en die spelen er handig op in. Vrijwel alle politieke partijen die in maart 2017 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben het onderwerp energie of verduurzaming opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Dit is lang niet meer alleen het geval bij de groene partijen.

Aardgasvrij bouwen
Zo zijn ook de VVD en andere politieke partijen bezig met de energietransitie. Dagblad Trouw geeft aan dat sommige lokale VVD partijen het bouwen van woningen zonder aardgasaansluiting stimuleren. Nieuwe woningen die in Nederland worden gebouwd zouden per direct klimaatneutraal moeten worden gebouwd volgens veel politieke partijen. Daarmee lopen ze vooruit op 2021 want dat is de officiële datum waarop volledig klimaatneutraal gebouwd moet worden. De komst van windmolens vinden veel politieke partijen minder interessant. Sommige lokale politieke partijen pleiten voor kleine windmolens die het beeld van het landschap niet heel veel ‘schade’ toebrengen. In Midden-Delfland zouden bijvoorbeeld kleine windmolens geplaatst kunnen worden volgens sommigen. Leefbaar Capelle en Bosch Belang willen alleen windmolens ver buiten de eigen gemeente namelijk op zee.

Zonnepanelen in zonneparken
Verschillende politieke partijen willen het plaatsen van zonneparken wel overwegen maar er is wel veel discussie over plannen om weilanden vol te zetten met zonnepanelen. De VVD ziet dat in Woerden wel als een mogelijkheid om gestalte te geven aan de lokale energietransitie. De lokale partij JESS in Schagen is het daar niet geheel mee eens en wijst op het risico dat het “buitengebied wordt volgeplempt met zonneweides”. Daarnaast is het volgens Trouw voor het CDA in Zaltbommel lastig uit te leggen dat de zonneweides moeten worden aangelegd op landbouwgrond omdat het CDA over het algemeen een partij is die opkomt voor boeren en boerenbelangen.

Woorden en daden
Zo blijven de politieke partijen in Nederland worstelen met duurzaamheid en verduurzaming van de bouw. Ook de energietransitie die daar bij hoort vormt een belangrijk onderwerp. Het is op zich geen probleem dat er discussie plaatsvind op deze vlakken. Het is namelijk belangrijk dat men eerst over deze onderwerpen spreekt. Dan kan men daarna tot oplossingen komen die breed gedragen worden. Het tijdstip waarop knopen doorgehakt moeten worden nadert echter al snel.