Bouwbedrijven draaien meer omzet maar behalen nauwelijks meer winst in 2018

Het gaat goed met de bouw in Nederland. De bouwsector heeft een recordomzet behaald maar ondanks dat blijkt de winstgevendheid nauwelijks toe te nemen. Er zijn meer bouwprojecten in de woningbouw en de utiliteit gestart. De kosten voor bouwondernemingen stijgen echter ook. Niet alleen bouwmaterialen worden duurder, ook het bouwpersoneel verdient iets meer loon omdat er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt met betrekking tot technisch personeel en bouwpersoneel. De oplopende kosten van materiaal en personeel zorgen er voor dat de winstmarges van bouwbedrijven onder druk komen te staan en laag blijven. Dit heeft de ABN AMRO in een rapport over de bouwbranche geschreven.

Installatiebedrijven en de bouw
De bouwsector groeit de afgelopen jaren structureel sterker dan de algemene economie aldus de ABN AMRO. In 2018 komt de omzet in de bouw bijna op het niveau van 2009. In 2009 was er echter sprake van een recordomzet voor de bouwsector. Dat was het jaar vlak voor de economische crisis. De omzetstijging in 2017 en 2018 maakt duidelijk dat de bouwbranche inmiddels de problemen van de economische crisis te boven is gekomen. De orderportefeuilles nemen toe in de bouw. Naast de aannemers krijgen ook onderaannemers en installatiebedrijven veel orders binnen. Volgens de bank waren met name de kleinere bouwondernemingen in de afgelopen jaren erg succesvol.

Bouw en innovatie

Veel bouwbedrijven zijn bezig met innovatie. Doormiddel van prefab productie, automatisering en digitalisering worden veel kosten bespaard. Er kunnen nog flinke stappen worden gemaakt in innovatief bouwen. De komende jaren wordt er veel van de bouwsector vereist. Woningen moeten energieneutraal en CO2 neutraal worden gebouwd. Niet alleen de bouwprocessen maar ook de gebouwen zelf moeten duurzamer worden. Duurzaam bouwen staat hoog op de agenda. De komende jaren zullen er meer projecten worden gebouwd die passiefhuizen en nulwoningen bevatten. Deze woningen zijn vrijwel geheel CO2 neutraal.

Geothermie, stadsverwarming en andere oplossingen
Installatiebedrijven krijgen het druk om hun technische installaties te verduurzamen. Zonnepanelen zijn al een bekend middel waarmee elektrische energie opgewekt kan worden. Hybride warmtepompen en vergistingsinstallaties doen steeds vaker hun intrede op bouwprojecten. Ook worden steeds meer nieuwbouwwijken aangesloten op windmolenparken en grote warmtepompen voor aardwarmte. Deze geothermie installaties kosten echter veel geld waardoor deze aardwarmte installaties alleen aangebracht kunnen worden in grote projecten met veel energieafnemers. Dat is in feite ook het geval bij stadsverwarming en blokverwarming.