Bouwbedrijven hebben meer werk dan ooit in 2018

Bouwondernemingen in Nederland hebben dit jaar gemiddeld meer werk dan ooit te voren. De meeste bouwbedrijven hebben nog voor meer dan 10 maanden werk in hun orderportefeuille. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft aangegeven dat het nog niet eerder in Nederland is voorgekomen dat bouwbedrijven voor meer dan tien maanden orders in het verschiet hebben. De werkvoorraad steeg in de woningbouw uitgedrukt in maanden met 0,3 maand tot 11,2 maanden. Ook in de utiliteitsbouw steeg de werkvoorraad. Hier steeg de werkvoorraad met 0,4 maand tot 10,8 maanden. De utiliteitsbouw is de bouwsector waarin grote bouwwerken worden gebouwd zoals kantoorcomplexen, scholen, musea en grote industriële gebouwen.

Materiaaltekort en personeelstekort in de bouw
De civiele techniek had nauwelijks meer werkvoorraad opgebouwd de afgelopen maanden. De grond-, water- en wegenbouw hebben gemiddeld 7,5 maanden werkvoorraad in het vooruitzicht. Dit is een stijging van 0,2 maand. Het gaat goed met de bouwsector als men kijkt naar het aantal projecten en opdrachten. Toch zijn er ook problemen. Zo zijn er grote tekorten aan vakkrachten en staan er verhoudingsgewijs veel vacatures open. Hierbij kun je denken aan vacatures voor installatiemonteurs en elektromonteurs maar ook aan timmermannen en metselaars is een groot tekort. Daar komt het tekort aan bouwmateriaal nog bij. Het materiaaltekort en het personeelstekort vormen in 2018 de grootste problemen voor de bouwsector. Ongeveer zeventig procent van de bouwsector verwacht dat de prijzen in de bouw zullen stijgen. Daarnaast geeft dertig procent van de bouwondernemingen aan dat ze de komende drie maanden extra personeel gaan aannemen.