Uitzendbureaus boeken meer omzet en winst in 2018

Het gaat goed met de uitzendbranche in Nederland. Uitzendorganisaties merken dat de vraag naar personeel enorm is gegroeid de afgelopen tijd. Veel vacatures worden door bedrijven uitgezet bij uitzendorganisaties in de hoop dat deze intermediairs geschikt (tijdelijk) personeel kunnen vinden voor de grote hoeveelheid openstaande functies. Verschillende uitzendorganisaties lukt het om succesvol mee te bewegen op deze turbulente arbeidsmarkt. Uitzendconcern Randstad is een voorbeeld van een uitzendorganisatie die weet te profiteren van de aanhoudende vraag naar personeel. In het tweede kwartaal heeft deze uitzendorganisatie opnieuw meer winst weten te behalen op een hogere omzet. Dit blijkt uit het halfjaarbericht van de uitzendorganisatie. De groei van deze uitzendorganisatie is echter wel wat afgevlakt naar eigen zeggen.

Specialisatie is nodig in de uitzendbranche
Voor Randstad is het lastig om in bepaalde sectoren personeel te leveren. Met name in de techniek, het onderwijs en in de medische sector wordt het voor Randstad lastig om geschikte kandidaten te vinden. Randstad wordt in de uitzendwereld beschouwd als een generalist in plaats van een specialist. Dat betekend dat Randstad dikwijls moeite heeft om specialistische technische functies op te vullen met technisch personeel. Daarvoor worden door de meeste technische bedrijven andere uitzendorganisaties ingeschakeld die zie alleen of hoofdzakelijk richten op de technische branche. Juist deze uitzendorganisaties laten een aanhoudende groei zien. De uitzendwereld wordt steeds meer een branche die gericht is op specialisatie.

VCU uitzendbureaus
Technische uitzendbureaus zoals Technicum maken in 2018 een forse groei door vanwege de vraag naar technisch personeel en bouwpersoneel. Uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in de techniek kunnen vraag en aanbod in deze sector nog veel beter op elkaar afstemmen dan de reguliere algemene uitzendbureaus doen. Daarom worden specialistische technische uitzendbureaus vaak ingeschakeld door technische bedrijven. Waar andere uitzendbureaus geen personeel leveren kunnen VCU gecertificeerde technische uitzendorganisaties dat wel. Bovendien hebben deze uitzendbureaus naast een groot netwerk van bedrijven vaak ook een omvangrijk netwerk onder uitzendkrachten en personeel in de techniek. Dat maakt de specialistische uitzendorganisaties voor veel bedrijven en personeel in de bouw en techniek een belangrijke dienstverlener.