Eneco gaat Belgische activiteiten van Eni overnemen in 2017

Eneco is een Nederlandse energieleverancier en neemt in 2017 de Belgische activiteiten van het Italiaanse energiebedrijf Eni over. Naast deze overname gaat Eneco ook drie windmolens van Eni België overnemen. Door deze overname zal Eneco België in totaal zeer veel woningen en bedrijven van zowel gas en elektriciteit voorzien. In totaal zou het gaan om meer dan een miljoen woningen en daarnaast ruim 55.000 zakelijke klanten. Dit klantenbestand zorgt er voor dat Eneco tot de top drie gaat behoren van energieleveranciers in België.

Er is niet bekend gemaakt hoeveel geld Eneco voor Eni België gaat betalen. Wel is duidelijk dat Eneco een belangrijke stap heeft gezet in haar ambitie om de Belgische energievoorziening te verduurzamen. De grotere slagkracht wil Eneco gebruiken om in de toekomst de investeringen in lokale wind- en zonne-energie te laten toenemen. Het Nederlandse bedrijf Eneco is als sinds augustus 2011 actief op de Belgische energiemarkt. De samenvoeging van de bedrijven wordt zorgvuldig gedaan volgens de woordvoerder.

Er wordt daarbij overlegd gevoerd met de sociale partners. Samen met organisaties die opkomen voor de belangen van de werknemers wordt gekeken hoe de bedrijven het beste kunnen worden samengevoegd. De klanten van Eneco en Eni België zullen voorlopig geen veranderingen merken. De lopende contracten en de contractvoorwaarden zullen in eerste instantie niet veranderen. Ook de tarieven worden niet door de samenvoeging beïnvloed. De Eni-klanten zullen in de toekomst wel de merknaam naar Eneco.

Stedin gaat netwerkbedrijf van Zeeuws energieconcern DELTA overnemen in 2017

Netbeheerder Stedin zal van het Zeeuwse energieconcern DELTA een netwerkbedrijf overnemen. Dit heeft Stedin vrijdagmiddag bekend gemaakt. In het bericht gaf Stedin aan dat ze ongeveer 450 miljoen euro gaat betalen voor dit onderdeel met de naam Enduris. DELTA zit financieel in de problemen.

Afsplitsing Enduris
Om uit deze problemen te komen moet DELTA het onderdeel Enduris afstoten dat een financieel gezond netwerkbedrijf is. Aan het einde van 2016 kwamen het kabinet en de aandeelhouders tot de beslissing dat het verkopen van Enduris noodzakelijk is. Daarnaast is DELTA ook wettelijk verplicht om haar netwerkactiviteiten en energieactiviteiten op te splitsen. De werknemers van Enduris zullen echter niet heel veel van de verkoop merken. De werknemers zullen tot het einde van de reguleringsperiode in 2021 volgens woordvoerder van Stedin ”in principe niks” van de veranderingen merken. Daarbij werd wel opgemerkt dat er geen garanties worden gegeven aan het personeel. De organisatie onderzoekt wel of werkprocessen slimmer en efficiënter kunnen verlopen.

Naast de werknemers zullen ook de klanten van Enduris weinig van de overname merken. De woordvoerder gaf aan dat de contracten die reeds gesloten zijn met klanten van Enduris ook in de toekomst zullen worden gerespecteerd. Ieder jaar worden wel de tarieven opnieuw vastgesteld. Dit zorgt er voor dat er wel dingen kunnen wijzigen tegen het einde van de looptijd van de contracten.

Kerncentrale Borssele
DELTA is ook mede-eigenaar van de kerncentrale in Borssele die er financieel ook niet goed voor staat. Er worden nu gezonde bedrijfsonderdelen verkocht. Dit moet voldoende geld opleveren voor het afdekken van de financiële problemen van de slecht draaiende bedrijfsonderdelen. Verder is het geld ook nodig om de veiligheid van de kerncentrale te bekostigen.

Wat is een lijnorganisatie?

Lijnorganisaties zijn organisaties met een organisatiestructuur die van onder tot boven een duidelijke hiërarchische opbouw heeft. Een lijnorganisatie bevat meerdere lagen die boven en onder elkaar geplaatst zijn. Daardoor heeft elke werknemer een leidinggevende of manager. Deze opbouw gaat vanaf de werkvloer door tot aan de top van de organisatie. Daarbij bevat als het goed is de werkvloer de meeste werknemers en neemt het aantal leidinggevende functies af tot aan de top. Daardoor ontstaat een piramide vorm. In de top zitten weinig mensen en op de werkvloer zitten verhoudingsgewijs veel mensen. Tussen de top en de werkvloer zijn verschillende leidinggevenden werkzaam maar het aantal lagen is over het algemeen afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Lijnorganisatie in een organogram
In een organogram kan iemand die werkzaam is in een lijnorganisatie goed zien wat zijn of haar positie is. De lijnen in het organogram lopen van boven naar beneden. De leidinggevenden boven de werknemer of werkneemster vormen de directe leidinggevenden. Van deze leidinggevenden of managers zal de desbetreffende werknemer of werkneemster de meeste opdrachten ontvangen. Ook zijn die leidinggevenden verantwoordelijk voor de beoordeling van de ondergeschikte werknemers. Het wordt in de meeste lijnorganisaties niet op prijs gesteld als de werknemer of werkneemster contact opneemt met een hogere leidinggevende dan de direct leidinggevende. Alle vragen en problemen worden over het algemeen ‘in de lijn’ op gelost. Dit houdt in dat ondergeschikten hun vraagstukken over het algemeen bespreken met hun directe leidinggevenden.

Voordelen van een lijnorganisatie
Een lijnorganisatie heeft zowel voor werknemers als leidinggevenden een aantal voordelen ten opzichte van een staforganisatie of een lijn-staforganisatie. Deze voordelen zijn de volgende:

 • Een lijnorganisatie is transparant en overzichtelijk.
 • Werknemers en werkgevers kunnen hun positie duidelijk zien in het organogram.
 • Functieprofielen zijn duidelijk en taken en verantwoordelijkheden zijn gekoppeld aan de positie binnen het bedrijf.
 • Knelpunten en problemen kunnen vaak snel bij de juiste persoon onder de aandacht worden gebracht.
 • Doordat de taken en verantwoordelijkheden vaak duidelijk in kaart zijn gebracht kunnen problemen vaak ook snel worden opgelost.

Nadelen van de lijnorganisatie
Een lijnorganisatie heeft naast voordelen ook nadelen. De belangrijkste nadelen zijn de volgende:

 • Doorgroeien kan meestal alleen verticaal.
 • De diversiteit aan functies is beperkt.
 • Managers dragen veel verantwoordelijkheid.
 • Managers moeten vaak veel verschillende taken uitvoeren en hebben geen staf waar ze op kunnen steunen.
 • Afdelingen zijn vaak sterk op zichzelf gericht omdat de managers vaak puur voor hun eigen afdeling verantwoordelijk zijn.

MBO Raad in 2017 boos op werkgevers in techniek en bouw

De MBO Raad is ontevreden over de samenwerking met werkgevers in de techniek en de bouw. Deze samenwerking wordt nu door de raad ernstig ter discussie gesteld. De MBO raad is namelijk niet blij met de negatieve houding die werkgevers in de techniek en bouw de laatste tijd hebben over de kwaliteit van mbo’ers. Verder is de MBO Raad naar eigen zeggen niet alleen verantwoordelijk voor het tekort aan technisch personeel in verschillende technische sectoren.

MBO Raad en bedrijfsleven

De heer Ton Heerts is voorzitter van de MBO Raad en heeft in een reactie gezegt dat zijn organisatie samen met het bedrijfsleven de opleidingseisen en stageplekken moeten afstemmen en regelen. Hij vraagt zich af of er nog voldoende grond is om in de toekomst samen te blijven werken met het bedrijfsleven als de bedrijven in de techniek en de bouw beweren dat er te weinig samenwerking is.

De voorzitter van de MBO Raad heeft de recente uitspraken van werkgevers in de media een dieptepunt genoemd. Er zijn volgens hem werkgevers geweest die beweerd hebben dat “mbo’ers voor de werkloosheid worden opgeleid” . Andere werkgevers hebben beweerd dat er “harder in het mbo moet worden ingegrepen”. Deze uitspraken zijn volgens de voorzitter van de MBO Raad onder andere gedaan door Ineke Dezentjé Hamming. Zij is de voorzitter van ondernemersvereniging FME.

Techniekpact en bouwagenda

De MBO Raad is juist van mening dat er heel goed wordt samengewerkt tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de bedrijven in de bouw en ttechniek. De bouwagenda en het techniekpact zijn daar goede voorbeelden van volgens de MBO Raad. Verder zijn de Centra voor Innovatief Vakmanschap ook een goed voorbeeld van kwaliteit van mbo opleidingsinstituten. Deze Centra voor Innovatief Vakmanschap worden volgens voorzitter Heerts van de MBO Raad veel geprezen.

 

Eerste zelfrijdende trein op Nederlandse spoor in 2017

Vermoedelijk zal de eerste zelfrijdende trein in 2017 op het Nederlandse spoor gaan rijden. Op dit moment is ProRail bezig met de voorbereidingen voor het uitvoeren van testen. Deze testen worden gedaan met zelfrijdende geautomatiseerde treinen. Aan het einde van 2017 moet de proef met de zelfrijdende treinen worden uitgevoerd. Dit maakte ProRail doormiddel van een woordvoerder op donderdag 30 maart 2017 bekend na berichtgeving in De Telegraaf.

Proeven op het spoor
De testen met zelfrijdende treinen bestaan uit een serie proeven die in de praktijk worden uitgevoerd op het spoor. Deze testen zal ProRail samen met een aantal andere vervoersbedrijven uitvoeren en zullen in heel 2018 worden uitgevoerd. Dit stond in De Telegraaf. In het krantenartikel werd echter niet vermeld waar de testen precies zullen worden uitgevoerd. Volgens het bericht van de woordvoerder heeft de provincie Groningen al duidelijk aangegeven belangstelling te hebben voor het uitvoeren van de proeven op de spoorlijnen die in die provincie aanwezig zijn.

Testritten en veiligheid
De testritten met de zelfrijdende treinen worden op een zorgvuldige manier uitgevoerd. Dit houdt in dat men wel veiligheidsaspecten heeft ingebouwd in de testen. Zo zijn er altijd mensen aanwezig die kunnen ingrijpen wanneer er een misverstand of ongeluk dreigt te gebeuren. Een belangrijk aspect van het testen is het opdoen van kennis. De veiligheid is daarbij een belangrijk onderwerp dat wordt getoetst. Ook kijkt men naar de frequentie waarmee de treinen rijden aldus de toelichting van de woordvoerder van ProRail. Nederland is niet heet eerste land dat met zelfrijdende treinen testen uitvoert. Er zijn overigens al landen die geautomatiseerde metro’s gebruiken.

De EU en China moeten klimaatverandering blijven aanpakken in 2017

China en de Europese Unie (EU) zullen ook in de toekomst zich moeten blijven inzetten om de klimaatverandering te beperken. De pallen van Trump om de door Obama ingestelde klimaatmaatregels te wijzigen moeten geen negatieve invloed hebben op de standpunten van China en de EU het gebied van klimaat.

Europa en China
Miguel Arias Canete de klimaatcommissaris van de EU heeft aangegeven dat Amerika onder leiding van de Amerikaanse president Trump op dit moment niet meer de focus heeft op het verbeteren van klimaat. Op het gebied van klimaatverandering hoeft men van de Verenigde Staten niet veel te verwachten. Volgens Canete is het daarom extra belangrijk voor China en de EU om door te gaan met samenwerken op het gebied van het behalen van klimaatdoelstellingen. Er moet niets worden veranderd aan onze standpunten. Landen moeten zich wereldwijd blijven inzetten tegen de klimaatverandering. Dit gaf Canete aan op donderdag 30 maart 2017 in Peking. In Peking had Canete gesproken met Chinese functionarissen over de gezamenlijke aanpak van de klimaatproblemen. Eerdere toezeggingen op het gebied van klimaatverbetering zullen niet worden afgezegd. Ook als Amerika dat wel doet zal de Europese Unie zich aan de afspraken blijven houden.  

Clean Power Plan vs Energy Independence
Op dinsdag werd door Trump een decreet getekend waardoor een groot deel van de klimaatregels, die door Obama zijn ingevoerd, worden doorgehaald. Doormiddel van het decreet wil Trump de zogenaamde “oorlog tegen kolen” stopzetten. Het nieuwe decreet draagt de naam ‘Energy Independence’. Met dit decreet wil Trump tegemoet komen aan de productie en werkgelegenheid in de olie- en kolenindustrie. Andere landen in de wereld willen juist minder energie winnen uit kolen. Daar was het ‘Clean Power Plan’ van Obama ook op gericht. Met dit plan werden Amerikaanse staten verplicht om de uitstoot van hun energiecentrales te verminderen. Het Clean Power Plan was één van de belangrijkste middelen waarmee de vorige president van Amerika de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs hoopte te halen.

TenneT investeert miljarden in windmolenparken vanaf 2017

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft op dit moment 1 miljard euro binnen gehaald voor de bekostiging van netaansluitingen van windparken op zee. Dit bericht heeft TenneT woensdag 29 maart 2017 bekend gemaakt. TenneT heeft voor het binnen halen van het bedrag zogenaamde groene hybride obligaties uitgegeven. Voor deze obligaties heeft TenneT een rendement van krap 3 procent afgegeven.  De obligaties hebben een looptijd van zeven jaar.

Investeren in windenergie

TenneT wil flink investeren in windenergie. De komende tien jaar zal het bedrijf naar schatting 9 miljard tot 11 miljard euro gaan besteden aan offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland. Tot 2019 hoopt TenneT in het Duitse deel van de Noordzee in totaal voor 7.000 megawatt aan aansluitcapaciteit te realiseren. Dit is voldoende aansluitcapaciteit voor het transporteren van een hoeveelheid elektriciteit die gelijk staat aan het jaarlijkse stroomverbruik van 7 miljoen huishoudens.

Nederlandse windparken

Ook voor de kust van Nederland heeft TenneT plannen. Daar verwacht TenneT in het jaar 2023 voor ongeveer 3.500 megawatt aan aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd.

Verschil tussen lijnfuncties en staffuncties

Lijnfuncties en staffuncties verschillen van elkaar in een organogram of een organisatiestructuur. Het grote verschil tussen functies “ in de lijn” en functies in de staf zit in de aansturing van deze functies. Lijnfuncties bevinden zich in een duidelijke hiërarchische lijn die men van de laagste uitvoerende functie tot aan de top van de organisatie kan doortrekken. De laagste uitvoerende functies staan daarbij in een organogram onderaan terwijl helemaal bovenin de organogram de top staat. De top kan bijvoorbeeld een directeur zijn en helemaal onderaan de organogram kan bijvoorbeeld een productiekracht staan. Daartussen zitten verschillende andere lijnfuncties die elke een takenpakket hebben en bepaalde verantwoordelijkheden dragen. Tussen de uitvoerende werkvloer binnen het bedrijf en de top zitten vaak verschillende leidinggevende lagen.

Staffuncties
Staffuncties vallen echter niet binnen de hiervoor genoemde lijn. In plaats daarvan zijn staffuncties ondergebracht in stafafdelingen die gezamenlijk ook wel de staf worden genoemd. Staffunctionarissen zijn meestal specialisten die met een bepaalde expertise de organisatie kunnen ondersteunen. Vaak hebben stafafdelingen of stafmedewerkers geen bevoegdheid om te beslissen. Managers en andere functionarissen in de lijn hebben deze bevoegdheid wel. Deze managers en leidinggevenden worden echter vaak door de staf bijgestaan met raad en advies. Veel managers hebben daardoor een ‘korte lijn’ met de stafafdelingen.

Stafafdelingen
In grote organisaties zijn vaak verschillende stafafdelingen ondergebracht. De medewerkers op deze stafafdelingen hebben vaak hun eigen taakgebied of expertises. Zo kan er bijvoorbeeld in een technisch bedrijf een stafafdeling zijn die zich richt op Onderzoek en Ontwikkeling of Research en Development. Daarnaast zijn er afdelingen zoals kwaliteit, marketing en public relations die ook in speciale stafafdelingen kunnen zijn ondergebracht. Elk van deze afdelingen heeft een eigen specialisatie die een nuttige aanvulling kan vormen in de besluitvorming van de lijnmanager. Lijnmanagers hebben namelijk niet van alle facetten van de bedrijfsvoering evenveel kennis daarom zijn staffunctionarissen ook kennisdragers.

Skoda investeert in ontwikkeling elektrische auto’s vanaf 2017

Skoda heeft bekend gemaakt dat ze de komende jaren fors zal gaan investeren in automodellen die volledig elektrisch worden aangedreven. Naar verwachting zal de eerste volledig elektrisch aangedreven Skoda in 2020 op de markt verschijnen. Dit zal een vijfdeurs SUV-coupé zijn van Skoda. Op woensdag 29 maart 2017 heeft Skoda een aantal schetsen vrijgegeven van het studiemodel van deze SUV-coupé die de naam Vision E draagt.

Skoda in het nieuws
Een paar weken geleden had Skoda de interesse in het nieuws gewekt met haar berichtgeving over toekomstige elektrische modellen. Toen speculeerde men nog over een coupéversie van de SUV Kodiaq. De conceptcar toont echter in grote lijnen het productiemodel van Skoda’s allereerste auto die volledig elektrisch is aangedreven. Die auto heeft echter in uiterlijk weinig overeenkomsten met de Skoda Kodiaq. De auto staat daarnaast op een heel ander platform. Als platform dient de MEB-basis. Deze basis zal de komende jaren worden gebruikt voor een groot aantal elektrische modellen die door de Volkswagen Group gebouwd zullen worden.

Skoda Vision E
Tegenover AutoWeek maakte Bernhard Maier, de CEO van Skoda, bekend dat de Vision E niet zomaar een studiemodel is. Volgens de CEO geeft dit model duidelijk weer hoe de eerste volledige elektrische auto er uit zal komen te zien. Skoda gaat volgens hem niet veel meer aan de buitenkant van dit model wijzigen. Daarnaast krijgt de eerste elektrische auto van Skoda ook ongeveer de afmetingen van de Vision E. De elektrische Skoda zal de volgende afmetingen hebben:

 • 4,65 meter lang,
 • 1,92 meter breed
 • 1,55 meter hoog.

Vanwege de lange wielbasis van 2,85 meter is er een veel ruimte voor het interieur ontstaan. Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe het interieur van de elektrische auto er precies uit zal komen te zien volgens Maier.

Actieradius
De actieradius van de Skoda Vision E komt is ongeveer 500 kilometer met volledig opgeladen accu’s. Daarnaast haalt de Skoda Vision E volgens de technische specificaties een topsnelheid van 180 km/h. De auto bevat twee elektromotoren die gezamenlijk een vermogen leveren van 225 kW. De Vision E zal volgende maand worden onthuld net als de Kodiaq Coupé. Dit gebeurd op de autoshow van Shanghai onthuld.

Elektrische auto’s van Skoda
De komende jaren wil Skoda nog meer de focus leggen op de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s. Op die manier wil de autoproducent serieus werk maken van haar elektro-strategie. Het bedrijf heeft de doelstelling benoemd dat in 2025 een kwart van alle nieuw verkochte Skoda’s een elektrische aandrijving moet hebben. In 2025 wil Skoda vijf Skoda-modellen in productie hebben die volledig elektrisch zijn. Skoda gaat niet alleen meer elektrische auto’s produceren het merk ook meer plug-in hybrides gaan maken. Deze plug-in hybrides zijn auto’s die naast een elektrische aandrijving ook een andere aandrijving hebben. Dit is meestal een benzinemotor. Volledig elektrisch aangedreven auto’s zijn echter nog milieuvriendelijker dan plug-in hybrides.

Wat is de staf van een organisatie?

De staf van een organisatie is een verzameling van functies en afdelingen die de directie of het bedrijf ondersteunen en adviseren op het gebied van diverse specialismen. De staf van een organisatie bestaat vaak uit meerdere stafafdelingen. Elke stafafdeling heeft een eigen specialisatie. Zo kan de afdeling Human Resource of Personeel en Organisatie (P&O) een stafafdeling vormen van een organisatie. Andere vormen van stafafdelingen zijn Onderzoek & Ontwikkeling, Research en Development (R&D), public relations en marketing.

Vaak brengt men ook financiële afdelingen onder in de staf van een organisatie. Zo kan inkoop of calculatie een stafafdeling zijn van een bedrijf. Stafafdelingen treft men aan bij grote organisaties. Grote organisaties hebben in de praktijk vaak de mogelijkheid om specialisten aan te nemen om de top te ondersteunen. Op die manier kan de kwaliteit bevorderd en gewaarborgd blijven.

Lijnfuncties en staffuncties
De staf of de staffuncties onderscheid men in de praktijk van lijnfuncties of functies “in de lijn”. Als men in lijnfuncties werkt dan functioneert men in een keten tussen de werkvloer en de top van de organisatie. In die lijn is men van werkvloer tot de hoogste directie allemaal ondergeschikt aan een leidinggevende. De top van het bedrijf moet echter vaak verantwoording afleggen aan de aandeelhouders als die er zijn.

Stafafdelingen en staffunctionarissen zitten niet in de lijn en vallen daardoor niet in lijnfuncties. In plaats daarvan hebben stafafdelingen ondersteunende taken ten dienste van heel het bedrijf of ten dienste van de top van het bedrijf. Vaak maakt de top de beslissingen maar daarvoor is informatie en advies nodig. Dit advies wordt in de praktijk meestal verstrekt door de staf of de staffunctionaris die daarvoor verantwoordelijk is.

Verantwoordelijkheden van de staf
De meeste mensen die werkzaam zijn in de staf hebben een behoorlijke vrijheid in het indelen van hun werktijd. Het is echter wel van belang dat ze desgevraagd de juiste expertise en informatie kunnen bieden aan de organisatie. Een  staf dient daarom deskundig te zijn en betrouwbaar. Een organisatie leunt voor een deel op de staf. Wanneer de staf verkeerde informatie verstrekt of een verkeerd advies geeft kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie. Staffunctionarissen hebben weliswaar vrijheden maar zullen hun verantwoordelijkheid wel moeten nemen voor de beslissingen die ze maken en de taken die ze uitvoeren. Een staf is daardoor voor een groot deel zelfsturend. Vaak werkt er binnen een stafafdeling wel een leidinggevende of een hoofd verantwoordelijke. Dit is bijvoorbeeld een hoofd-P&O van een P&O afdeling. Dit hoofd of deze eindeverantwoordelijke kan wel voor aansturing zorgen binnen de stafafdeling waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Zo ontstaat er toch een vorm van hiërarchie binnen de staf.

Militaire staf
Niet alleen in de burgermaatschappij kunnen organisaties een staf bevatten. Een bekend voorbeeld waarbij men ook over een staf spreekt in een overheidsorganisatie is de militaire staf. Deze staf ondersteund eveneens de leidinggevende die in het leger een bepaalde rang heeft. Zo wordt de commandant van een bepaalde militaire eenheid bijgestaan door de staf die functioneert als raadgever in alle domeinen van de bevelvoering. Binnen het leger of de defensie lijken de taken van stafmedewerkers op de taken van stafmedewerkers van reguliere bedrijven alleen zijn de namen van de staffuncties binnen defensie vaak anders. Zo heeft men het bijvoorbeeld over de stafafdeling inlichtingen, strategie, operaties en logistiek. Binnen defensie spreekt men vaak van een stafeenheid in plaats van een stafafdeling of de staf.

Chinese Tencent koopt voor 1,78 miljard dollar aandelen van Tesla

De Chinese techgigant Tencent heeft in totaal voor 1,78 miljard dollar aan aandelen van Tesla gekocht. Dit bedrag is omgerekend zo’n 1,63 miljard euro. Hoewel het bedrag fors is kan is het slechtst goed voor een belang van vijf procent van het bedrijf. Dit heeft Reuters bekend gemaakt.

Tencent is een bedrijf dat bekend is geworden met chatapp WeChat. Dit is een app die met name in China door veel mensen wordt gebruikt. Het Chinese bedrijf is al een tijd actief om in bedrijven in verschillende sectoren geld te investeren. Men kan hierbij denken aan bedrijven die clouddiensten aanbieden maar ook bedrijven die games ontwikkelen. Verder investeert Tencent ook in fintech bedrijven. Deze fintech bedrijvenzijn financieel technische bedrijven.

De investering in een bedrijf dat elektrische auto’s maakt is een nuttige aanvulling voor de diversiteit in investeringen van Tencent. Tesla ontwikkeld en produceert echter niet alleen elektrische auto’s. Zo is het bedrijf ook actief in het ontwikkelen van grote batterijen die in woonhuizen kunnen worden geplaatst. Daardoor kan elektrische energie worden opgeslagen.

Tesla is ook bezig met ontwikkelingen op het gebied van het winnen van hernieuwbare energie. Zo hoopt het bedrijf in april 2017 te starten met de productie van dakpannen die als zonnepanelen kunnen worden gebruikt. Deze zonnepaneeldakpannen hebben daardoor een dubbele functie: het omzetten van zonne-energie naar elektrische energie en het functioneren als dakbedekking. Tencent ziet in deze innovatieve bedrijven een belangrijke investeringsbron voor de toekomst.

Nederlandse woningen moeten in 2050 energieneutraal zijn

De Nederlandse woningvoorraad zal in de toekomst energieneutraal moeten worden. Rond 2050 moeten de woning en in Nederland net zoveel duurzame energie opwekken als er door de woning wordt verbruikt. Er moet echter nog veel gedaan worden voordat de woningen in 2050 volledig energieneutraal zijn. Er moet een revolutionaire aanpak worden doorgevoerd in de bouwsector van Nederland. Dit werd benoemd door Bernard Wientjes op dinsdag 28maart 2017. Hij deed de uitspraak bij de overhandiging van De Bouwagenda aan het demissionaire kabinet.

Er zullen op korte termijn ongeveer 1 miljoen extra woningen moeten worden gebouwd. Daarvoor moeten veel veranderingen worden doorgevoerd.  Zo moeten onder andere de regels voor bedrijven worden versoepeld aldus Wientjes, die de voorzitter is van de denktank die De Bouwagenda heeft opgesteld.

Naast de versoepeling van de regels zal ook meer geld moeten worden geïnvesteerd. Volgens de denktank zal er de komende vier jaar jaarlijks 2 miljard euro extra nodig zijn om de plannen uit te kunnen voeren. Ondanks dat zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs niet worden behaald.  Daarvoor is meer nodig.

Als men de duurzaamheidsdoelstelling wil halen moeten om te beginnen 100.000 woningen per jaar worden verbouwd tot duurzame woningen. Daarnaast moet er een plan van aanpak komen waarmee men werkt tot 2030 om het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen. Dat kost geld, tijd en een focus op innovatie.

Wat is Stichting Arbo Flexbranche (STAF)?

STAF (Stichting Arbo Flexbranche) is een in 2007 opgerichte onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met de arbeidsrisico’s binnen de uitzendbranche, bij zowel uitzendkrachten als vaste medewerkers binnen de flexbranche. Het is een speler op de flexmarkt en onderhoud daardoor veel contacten met andere spelers op deze markt zoals uitzendbureaus.

Tijdens zijn stage bij Unique Technicum Uitzendbureau heeft Tjerk van der Meij een korte samenvatting gemaakt over de Stichting Arbo Flexbranche. Deze tekst is het resultaat. Door de omschrijving over de STAF krijgt men inzicht in de diversiteit aan organisaties waarmee uitzendbureaus zoals Unique Technicum in de praktijk mee te maken krijgen. De uitzendwereld is een omvangrijke proffesionele wereld waarbij verschillende instellingen en stichtingen er voor zorgen dat de kwaliteit van uitzendbureaus gewaarborgd blijft en bovendien de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten wordt beschermd.

Wat doet de Stichting Arbo Flexbranche?
De STAF zet zich in voor een veilige werkplek maar ook voor een gezonde werkplek waar de uitzendkracht zonder gevaar voor de gezondheid en veiligheid kan werken. Uitzendkrachten werken echter op verschillende locaties. Dit komt omdat uitzendbureaus de uitzendkrachten uitzenden naar verschillende opdrachtgevers. Het is belangrijk dat de uitzendkrachten goed op de hoogte worden gebracht over aspecten die verband houden met hun eigen veiligheid en gezondheid. De Stichting Arbo Flexbranche ondersteund uitzendbureaus bij het bevorderen en beschermen van de veiligheid en gezondheid van de flexkrachten. Dit doet de STAF op verschillende manieren. Zo ze de STAF zich in voor een veilige werkplek, zo weinig mogelijk ziekte verzuim en een optimale re-integratie.

Waaruit bestaat de Stichting Arbo Flexbranche
In de STAF zijn verschillende spelers die actief zijn in het uitzendwezen vertegenwoordigd. Het bestuur van STAF bestaat uit een lid van elk van  de volgende organisaties:

 • CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)
 • FNV (Federatie Nederlandse Vakbewegingen)
 • De Unie
 • LBV (Landelijke Belangenvereniging)
 • ABU, USG (Algemene Bond Uitzendondernemingen, United Service Group)
 • NBBU, Balans (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)
 • ABU, Randstad Groep (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

ARBO-checklist voor de uitzendorganisatie
Er zijn verschillende methoden denkbaar om de veiligheid van uitzendkrachten te beschermen. Een belangrijk middel is de bewustheid te bevorderen. Daarvoor moeten uitzendbureaus de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid goed in kaart brengen. Hierbij biedt STAF ondersteuning aan uitzendbureaus. Om de risico’s en voorschriften duidelijk bij de uitzendorganisatie in kaart te brengen heeft de STAF een ARBO-checklist ontwikkeld voor het uitzendbureau. Deze checklist verplicht de organisatie bij wet:

 • De uitzendkracht in te lichten over de risico’s op de werkplek
 • PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) te verschaffen
 • Toezicht houden op de werkplek en leiding geven

Verder wordt er in het document de gegevens van het bedrijf en de uitzendkracht opgenomen.

ARBO-checklist werknemer
De ARBO-checklist van de werknemer is werkplek gerelateerd en kent voor elk segment een ander karakter. Binnen de uitzendorganisaties fungeert de ARBO-checklist tevens als personeelsinstructieformulier. Op deze manier wordt de veiligheid van de uitzendkracht gewaarborgd door de STAF. Zo is de uitzendkracht goed op de hoogte gebracht van de veiligheidsaspecten en de eventuele risico’s op de werkplek. De ARBO-checklist wordt in de praktijk vaak ondertekend zodat het uitzendbureau desgevraagd kan aantonen dat het bureau de uitzendkracht op de hoogte heeft gebracht van de veiligheidsaspecten.

Zuivelbedrijf Huishan Dairy in financiële problemen in maart 2017

Het grootste zuivelbedrijf van China is Huishan Dairy. Dit bedrijf is echter in problemen beland in maart 2017 omdat het bedrijf verschillende financiële verplichtingen niet is nagekomen. De financieel topbestuurder van het bedrijf is vertrokken. Bovendien is de beurswaarde van het Chinese zuivelbedrijf zo goed als geheel opgelost. De beurswaarde daalde met maar liefst 85 procent. Dit gebeurde gek genoeg een dag nadat de schuldeisers juist hun vertrouwen in het bedrijf hadden uitgesproken.

Volgens een korte verklaring van Huishan die dinsdag 28 maart 2017 in het nieuws werd gebracht is de financiële topvrouw van het bedrijf al een week zoek. Ze is vertrokken nadat ze bekend had gemaakt dat ze gezondheidsklachten had. Nadat de vrouw was vertrokken kwam het bedrijf er achter dat er verschillende bankbetalingen niet waren uitgevoerd. Daarna is er een crisisoverleg geweest met de crediteuren.

FrieslandCampina heeft een joint venture met Huishan Dairy met betrekking tot de productie en verkoop van kindervoeding in China. Om die reden houdt ook FrieslandCampina de situatie naar eigen zeggen ”nauwlettend in het oog”. Als het nodig is zal FrieslandCampina in actie komen om haar activiteiten op de markt in China te beschermen. FrieslandCampina is een groot Nederlands zuivelbedrijf. Zowel Huishan als FrieslandCampina zijn zuivelbedrijven en produceren in de zuivelindustrie. Beide bedrijven zijn verantwoordelijk voor hun eigen financiële situatie.

AkzoNobel gaat 19 april 2017 plannen bekend maken over afsplitsing chemietak

AkzoNobel is de afgelopen week regelmatig in het nieuws geweest. Daarbij ging het vooral over de verschillende contactmomenten tussen PPG en AkzoNobel waarbij PPG tot twee keer toe een bod had uitgebracht op Akzo Nobel. Beide keren heeft AkzoNobel het bod van PPG afgewezen. Vandaag kwam in het nieuws dat AkzoNobel op 19 april haar plannen voor de afsplitsing van chemietak Specialty Chemicals bekend gaat maken. Dit bericht werd op dinsdag 28 maart 2017 door AkzoNobel bekend gemaakt.

Het bedrijf had al eerde in de maand maart bekend gemaakt dat er verschillende strategische mogelijkheden voor de afsplitsing van de chemietak werden onderzocht. Dit onderzoek werd gedaan nadat het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries twee maal ongevraagd een overnamebod op Akzo had gedaan. Het is de bedoeling dat de afsplitsing twee gespecialiseerde bedrijven oplevert. Deze bedrijven moeten elk gefocust zijn op hun eigen specifieke bedrijfstak. Gezamenlijk moeten beide bedrijven meer waarde opleveren dan het huidige AkzoNobel als geheel.

Er is op 19 april een investeerdersbijeenkomst gepland. Dan worden tevens de bijgewerkte financiële richtlijn en groeiplannen bekend gemaakt. Met deze plannen wil het bedrijf de voordelen van de twee gefocuste bedrijven inzichtelijk maken. Het moment wordt tevens gebruikt om de resultaten van het eerste kwartaal te publiceren.

SpaceX wil raket hergebruiken op donderdag 30 maart 2017

SpaceX is een technisch bedrijf dat gericht is op de ruimtevaart. Het is een bedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk. De ruimtevaart kan niet zonder technologie en het is daarom geen wonder dat ook Elon Musk voortdurend op zoek is naar nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Zo wil SpaceX op donderdag 30 maart 2017 een gebruikte ruimteraket voor de tweede keer gaan gebruiken.

Falcon 9-raket
Het gaat hierbij om een Falcon 9-raket. Het opnieuw lanceren van deze raket is uniek. Het zou voor het eerst zijn dat een Falcon 9-raket van het bedrijf opnieuw wordt ingezet voor een vlucht door de ruimte. SpaceX is er al een aantal keren in geslaagd om een raket na een missie in de ruimte weer goed te laten landen op aarde.

Op maandagavond werd door SpaceX al een test uitgevoerd met betrekking tot het functioneren van de motoren van de raket. Deze test is succesvol verlopen. SpaceX probeert komende donderdag 30 maart ’17 een satelliet te lanceren met de Falcon 9-raket.

Blue Origin en SpaceX
Het is echter niet voor het eerst dat een raket wordt ‘hergebruikt’. In januari 2017 lukte het ruimtevaarbedrijf Blue Origin om een raket voor de tweede keer te gebruiken. Blue Origin is een  ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De raket van Blue Origin behaalde een hoogte van ongeveer honderd kilometer. De raketten van SpaceX vliegen echter veel hoger. Daardoor zijn de raketten van SpaceX geschikt om satellieten in een baan rondom de aarde te brengen. Ook zijn de raketten van SpaceX geschikt om internationale ruimtestation ISS te bereiken.

Uber gaat weer zelfrijdende auto’s testen in San Francisco in april 2017

Taxidienst Uber gaat weer starten met het testen van zelfrijdende auto’s in San Francisco. Eerder had het bedrijf nog besloten om tijdelijk te stoppen met het testen van auto’s met zelfrijd-technologie omdat één van de auto’s van Uber betrokken was geweest bij een ongeluk.

Maandag 28 maart hebben diverse Amerikaanse media bekend gemaakt dat de testen door Uber weer zullen worden hervat. Dit bericht werd onder andere verspreid door Engadget. In Amerika test Uber haar zelfrijdende auto’s in verschillende delen. In ieder geval test Uber straks weer in San Francisco, Arizona en Pitssburgh.

Bij het ongeluk met de zelfrijdende auto raakte niemand gewond aldus Uber. Wel raakte de auto tijdens de botsing op de zijkant. De oorzaak van het ongeval was dat een andere auto geen voorrang verleende. Er werd echter nader onderzoek gedaan naar het incident. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek had Uber besloten om alle zelfrijdende auto’s tijdelijk uit het verkeer te halen.

Het is nu echter onduidelijk waarom Uber weer verder gaat met het testen van haar auto’s. Het is goed mogelijk dat Uber inmiddels wel een duidelijk beeld heeft gekregen van de oorzaak van het ongeluk. Als eerste gaan de auto’s van Uber weer in San Francisco deelnemen aan het verkeer. Al snel zullen ook de testen worden hervat in Pittsburgh en Arizona. Dit maakte een woordvoerder van het bedrijf bekend.

Essent importeert fysiek groen gas in 2017

Essent gaat als eerste energieleverancier van Nederland beginnen met het fysiek importeren van groen gas. Het energiebedrijf is van mening dat de vraag naar groen gas toeneemt in Nederland.  Het groene gas wordt onder andere uit tuinafval, mest en rioolslib gewonnen. Door verschillende vergistingsprocessen ontstaan gassen die vervolgens als brandstof kunnen dienen. De vraag naar deze groene gassen neemt zo sterk toe dat de groengasproductie in Nederland niet meer op eigen kracht in de vraag kan voorzien.

Groen gas uit het buitenland

Daarom kijkt Essent nu over de Nederlandse landsgrenzen heen om groen gas uit andere landen te halen. De energieleverancier haalt het groene gas en de bijbehorende certificaten binnenkort uit het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn namelijk afspraken gemaakt met meerdere biomassacentrales. Recent is de import al getest en afgelopen week is de eerste echte levering van begonnen. Dit maakte een woordvoerder van Essent bekend.

Vraag naar groen gas

Ieder jaar zal er in totaal ongeveer 20 miljoen kuub Brits groen naar Nederland wordem getransporteerd. Op dit moment wordt er ieder jaar in Nederland ongeveer 80 miljoen kuub groen gas geproduceerd. Daarvan neemt Essent ongeveer een kwart voor haar rekening. Volgens Essent is de vraag naar groen gas in Nederland momenteel circa 100 miljoen kuub per jaar. Daarom is er meer groen gas nodig om in deze vraag te voorzien.

Waarom wordt er te weinig groen gas gemaakt in Nederland? 

Er wordt te weinig groen gas geproduceerd in Nederland.  Tim van Wijnen van Essent geeft aan dat er in Nederland eenvoudig genoeg te weinig grondstoffen in beschikbaar zijn om voldoende groen gas van te produceren. Naar verwachting zal het aantal productielocaties van groen gas in Nederland niet in gelijke tred oplopen ten opzichte van de vraag naar groen gas in de toekomst.  Dit benoemd Tim Wijnen van Essent in een persverklaring.

Het is daarom volgens van Wijnen belangrijk om groen gas te importeren uit betrouwbare landen rondom Nederland. Door dit te doen kan Essent ook in de toekomst voldoende groen gas leveren aan Nederlanders. Er zijn naast consumenten ook verschillende grote bedrijven die belangstelling hebben getoond in groen gas. Aan het begin van 2017 had Essent al een overeenkomst gesloten met NS en ProRail. De komende jaren zal Essent de kantoren, stations en wissels gaan verwarmen met groen gas.

Europese Commissie in 2017 akkoord met megafusie Dow Chemical en DuPont

Op maandag 27 maart 2017 heeft de Europese Commissie toestemming gegeven voor een fusie tussen het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical en branchegenoot DuPont. Het bedrijf DuPont is overigens ook Amerikaans en moet voor de overname wel een groot deel van haar pesticiden-divisie en onderzoeks- en ontwikkelingspoot afstoten. Daarnaast zal ook een deel van de petrochemische tak van Dow moeten worden verkocht.

Het is belangrijk dat deze afstoting plaatsvind. Daardoor blijft namelijk de concurrentie op de markt voor landbouwbestrijdingsmiddelen gewaarborgd. Dit heeft de EU-commissaris Margrethe Vestager van Mededinging bekend gemaakt. Deze EU-commissaris was bang dat door het wegvallen van de concurrentie er minder geïnvesteerd zou worden in innovatie en daarnaast de prijzen omhoog zouden gaan. Door de afspraken die zijn gemaakt met de bedrijven tracht men de concurrentie te handhaven zodat concurrenten ook een kans krijgen en consumenten niet erg benadeeld worden.

DowDuPont
Door de fusie ontstaat een fusiebedrijf, dat DowDuPont genoemd wordt. Dit bedrijf vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 120 miljard euro. Er zijn op dit moment nog meer bedrijven met elkaar in overleg over een mogelijke fusie. Zo zijn ook Monsanto en Bayer bezig om met elkaar samen te werken. Daarnaast zijn ook ChemChina en Syngenta bezig met overleg over een fusie.  Er is echter ook bezorgdheid over de fusies in de landbouwsector. In totaal hebben meer dan tweehonderd milieu- en landbouworganisaties maandag in een brief aan Vestager protest aangetekend tegen de fusies in de sector. De bedrijven zijn bezorgd dat de grote fusiebedrijven te veel invloed en macht zullen krijgen in de sector voor chemicaliën- en zaden. Deze ontwikkelingen zijn geheel in strijd met de belangen van agrarische ondernemers.

Traject Tilburg-Helmond wordt testomgeving voor zelfrijdende auto’s in 2017

In Nederland kan binnenkort gebruik worden gemaakt voor een speciaal traject waarop zelfrijdende auto’s kunnen worden getest. Ook kunnen andere vernieuwende verkeersproeven op het traject worden uitgevoerd. Het aangewezen traject ligt tussen Tilburg en Helmond en is ongeveer 70 kilometer lang. Dit traject bestaat uit snelwegen, regionale wegen en lokale wegen. Het is voor het eerst in Nederland dat er een netwerk van grotere en kleinere openbare wegen wordt gebruikt als testomgeving voor zelfrijdende auto’s. Het traject zorgt er voor dat in de praktijk getest kan worden met technologische ontwikkelingen in het verkeer.

Testtraject voor zelfrijdende auto’s
Het initiatief voor het testtraject is afkomstig van verschillende overheden. De volgende afdelingen en overheden hebben het initiatief gezamenlijk ontwikkeld:

 • het ministerie van Infrastructuur,
 • Rijkswaterstaat,
 • De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg,
 • Eindhoven en Helmond.

Op het traject kunnen zelfrijdende auto’s op verschillende manieren worden getest. Zo is er op het traject bijvoorbeeld ook ruimte voor voertuigen waarmee men in colonnes kan rijden. Ook kan men testen met communicerende verkeerslichten en vrachtwagens die verbonden zijn met draadloos internet. Het is de bedoeling dat de testomgeving in de toekomst wordt uitgebreid. De uitbreiding zou plaats kunnen vinden richting Breda en Den Bosch. Het is nog onduidelijk of deze uitbreiding op dit moment door gaat.