Nederlandse woningen moeten in 2050 energieneutraal zijn

De Nederlandse woningvoorraad zal in de toekomst energieneutraal moeten worden. Rond 2050 moeten de woning en in Nederland net zoveel duurzame energie opwekken als er door de woning wordt verbruikt. Er moet echter nog veel gedaan worden voordat de woningen in 2050 volledig energieneutraal zijn. Er moet een revolutionaire aanpak worden doorgevoerd in de bouwsector van Nederland. Dit werd benoemd door Bernard Wientjes op dinsdag 28maart 2017. Hij deed de uitspraak bij de overhandiging van De Bouwagenda aan het demissionaire kabinet.

Er zullen op korte termijn ongeveer 1 miljoen extra woningen moeten worden gebouwd. Daarvoor moeten veel veranderingen worden doorgevoerd.  Zo moeten onder andere de regels voor bedrijven worden versoepeld aldus Wientjes, die de voorzitter is van de denktank die De Bouwagenda heeft opgesteld.

Naast de versoepeling van de regels zal ook meer geld moeten worden geïnvesteerd. Volgens de denktank zal er de komende vier jaar jaarlijks 2 miljard euro extra nodig zijn om de plannen uit te kunnen voeren. Ondanks dat zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs niet worden behaald.  Daarvoor is meer nodig.

Als men de duurzaamheidsdoelstelling wil halen moeten om te beginnen 100.000 woningen per jaar worden verbouwd tot duurzame woningen. Daarnaast moet er een plan van aanpak komen waarmee men werkt tot 2030 om het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen. Dat kost geld, tijd en een focus op innovatie.