Verschil tussen lijnfuncties en staffuncties

Lijnfuncties en staffuncties verschillen van elkaar in een organogram of een organisatiestructuur. Het grote verschil tussen functies “ in de lijn” en functies in de staf zit in de aansturing van deze functies. Lijnfuncties bevinden zich in een duidelijke hiërarchische lijn die men van de laagste uitvoerende functie tot aan de top van de organisatie kan doortrekken. De laagste uitvoerende functies staan daarbij in een organogram onderaan terwijl helemaal bovenin de organogram de top staat. De top kan bijvoorbeeld een directeur zijn en helemaal onderaan de organogram kan bijvoorbeeld een productiekracht staan. Daartussen zitten verschillende andere lijnfuncties die elke een takenpakket hebben en bepaalde verantwoordelijkheden dragen. Tussen de uitvoerende werkvloer binnen het bedrijf en de top zitten vaak verschillende leidinggevende lagen.

Staffuncties
Staffuncties vallen echter niet binnen de hiervoor genoemde lijn. In plaats daarvan zijn staffuncties ondergebracht in stafafdelingen die gezamenlijk ook wel de staf worden genoemd. Staffunctionarissen zijn meestal specialisten die met een bepaalde expertise de organisatie kunnen ondersteunen. Vaak hebben stafafdelingen of stafmedewerkers geen bevoegdheid om te beslissen. Managers en andere functionarissen in de lijn hebben deze bevoegdheid wel. Deze managers en leidinggevenden worden echter vaak door de staf bijgestaan met raad en advies. Veel managers hebben daardoor een ‘korte lijn’ met de stafafdelingen.

Stafafdelingen
In grote organisaties zijn vaak verschillende stafafdelingen ondergebracht. De medewerkers op deze stafafdelingen hebben vaak hun eigen taakgebied of expertises. Zo kan er bijvoorbeeld in een technisch bedrijf een stafafdeling zijn die zich richt op Onderzoek en Ontwikkeling of Research en Development. Daarnaast zijn er afdelingen zoals kwaliteit, marketing en public relations die ook in speciale stafafdelingen kunnen zijn ondergebracht. Elk van deze afdelingen heeft een eigen specialisatie die een nuttige aanvulling kan vormen in de besluitvorming van de lijnmanager. Lijnmanagers hebben namelijk niet van alle facetten van de bedrijfsvoering evenveel kennis daarom zijn staffunctionarissen ook kennisdragers.

Wat is de farmaceutische industrie en wat wordt in deze industrie geproduceerd?

De farmaceutische industrie heeft te maken met farmacie. Dit is een wetenschap die zich bezig houdt met het ontwikkelen van medicijnen en geneesmiddelen. Het woord farmacie is afgeleid van het Griekse woord dat voor geneeskrachtige stoffen wordt gebruikt. Mensen die werkzaam zijn in de farmacie worden farmaceuten genoemd. In de farmaceutische industrie worden medicijnen en geneesmiddelen geproduceerd. Omdat medicijnen doormiddel van verschillende processen worden geproduceerd valt deze sector onder de procesindustrie.

Research and development in de farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie is een sector die erg belangrijk is voor de gezondheidszorg. De medicijnen die worden geproduceerd moeten de juiste werking hebben. Daarnaast moet ook het aantal ongewenste bijwerkingen zoveel mogelijk worden beperkt. Dit is zeer complex, daarom wordt binnen de farmaceutische industrie veel aandacht besteed aan het onderzoeken van de werking en bijwerkingen van medicijnen. Ook de vorm van de medicijnen, bijvoorbeeld in poedervorm, tabletvorm of vloeibare vorm wordt onderzocht doormiddel van Research and development. Deze afdelingen worden in ook wel R&D afdelingen genoemd en houden zich bezig met farmacologie. Wanneer verkeerde medicijnen worden geproduceerd kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. De farmaceutische industrie is een complexe markt en er bestaat een grote diversiteit aan ziektes over de hele wereld. Daarom zijn er ook zeer veel verschillende medicijnen. Het is zeer moeilijk voor een farmaceutisch bedrijf om voor honderden ziektes medicijnen te ontwikkelen, daarom richten veel bedrijven in de farmaceutische industrie zich op een therapeutische deelmarkt. Hierdoor kunnen de bedrijven zich richten op bepaalde ziekten en hiervoor gericht specialistische medicijnen ontwikkelen.

Farmaceutische industrie en procestechnologie
Fabrikanten van geneesmiddelen hebben veel invloed en hebben een groot afzetgebied. Meestal opereren farmaceutische bedrijven mondiaal. De farmaceutische industrie produceert medicijnen. Dit gebeurd in fabrieken waar hoge eisen worden gesteld aan machines en het fabricageproces. Kwaliteit en veiligheid staan bij deze fabrieken bovenaan. Doormiddel van procestechnologie worden fabrieken in de farmaceutische industrie voorzien van de beste machines om de hoogste kwaliteit te leveren. Hierbij komen naast mechanische en elektrotechnische aspecten ook automatiseringssystemen aan de orde. Ook meet en regeltechniek is van groot belang in de farmaceutische industrie. Medicijnen moeten precies de juiste verhoudingen hebben van bepaalde bestandsdelen. Dit moet zeer nauwkeurig gemeten en gewogen worden. Meet en regeltechniek is hierbij van groot belang. Daarnaast komen ook systemen die verband houden met mechatronica in de procestechniek van de farmaceutische industrie veelvuldig voor.

Hoe komen geneesmiddelen bij de eindgebruikers?
Nadat de fabrikanten de medicijnen doormiddel van verschillende processen hebben geproduceerd worden de medicijnen en geneesmiddelen getransporteerd naar verschillende groothandels. Farmaceutische contractverpakkers worden soms als tussenschakel ingezet om de verpakking van medicijnen te veranderen. Hierdoor kan de merknaam van de medicijnen groter of juist kleiner op de verpakking komen en kan ook de inhoud van de verpakking worden vergroot of juist verkleind. Uiteindelijk komen de medicijnen via de groothandels bij de apotheken terecht.  Deze apotheken verstrekken de medicijnen vervolgens aan de eindgebruikers. Dit zijn de mensen die de medicijnen daadwerkelijk nodig hebben.