De EU en China moeten klimaatverandering blijven aanpakken in 2017

China en de Europese Unie (EU) zullen ook in de toekomst zich moeten blijven inzetten om de klimaatverandering te beperken. De pallen van Trump om de door Obama ingestelde klimaatmaatregels te wijzigen moeten geen negatieve invloed hebben op de standpunten van China en de EU het gebied van klimaat.

Europa en China
Miguel Arias Canete de klimaatcommissaris van de EU heeft aangegeven dat Amerika onder leiding van de Amerikaanse president Trump op dit moment niet meer de focus heeft op het verbeteren van klimaat. Op het gebied van klimaatverandering hoeft men van de Verenigde Staten niet veel te verwachten. Volgens Canete is het daarom extra belangrijk voor China en de EU om door te gaan met samenwerken op het gebied van het behalen van klimaatdoelstellingen. Er moet niets worden veranderd aan onze standpunten. Landen moeten zich wereldwijd blijven inzetten tegen de klimaatverandering. Dit gaf Canete aan op donderdag 30 maart 2017 in Peking. In Peking had Canete gesproken met Chinese functionarissen over de gezamenlijke aanpak van de klimaatproblemen. Eerdere toezeggingen op het gebied van klimaatverbetering zullen niet worden afgezegd. Ook als Amerika dat wel doet zal de Europese Unie zich aan de afspraken blijven houden.  

Clean Power Plan vs Energy Independence
Op dinsdag werd door Trump een decreet getekend waardoor een groot deel van de klimaatregels, die door Obama zijn ingevoerd, worden doorgehaald. Doormiddel van het decreet wil Trump de zogenaamde “oorlog tegen kolen” stopzetten. Het nieuwe decreet draagt de naam ‘Energy Independence’. Met dit decreet wil Trump tegemoet komen aan de productie en werkgelegenheid in de olie- en kolenindustrie. Andere landen in de wereld willen juist minder energie winnen uit kolen. Daar was het ‘Clean Power Plan’ van Obama ook op gericht. Met dit plan werden Amerikaanse staten verplicht om de uitstoot van hun energiecentrales te verminderen. Het Clean Power Plan was één van de belangrijkste middelen waarmee de vorige president van Amerika de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs hoopte te halen.