TenneT investeert miljarden in windmolenparken vanaf 2017

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft op dit moment 1 miljard euro binnen gehaald voor de bekostiging van netaansluitingen van windparken op zee. Dit bericht heeft TenneT woensdag 29 maart 2017 bekend gemaakt. TenneT heeft voor het binnen halen van het bedrag zogenaamde groene hybride obligaties uitgegeven. Voor deze obligaties heeft TenneT een rendement van krap 3 procent afgegeven.  De obligaties hebben een looptijd van zeven jaar.

Investeren in windenergie

TenneT wil flink investeren in windenergie. De komende tien jaar zal het bedrijf naar schatting 9 miljard tot 11 miljard euro gaan besteden aan offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland. Tot 2019 hoopt TenneT in het Duitse deel van de Noordzee in totaal voor 7.000 megawatt aan aansluitcapaciteit te realiseren. Dit is voldoende aansluitcapaciteit voor het transporteren van een hoeveelheid elektriciteit die gelijk staat aan het jaarlijkse stroomverbruik van 7 miljoen huishoudens.

Nederlandse windparken

Ook voor de kust van Nederland heeft TenneT plannen. Daar verwacht TenneT in het jaar 2023 voor ongeveer 3.500 megawatt aan aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd.