TenneT legt stroomkabel aan naar Denemarken in 2017

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT is dinsdag 3 januari 2017 gestart met de aanleg van een 325 kilometer lange stroomkabel tussen Denemarken en Nederland. De eerste heipaal werd in de Groningse Eemshaven in de grond geslagen. Deze heipaal werd geplaatst voor de bouw van het Nederlandse converterstation voor de nieuwe onderzeese stroomsnelweg tussen Nederland en Denemarken.

De nieuwe stroomkabel past binnen het beleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid is gericht op het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. Nederland moet hard aan de slag met de klimaatdoelstellingen anders komen de doelen nauwelijks dichterbij. Het lijkt er sterk op dat Nederland te weinig groene energie kan opwekken om de klimaatdoelen te behalen. Daarom moet Nederland een oplossing gaan vinden voor dit probleem. In eerste instantie denkt men de oplossing voor dit probleem te kunnen vinden door windparken aan te leggen maar dat gaat veel te langzaam.  Er worden nauwelijks nieuwe windparken aangelegd.  Daarom moet Nederland haar groene stroom uit andere landen gaan halen.

De nieuwe elektriciteitskabel tussen Denemarken en Nederland wordt onder meer belangrijk voor het behalen van de energiedoelstellingen van Nederland. Als de kabel in gebruik is genomen wordt er meer groene stroom geïmporteerd uit andere landen in dit geval Denemarken. De kabel is zo ontworpen dat deze in een later stadium ook gebruikt kan worden om er een windpark op zee op aan te gaan sluiten. De kabel is een zogenoemde COBRAcable. Deze kabel krijgt een capaciteit van ongeveer 700 megawatt. Dit vermogen is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 700.000 huishoudens.

TenneT voert niet alleen het project uit. In plaats daarvan werkt ze samen met een Deens bedrijf. De kabel loopt tenslotte ook van Nederland naar het Deense Endrup. TenneT werkt daarom samen met haar Deense tegenhanger Energinet.dk. Beide bedrijven doen een investering en nemen elk voor 50 procent deel aan het project voor de aanleg van de kabel. Volgens een schatting die eerder is gedaan is er met het project een investering gemoeid van ruim 600 miljoen euro.

De aanleg van de kabel start in 2017 maar het duurt jaren voordat de kabrl klaar is. De kabel komt ongeveer anderhalve meter onder de zeebodem te liggen en daar is veel boorwerk voor nodig. De kabel is ook verstevigt tegen de schadelijke effecten van het zeewater en het zand op de zeebodem. In 2019 moet de aanleg van de kabel zijn afgerond.  Niet alleen in Nederland komt er een converterstation ook in Denemarken komt er een converterstation. In deze converterstations zal de elektriciteit worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en omgekeerd.

TenneT heeft ervaring met het plaatsen van kabels op de zeebodem. Het is dan ook niet de eerste onderzeese kabel die TenneT gaat aanleggen. Er werden in het verleden al rechtstreekse kabelconnecties gemaakt van Nederland naar Noorwegen. Ook naar het Verenigd Koninkrijk lopen kabels die door TenneT zijn aangelegd. TenneT is op dit moment ook bezig met het plaatsen van een kabel tussen Duitsland en Noorwegen. Die kabel is waarschijnlijk in 2020 geplaatst. Op die manier ontstaat een internationale infrastructuur tussen laden waarmee men elektriciteit onderling kan transporteren.

Door de import en export van elektriciteit kunnen landen onderling van elkaars duurzame energiebronnen gebruik maken. Windenergie kan dan gedeeld worden zodat meer mensen kunnen profiteren.  Daarnaast wordt duurzame energie een exportproduct waaraan landen geld kunnen verdienen. Zo wordt duurzaamheid ook winstgevend en dat kan een stimulerende werking hebben op bedrijven.