Flinke kostenbesparing als Tennet netbeheerder wordt op zee

Tennet wordt waarschijnlijk de netbeheerder voor het elektriciteitstransport vanaf de windmolenparken vanaf zee. Minister Henk Kamp Economische Zaken verwacht dat er enkele miljarden euro’s worden bespaard door deze constructie. Tennet is momenteel al de elektriciteitsnetbeheerder op land. Officieel is de energiemaatschappij nog geen netbeheerder op zee. De Eerste Kamer was in maart nog akkoord gegaan met de aanstelling van Tennet als netbeheerder op zee.  De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet echter nog officieel zijn toestemming geven hierover. Volgens een woordvoerder van Tennet is dit echter een formaliteit. Dit liet de woordvoerder tijdens een gesprek aan nieuwswebsite NU.nl weten.

Besparing
Minister Kamp heeft in 2014 al aan de Tweede Kamer geschreven dat de keuze voor Tennet als netbeheerder op zee een 3 miljard euro aan kosten bespaard over der periode van vijftien jaar. De besparing komt tot stand door de standaardisering en expertise volgens Tennet. Er is veel techniek nodig en expertise om grote elektriciteitsnetwerken aan te leggen en te onderhouden. Tennet heeft naar eigen zeggen deze techniek en expertise en heeft bovendien de mensen in dienst om de projecten te realiseren. Hierdoor is het aanleggen en afsluiten van de elektriciteitskabels goedkoper als Tennet dit doet dan wanneer andere energiebedrijven dit doen. Door Tennet zullen de windparken rechtstreeks worden aangesloten op het platform van Tennet. Er wordt dus geen platform van de windparkontwikkelaar gebruikt als tussenschakel. Dat bespaard ook extra kosten.

Reactie van Technisch Werken
De komende jaren worden voor de Nederlandse kust een aantal windmolenparken gebouwd. Door deze windmolenparken moet meer elektrische energieopgewekt worden. Op die manier kan het kabinet beter voldoen aan de richtlijnen en doelstellingen die zijn vastgelegd in het Nederlandse Energieakkoord. Hierin is onder andere vastgelegd dat er meer gebruik moet worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Het plaatsen van windmolens op zee stuit echter wel op weerstand omdat mensen in de kustprovincies de windmolens dikwijls een vorm van horizonvervuiling vinden. Daar is wat voor te zeggen. Niet iedereen vindt grote windmolens op zee een verrijking voor de omgeving. Ook de aanleg van deze windmolenparken zorgt voor de nodige verstoring van de natuur zorgen. Het is belangrijk dat het kabinet samen met de projectontwikkelaars en netbeheerders goed kijkt naar oplossingen die het milieu niet belasten en de horizon niet of nauwelijks vervuilen.