TenneT investeert miljarden in verduurzaming vanaf 2018

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT zal de komende jaren veel geld moeten investeren om de verduurzaming op een goed niveau te houden. Het bedrijf verwacht zelf dat de komende tien jaar ongeveer 28 miljard euro geïnvesteerd moet worden in verduurzaming. TenneT had vorig jaar bijna 1,8 miljard euro in haar hoogspanningsnetten geïnvesteerd. De omzet van het bedrijf steeg in een jaar tijd van 3,2 miljard naar 3,9 miljard euro.

Koolstofarme economie
Wereldwijd is men bezig met de energietransitie. Men wil de CO2 uitstoot beperken door bijvoorbeeld kolencentrales te sluiten en elektrische energie uit hernieuwbare energiebronnen te winnen. Deze hernieuwbare bronnen zijn in de praktijk vaak zonlicht en windkracht. Duitsland streeft naar een koolstofarme economie. Een koolstofarme economie is volgens de Duitse definitie een economie die 80 procent van de elektrische stroom uit wind en zonlicht haalt.

Deze ontwikkelingen zijn in Nederland echter ook in gang gezet. In Nederland worden ook kolencentrales gesloten. De overheid wil bijvoorbeeld uiterlijk in 2030 alle kolencentrales gesloten hebben. Op dit moment wordt in Nederland meer geld besteed aan de in de uitbreiding van het net. Verder wordt in Nederland ook geld besteed aan het onderhoudsprogramma voor het net. Een deel van dit geld wordt ook uitgegeven aan het vervangingsprogramma. Niet alles is opgenomen in het investeringsplan van TenneT. Zo is de verdere ontwikkeling van stroomwinning op zee na 2023 niet opgenomen in het plan. De overheid moet hier namelijk nog beslissingen voor nemen.