AWVN: dwingend thuiswerkadvies niet meer van tijd in 2022

Volgens de mediaberichten lopen de coronabesmettingen in Nederland weer op. Daardoor zou ook het ziekteverzuim kunnen toenemen. Om dat te voorkomen zijn werkgevers in Nederland zich aan het oriënteren op maatregelen die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen op de werkvloer worden voorkomen en beperkt. Het dwingende thuiswerkadvies dat de overheid eerder heeft … Read more

CNV wil dat werkgevers stoppen met vragen naar vaccinatiebewijzen van werknemers in 2021

Eerder had de FNV al aangegeven dat het wettelijk verboden is dat werkgevers vragen om een vaccinatiebewijs of testbewijs van werknemers. Deze stevige reactie vanuit de vakbond was nodig omdat verschillende werknemers in Nederland in het nauw gedreven zijn door hun werkgevers die aandringen op vaccinatie. Een aantal werknemers heeft klachten ingediend bij de vakbond … Read more

Coronatoegangsbewijs vanaf september 2021 volgende stap naar verplichte vaccinatie

Het coronatoegangsbewijs staat al geruime tijd op de agenda van het demissionaire kabinet. Volgens uitgelekte wordt vanaf 25 september het coronatoegangsbewijs waarschijnlijk verplicht in de horeca en in de kunst en cultuursector. Wederom een bewijs dat de overheid een vooropgesteld plan heeft om de Nederlandse bevolking verplicht te vaccineren. De vraag is echter waarom de … Read more

Vaccinmakers Pfizer en Moderna gaan voor winstmaximalisatie in 2021

De vaccinproducenten Pfizer en Moderna hebben in 2021 de prijzen voor de coronavaccins verhoogd. Dit bericht werd afgelopen zondag bekend gemaakt door de zakenkrant Financial Times. Het is duidelijk dat de farmaceuten hun machtspositie gebruiken om hun winst te maximaliseren. Een aantal maanden geleden is de prijs van een Pfizer-vaccin van 15,50 naar 19,50 euro … Read more

Farmaceuten Pfizer en Moderna voerden forse verhogingen door voor coronavaccins in EU vanaf het voorjaar van 2021

De farmaceuten Pfizer en Moderna zijn de afgelopen tijd vooral in het nieuws geweest vanwege de coronavaccins. Hoewel over de werking van deze vaccins grote twijfels bestaan zijn de farmaceuten er van overtuigd dat hun vaccins werken. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zijn de prijzen voor de coronavaccins van van Pfizer gestegen van 15,50 … Read more

Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld ruim 6.500 euro gespaard in coronaperiode 2020 en 2021

Tijdens de coronacrisis hebben huishoudens in Nederland ruim 6.500 euro op hun spaarrekeningen bijgeschreven. Dat is bekend gemaakt door de ING. Deze bank heeft de spaartegoeden vanaf vorig jaar maart tot en met mei 2021 geanalyseerd. Doordat de huishoudens in Nederland meer hebben gespaard is het totaal aan tegoeden op spaarrekeningen gestegen met 52 miljard … Read more

Bijna helft van Nederlandse bedrijven maakte in 2020 gebruik van coronasteun

Het afgelopen jaar hebben veel bedrijven de gevolgen gemerkt van de coronacrisis. Deze gevolgen zijn niet altijd alleen in maatregelen uit te drukken maar ook dikwijls in cijfers. Bedrijven hebben vaak veel inkomsten verloren door de coronacrisis en de acties die de overheid heeft genomen om de coronacrisis te beteugelen. Bedrijven merkten dat er minder … Read more

Uniforme verklaring voor mensen die tijdens avondklok op straat moeten in winter 2021

De kans is groot dat er een avondklok wordt ingevoerd in januari 2021. Daarover wordt vandaag op donderdag 21 januari 2021 een beslissing genomen in de Kamer. De regering zal de overige partijen onder druk zetten en ze hebben daarbij een stevige troef in handen. Partijen die namelijk niet akkoord gaan met de avondklok zullen … Read more

Geen betaald verlof voor thuiswerkers met kinderen die door coronalockdown niet naar school kunnen in 2021

Werkgevers hebben aan de overheid gevraagd om een oplossing te bieden aan thuiswerkende Nederlanders met kinderen die thuis moeten leren omdat de scholen dicht zijn. Voor deze ouders is de druk extra groot omdat ze hun werk moeten doen en tegelijkertijd hun kinderen moeten ondersteunen. Deze ouders zouden volgens de Werkgeververeniging moeten worden betaald vanuit … Read more

Werkgevers willen dat coronaverlof voor werkende ouders mogelijk wordt in 2021

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven maar ook veel werknemers in de knel geraakt. Bedrijven hebben namelijk te maken met coronamaatregelen maar werknemers waaronder werkende ouders net zo goed. Vooral nu de kinderopvang in veel gevallen niet kan worden ingeschakeld en ouders thuis werken met kinderen die ze dikwijls ook nog moeten helpen met school … Read more

Steeds minder mensen willen zich laten vaccineren tegen corona aan het einde van 2020

Het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen corona is aan het dalen. In juni zou nog 73 procent van de Nederlanders zich willen laten vaccineren tegen corona. Inmiddels is dit percentage afgenomen tot 60 procent. Dit komt naar voren uit gegevens die bekend zijn gemaakt door onderzoeksbureau I&O. In de zorg wil ongeveer … Read more

Kleine bouwbedrijven profiteerden van coronaklussen in 2020

Veel kleinere bouwbedrijven kregen het in 2020 drukker. Dat kwam omdat er dit jaar door veel woningeigenaren aandacht werd besteed aan de verduurzaming en verbouwing van woningen. Door de lockdown hebben veel mensen hun woning verbouwd en gerenoveerd. Dat zorgde er voor dat niet alleen bouwmarkten het drukker kregen maar ook kleine bouwondernemingen profiteerden van … Read more

CBS: Nederlandse economie is ongekend gekrompen en gegroeid in 2020

Dit jaar is de Nederlandse economie enorm gekrompen en gegroeid. De schommelingen in de economische groei zijn het gevolg geweest van de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. In de eerste drie kwartalen van 2020 kromp het bruto binnenlands product (bbp) met 4,1 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2019. … Read more

Ruim 23.000 werkgevers vroegen in december 2020 extra loonsteun NOW aan

De afgelopen twee weken hebben ruim 23.000 werkgevers loonsteun (NOW) aangevraagd bij het UWV. Deze loonsteun werd aangevraagd voor de periode van oktober tot en met december 2020. Dit bericht werd afgelopen maandag bekend gemaakt door het UWV. Eerder hadden al 58.000 bedrijven om loonsteun gevraagd. Dat was voor de laatste drie maanden van het … Read more

Nieuwe coronamaatregelen gaan waarschijnlijk vanaf 14 december 2020 in

De nieuwe coronamaatregelen die vanochtend door leden van het kabinet worden ontwikkeld en besproken zullen waarschijnlijk vanaf vandaag worden ingevoerd. De coronawet die op 1 december 2020 is ingegaan schrijft voor dat nieuwe maatregelen die het kabinet heeft bedacht eerst in de Tweede Kamer moeten worden besproken. Deze stap zal nu waarschijnlijk worden overgeslagen. Het … Read more

Wat is quarantaineverzuim?

Quarantaineverzuim is verzuim van werknemers vanwege het feit dat ze zich moeten houden aan quarantaineregels en voorschriften. Een werknemer die onder quarantaineverzuim valt is feitelijk (nog) niet ziek. In plaats daarvan zal de werknemer gedurende een bepaalde periode thuis moeten blijven in afzondering van andere mensen. Op die manier moet worden voorkomen dat de persoon … Read more

Intakegesprek bij uitzendbureau tijdens corona in 2020

Uitzendorganisaties hebben tijdens de coronacrisis nog wel vacatures open staan voor personeel. Dat betekent dat er ook nog sollicitatieprocedures plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van een sollicitatieprocedure via een uitzendbureau is natuurlijk het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kan de uitzendkracht of sollicitant kennis maken met de uitzendorganisatie en andersom. Vanaf het intakegesprek start in feite de … Read more

Overheid wil 600 euro compensatie voor ontslagen flexwerkers tijdens de coronacrisis

Flexwerkers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Over het algemeen worden flexibele arbeidskrachten als eerste naar huis gestuurd als bedrijven minder productie draaien of als er minder omzet en marge binnenkomt. Er zijn verschillende oplossingen bedacht door de overheid om bedrijven en ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te ondersteunen in deze zware tijd maar economische … Read more