Intakegesprek bij uitzendbureau tijdens corona in 2020

Uitzendorganisaties hebben tijdens de coronacrisis nog wel vacatures open staan voor personeel. Dat betekent dat er ook nog sollicitatieprocedures plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van een sollicitatieprocedure via een uitzendbureau is natuurlijk het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kan de uitzendkracht of sollicitant kennis maken met de uitzendorganisatie en andersom. Vanaf het intakegesprek start in feite de bemiddeling of arbeidsbemiddeling via de uitzendorganisatie. Door het COVID-19-virus oftewel het coronavirus is er veel veranderd in de arbeidsbemiddeling. Ook het intakegesprek krijgt bij de meeste uitzendorganisaties een andere vorm.

Intakegesprek in verschillende vormen

Het eerste intakegesprek vindt tegenwoordig steeds vaker digitaal plaats via een videoverbinding zoals skype. Ook worden de meeste eerste contactmoment gedaan via de telefoon. Als deze gesprekken goed verlopen kan er meestal een intakegesprek plaatsvinden bij de vestiging van de uitzendorganisatie. Dit gebeurd alleen bij vestigingen van uitzendorganisaties die hiervoor geschikt zijn. Deze vestigingen hebben een aantal veranderingen ondergaan de afgelopen tijd. Deze veranderingen of verbouwingen hebben er voor gezorgd dat mensen veilig het gebouw in kunnen lopen zonder dat daarbij (veel) contactmomenten ontstaan.

Geen fysiek contact

Mensen die op intakegesprek gesprek komen zullen over het algemeen in een aparte gespreksruimte plaats nemen. Deze ruimte is als het goed is zo ingericht dat fysiek contact tussen de aanwezigen onmogelijk is. Daarvoor is over het algemeen een glazenwand of een plexiglas muur aangebracht tussen de gesprekspartners. Een andere mogelijkheid is dat er een extra grote tafel tussen de stoelen is geplaatst zodat de afstand tussen de gesprekspartners minimaal anderhalve meter is.

Goede gesprekssfeer

Het handenschudden wat normaal gesproken plaatsvind bij binnenkomst en na afronding van het gesprek is nu verleden tijd. Hooguit elkaar kort aantikken met de elleboog is mogelijk maar dit wordt vaak achterwege gelaten. Natuurlijk kan er ondanks het schudden van handen wel een goede open gesprekssfeer ontstaan. Er wordt ook gebruik gemaakt van ontsmettingsmiddelen. De deurklink wordt wellicht alleen aangeraakt en open gedaan door de intercedent oftewel de kantoormedewerker van de uitzendorganisatie. Zo hoeft de sollicitant zo weinig mogelijk aan te raken voor, tijdens en na het gesprek. Een bakje koffie, thee of een glas water is altijd wel te krijgen.

Kom niet als je ziek bent

Een intakegesprek is toch belangrijk hoewel er in coronatijd veel aanpassingen zijn. Ondanks deze aanpassing is een goed gesprek voeren wel mogelijk. Het is echter wel belangrijk dat iedereen de maatregelen opvolgt. Mocht een sollicitant zich ziek voelen, griepklachten hebben, koorts of verkouden zijn dan is het belangrijk om het gesprek te verzetten tot de klachten verdwenen zijn. Gezondheid gaat voor en intercedenten van uitzendorganisaties hebben alle begrip als een gesprek om gezondheidsredenen wordt verzet.

Overheid wil 600 euro compensatie voor ontslagen flexwerkers tijdens de coronacrisis

Flexwerkers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Over het algemeen worden flexibele arbeidskrachten als eerste naar huis gestuurd als bedrijven minder productie draaien of als er minder omzet en marge binnenkomt. Er zijn verschillende oplossingen bedacht door de overheid om bedrijven en ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te ondersteunen in deze zware tijd maar economische oplossingen voor flexwerkers worden nog niet geboden.

Compensatie voor flexwerkers

Daarom heeft het kabinet een plan uitgewerkt om flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren tegemoet te komen met een uitkering van 600 euro per maand. Het is echter nog onzeker of de uitkeringsinstantie UWV een dergelijke maatregel kan uitvoeren. Dit werd door bronnen benoemd aan de NOS.

Eisen aan de coronamaatregel

De compensatie voor flexwerkers is bedoeld voor studenten die naast hun studie als flexwerker werkzaam zijn. Ook uitzendkrachten en mensen die net zijn gestart in een flexibele functie op de arbeidsmarkt en hun baan tijdens de coronacrisis zijn verloren. Het is de bedoeling dat er wel voorwaarden worden gesteld aan de compensatie van de ontslagen flexkrachten. Zo moeten de flexwerkers die hun baan hebben verloren tijdens de coronacrisis kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis 600 euro of meer per maand verdienden. Voor veel studenten is deze spreekwoordelijke ‘lat’ te hoog omdat ze bijna nooit meer dan 600 euro per maand hebben bijverdiend als flexkracht.

UWV als uitvoeringsinstantie

Het UWV is volgens het kabinet de aangewezen instantie om uitvoering te geven aan deze maatregel. Er zijn echter twijfels of het UWV deze taak er wel bij kan dragen. Op dit moment wordt onderzocht of deze uitvoeringsinstantie een cruciale bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van de voorgenomen maatregel voor flexwerkers. Als een uitvoering door het UWV niet mogelijk blijkt te zijn zal de maatregel voor flexwerkers niet doorgaan. Dan blijven veel flexwerkers dus tijdens de coronacrisis buiten de directe coronahulp vanuit de overheid. Een grote groep kan echter wel aanspraak maken op de WW. De WW is echter geen specifieke coronamaatregel.

Leerlingen moeten verplicht naar school vanaf 11 mei 2020

Nu de basisscholen op maandag 11 mei hun deuren weer hebben open gedaan voor leerlingen betekent dit ook dat de leerlingen conform de leerplicht naar school moeten gaan als ze ingeroosterd zijn. Alle basisscholen in Nederland zijn vanaf maandag 11 mei 2020 door de overheid verplicht om open te gaan. Toch betekent dit niet automatisch dat iedereen naar school gaat.

Risicogroepen

Er zijn leraren die in de risicogroep vallen. Deze leerkrachtenhoeven echter niet voor de klas te staan. Ook kunnen leerlingen en leerkrachten symptomen hebben in de vorm van verkoudheid, koorts of andere griepkrachten. Mensen die deze klachten hebben moeten thuis blijven. Daarnaast zullen er ouders zijn die er toch voor kiezen om hun kinderen thuis te houden ook wanneer deze geen klachten hebben. Daarvoor kunnen ze verschillende redenen hebben. De overheid is van mening dat deze ouders met de scholen in gesprek moeten om de zorgen weg te nemen.

Dagindeling basisscholen

Scholen hebben een behoorlijke mate van vrijheid gekregen om in de tweede helft van mei de schooldagen in te delen. Het is de bedoeling dat kinderen eerst de helft van de tijd naar school gaan. De meeste scholen kiezen er voor om de kinderen wel hele dagen naar school te laten gaan. Op die manier komt er minder verkeer in en rondom de school waardoor het aantal contactmomenten wordt beperkt. De overheid heeft dit advies ook gegeven.

Anderhalve meter maatschappij

Daarnaast moeten scholen ook aangeven hoe ze de anderhalve metermaatschappij vorm willen geven in de school. Ouders zullen in veel gevallen de kinderen op een veilige plek voor school moeten afzetten. De scholen zullen de kinderen vervolgens op een veilige manier naar de klassen laten gaan. Na 11 mei 2020 is het basisonderwijs nog niet als vanouds maar het is wel een eerste stap om het ‘normale leven’ tijdens de coronacrisis weer op te pakken.

Basisscholen maandag 11 mei 2020 weer open na coronasluiting

De scholen in het basisonderwijs zijn maandag 11 mei 2020 weer open gegaan. Vandaag gaan kinderen voor het eerst sinds 13 maart weer gedeeltelijk naar school. Ouders, leerlingen en scholen hebben lang uitgekeken naar deze dag. De Nederlandse overheid had op zondag 16 maart doormiddel van premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat alle scholen per direct hun deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus.

Thuis les

Daarna brak een periode van improvisatie aan. Een groot deel van de kinderen kreeg thuis les. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van de telefoon maar ook van digitale hulpmiddelen zoals een laptop of tablet die soms door scholen beschikbaar werden gesteld. Inmiddels is de coronacrisis in Nederland bijna uitgewoed. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken gehouden waaruit naar voren is gekomen dat kinderen tot twaalf jaar weinig bijdragen aan de verspreiding van het COVID-19-virus in Nederland.

Basisscholen weer open

Om die reden vond de overheid dat de sluiting van de scholen beëindigd kan worden. Deze beslissing werd tijdens een persconferentie op 21 april door Rutte bekend gemaakt. Tijdens deze persconferentie zij hij dat de basisscholen op 11 mei hun deuren weer mogen openen. De opening van de scholen betekent overigens niet dat alles weer ‘normaal’ is in het basisonderwijs. Scholen zijn in Nederland verplicht om maatregelen te treffen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Daarvoor moeten scholen aan een checklist van de PO-Raad voldoen.

Wat is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een speciale regeling die door de overheid is ingevoerd om zelfstandige ondernemers tegen de negatieve financiële effecten van het coronavirus en de coronamaatregelen te beschermen. Deze regeling is speciaal bedoelt voor zelfstandige ondernemers. Daaronder vallen ook freelancers en zelfstandigen zonder personeel. Een gedeelte van deze ondernemers heeft gemerkt dat door de coronacrisis hun inkomsten zijn geslonken.

Waarvoor is Tozo bedoelt?

De Tozo voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Deze aanvullende uitkering wordt echter alleen betaald als het inkomen van de zelfstandig ondernemer door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet Tozo in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze informatie is afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden voor aanvragen van de Tozo

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het aanvragen van de Tozo. Allereerst dient de aanvrager een zelfstandige ondernemer te zijn zoals een zzp’er, eenmanszaak, BV of een VOF. Daarnaast moet er een inschrijving in de Kamer van Koophandel hebben plaatsgevonden voor 17 maart 2020. De ondernemer die de aanvraag indient moet 18 jaar of ouder zijn en geen AOW uitkering hebben. Zowel de woonplaats van de ondernemer als de vestiging van het bedrijf dienen in Nederland te zijn. Tot slot dient de aanvrager minimaal 23,5 uur per week als ondernemer voor het bedrijf werkzaam te zijn.

Indienen van een Tozo aanvraag

De aanvraag van Tozo kan worden ingediend als de inkomsten van de ondernemer vanwege de coronacrisis zijn gedaald tot onder het sociaal minimum. Daarnaast kan de aanvraag worden ingediend als de ondernemer te maken heeft met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de coronacrisis. Het indienen van een aanvraag voor Tozo kan eenvoudig worden gedaan via de website van de gemeente waar de ondernemer is gevestigd. Daarbij wordt gevraagd om persoonlijke gegevens en gegevens van de onderneming waaronder omzetcijfers en bankafschriften. Ook wordt gevraagd om met een DigiD in te loggen.

Grote stijging zzp-bijstandaanvragen in grote steden in maart 2020

Het aantal aanvragen van zzp’ers voor de zogenaamde zzp-bijstand neemt aanzienlijk toe in grote steden. Vanaf vorige week is het aantal aanvragen op dit gebied exposief toegenomen. Dit even woordvoerders van de grote gemeenten aan in Nederland. Afgelopen week had het kabinet nog aangegeven dat er een pakket van maatregelen zal worden ingevoerd om de economie te steunen. Dit bedrag zou in ieder geval 250 miljoen euro zijn.

Zelfstandigen zonder personeel die door de coronacrisis zonder werk en zonder opdrachten zijn geraakt kunnen een aanvraag indienen voor een zzp-bijstand. De aanvraag hiervoor is vereenvoudigd. Door een versimpelde toets kunnen zzp’ers in aanmerking voor deze specifieke vorm van bijstand. Afgelopen maandag ging deze vereenvoudigde vorm van aanvragen al in bij veel gemeenten. Het aantal aanmeldingen op dit gebied is vanaf dat moment blijven binnenstromen. Dit maakt duidelijk hoe hard de coronacrisis veel ZZP’ers heeft geraakt in Nederland.

Horeca en voedingsmiddelenbranche: gooi geen voedsel weg maar deel het uit!

De horeca en de voedingsmiddelensector hebben een belangrijke rol in de coronacrisis. Sinds het uitbreken van de crisis zijn een aantal dingen duidelijk geworden. Allereerst kunnen mensen niet op grote schaal samenkomen waardoor ook de horeca ernstig lijd onder de gevolgen van corona. Een ander punt dat duidelijk is geworden is dat mensen graag wat voor elkaar willen doen. Mensen maar ook bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid. Dat betekent onder andere dat bedrijven hun dienstverlening aanpassen en dat mensen ook creatiever worden in hun consumentengedrag.

Bedrijven in de voedingsmiddelenbranche en horeca hebben te maken met specifieke problemen. Sinds de coronavirusuitbraak hebben veel ondernemers in horeca en voedselproductie geen enkel moment stil gezeten. Ze doen er alles aan om voedsel een nieuwe bestemming te geven. Het weggooien van eten wil iedereen voorkomen. Daardoor worden creatieve oplossingen bedacht. Sinds afgelopen weekend hebben zich al 1300 nieuwe restaurants aangemeld bij Thuisbezorgd. Dat zorgt er voor dat mensen eten thuis kunnen laten bezorgen. Ook andere initatieven zijn ontstaan zoals de website etenover.nl. Daar kunnen leveranciers aangeven wat ze in voorraad hebben en consumenten kunnen dan soep of ander eten bestellen. Op die manier kunnen consumenten eten krijgen tegen een nette prijs en kan men voorkomen dat eten massaal wordt weggegooid. Ook voedselbanken vervullen in de coronacrisis een belangrijke rol.

Rabobank: Nederlandse economie belandt in 2020 in recessie door coronacrisis

De coronacrisis heeft een groot effect op de Nederlandse economie. Door de effecten van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden raken veel bedrijven en consumenten in de problemen. De Nederlandse economie zal daarom in 2020 niet gaan groeien maar gaan krimpen. Dan spreekt men van een recessie. Dit jaar wordt door de Rabobank een krimp van 0,2 procent geraamd ten gevolge van de coronacrisis. Dit bericht werd vrijdag 20 maart 2020 beken gemaakt door de economen van Rabobank. Deze dat werden de prognoses voor dit jaar in gedeeld aan de media in een rapport. Het blijft natuurlijk lastig om de effecten van het coronavirus precies te bepalen.

Dat heeft onder andere te maken met de hevigheid van het virus en de duur van het virus in het land. Met het laatste wordt bedoelt dat er een bepaald moment moet zijn waarop men in Nederland het virus onder controle heeft. Dat moment is van groot belang omdat daarna de bedrijven en burgers te maken kunnen krijgen met een afschaling van de strenge maatregelen. Deze maatregelen lijken tot april alleen maar strenger te worden. Pas als het virus onder controle is zal er ruimte ontstaan voor een economisch herstel. Dit economische herstel kan het effect van een recessie beperken. De bank gaat er vanuit dat het herstel pas medio 2020 zal plaatsvinden.

Technicum blijft actief en bereikbaar ondanks coronacrisis in 2020

Technicum merkt dat het coronavirus ook een effect heeft op de technische arbeidsmarkt. Met name grote bedrijven in de techniek maken keuzes om afdelingen tijdelijk of gedeeltelijk te sluiten. Ook zijn er bepaalde bedrijven die meer ziekteverzuim hebben. Gelukkig blijft Technicum voor haar opdrachtgevers en uitzendkrachten beschikbaar. Dat is goed nieuws want in deze spannende tijd is het belangrijk dat mensen en bedrijven contact met elkaar houden. Er kunnen vragen ontstaan of er kan behoefte zijn aan oplossingen op het gebied van de inzet van personeel.

Er wordt een ziektegolf verwacht in Nederland ten gevolge van het coronavirus. De overheid heeft het over groepsimmuniteit. Een bijzonder woord dat vooral omschreven wordt als het immuun maken van een deel van de bevolking door deze het virus met hun eigen lichaamskracht te laten verwerken en bestrijden. Als een grote groep mensen immuun is voor het virus kunnen ook de kwetsbaren onder de bevolking beter beschermd worden. Mensen die immuun zijn en niet ziek zijn vormen een minder groot risico in de overdracht van het virus. Dit klinkt ideaal maar voor het zover is moeten vele maanden verstrijken. Dat zijn maanden waarin honderdduizenden mensen ziek zullen worden. Ook in de bouw en techniek zullen duizenden mensen getroffen worden door het coronavirus.

Het is belangrijk dat bedrijven maar ook personeelsleden hierdoor niet in de knel raken. Om die reden houdt Technicum haar klanten zo goed mogelijk op de hoogte en is er ook regelmatig contact met het personeel van deze uitzendorganisatie. Mochten er problemen ontstaan dan kan gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht. Zo blijft Nederland draaien ondanks de coronacrisis.