Geen betaald verlof voor thuiswerkers met kinderen die door coronalockdown niet naar school kunnen in 2021

Werkgevers hebben aan de overheid gevraagd om een oplossing te bieden aan thuiswerkende Nederlanders met kinderen die thuis moeten leren omdat de scholen dicht zijn. Voor deze ouders is de druk extra groot omdat ze hun werk moeten doen en tegelijkertijd hun kinderen moeten ondersteunen. Deze ouders zouden volgens de Werkgeververeniging moeten worden betaald vanuit een verlofpot die door de overheid beschikbaar zou moeten worden gesteld. Het gaat daarbij dus om coronaverlof voor ouders die thuiswerken en tegelijkertijd ook thuisonderwijs bieden aan hun kinderen.

Geen oplossingen

Volgens het kabinet wordt een dergelijke vorm van coronaverlof niet ingevoerd. In een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet geschreven dat het coronaverlof “geen begaanbare route is gebleken”. Tijdens overleggen met sociale partners is er geen snel uitvoerbare oplossing gevonden. Desondanks, voegde het kabinet er aan toe, erkent ze wel de problemen die ouder hebben en de grote mate van stress die dat met zich meebrengt. Er wordt naar mogelijkheden gekeken om “werkende ouders en hun werkgevers hierin tegemoet te komen”. Dat klinkt hoopvol maar er werd ook aan toegevoerd: “vooralsnog is echter geen oplossing gevonden die uitvoerbaar is”. Dat maakt duidelijk dat ouders en leerkrachten de komende tijd verder verantwoordelijk zijn voor het thuisleren van kinderen en alle lastige situaties die dat met zich meebrengt in het thuiswerken.