Verkoopprijzen kantoren in Nederland gedaald sinds 2023

De afgelopen tijd zijn de verkoopprijzen van kantoren gedaald in Nederland. Inmiddels is er sprake van vier kwartalen op een rij waarin de verkoopprijzen zijn gedaald. Sinds 2015 is er niet zo’n lange periode van daling geweest op het gebied van de prijzen van kantoorruimten in Nederland. Er is natuurlijk de afgelopen tijd veel gebeurd … Read more

Twee dagen per week thuiswerken is nog steeds de norm in 2022

In Nederland mogen de meeste werknemers nog steeds van hun werkgevers thuis werken. Tijdens de coronapandemie werd het thuiswerken een hot item. Om de verspreiding van corona te vermijden moesten veel werknemers thuis werken. Tijdens de lockdown periodes was het thuiswerken zelfs verplicht in Nederland. Dat zorgde er voor dat veel werkgevers in korte tijd … Read more

Bedrijven mogen thuiswerkvergoeding belastingvrij verstrekken aan werknemers

Nederlandse werkgevers mogen aan hun werknemers belastingvrij een thuiswerkvergoeding verstrekken. Op Prinsjesdag heeft het kabinet een plan gepresenteerd om een maximale thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag onbelast te laten. Voor twee euro per dag zouden mensen die thuis werken hun hogere energierekening moeten betalen en tevens compensatie krijgen voor het nuttigen van thee, koffie … Read more

Thuiswerken toch weer de norm in juli 2021

Het thuiswerken is de afgelopen tijd regelmatig een onderwerp van gesprek en discussie geweest. Sinds de start van de coronacrisis vorig jaar voorjaar heeft de Nederlandse overheid bij herhaling geroepen dat thuiswerken belangrijk is om de besmettingen met het coronavirus op kantoorwerkplekken en andere werkplekken te voorkomen. Onlangs heeft het kabinet het thuiswerken als advies … Read more

Slechts 10 procent van de werknemers wil vanaf 2021 weer volledig op kantoor werken

Slechts een op de tien werknemers wil weer volledig op kantoor werken op het moment dat het mogelijk is. daar staat tegenover dat 20 procent van de werknemers volledig wil thuiswerken. De grootste groep wil echter graag een combinatie tussen thuiswerken en werken op de bedrijfslocatie. Ongeveer 70 procent van de werknemers zou deze voorkeur … Read more

Geen betaald verlof voor thuiswerkers met kinderen die door coronalockdown niet naar school kunnen in 2021

Werkgevers hebben aan de overheid gevraagd om een oplossing te bieden aan thuiswerkende Nederlanders met kinderen die thuis moeten leren omdat de scholen dicht zijn. Voor deze ouders is de druk extra groot omdat ze hun werk moeten doen en tegelijkertijd hun kinderen moeten ondersteunen. Deze ouders zouden volgens de Werkgeververeniging moeten worden betaald vanuit … Read more

Een koude douche zorgt voor een frisse start voor thuiswerkers

Thuiswerken is voor verschillende werknemers een nieuwe situatie waarvoor verschillende aanpassingen in het dagritme plaatsvinden. De dag begint natuurlijk met het fit uit bed stappen en  daarna douchen of wassen. Dit kan men het beste op een wat lagere temperatuur doen. Door iets kouder te douchen gaat men na ongeveer vijf minuten dieper adem halen. … Read more

Tip voor thuiswerken: ga niet snoozen maar sta meteen op

Thuiswerken krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Door de coronacrisis moeten veel mensen noodgedwongen thuis werken of krijgen ze meer vrijheid om werkzaamheden thuis uit te voeren. Dat vereist natuurlijk een bepaalde mate van dicipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Niet iedereen vind thuiswerken even leuk of gemakkelijk. Er ontstaat namelijk een nieuw ritme. Men is niet meer … Read more