Geen betaald verlof voor thuiswerkers met kinderen die door coronalockdown niet naar school kunnen in 2021

Werkgevers hebben aan de overheid gevraagd om een oplossing te bieden aan thuiswerkende Nederlanders met kinderen die thuis moeten leren omdat de scholen dicht zijn. Voor deze ouders is de druk extra groot omdat ze hun werk moeten doen en tegelijkertijd hun kinderen moeten ondersteunen. Deze ouders zouden volgens de Werkgeververeniging moeten worden betaald vanuit … Read more

Een koude douche zorgt voor een frisse start voor thuiswerkers

Thuiswerken is voor verschillende werknemers een nieuwe situatie waarvoor verschillende aanpassingen in het dagritme plaatsvinden. De dag begint natuurlijk met het fit uit bed stappen en  daarna douchen of wassen. Dit kan men het beste op een wat lagere temperatuur doen. Door iets kouder te douchen gaat men na ongeveer vijf minuten dieper adem halen. … Read more

Tip voor thuiswerken: ga niet snoozen maar sta meteen op

Thuiswerken krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Door de coronacrisis moeten veel mensen noodgedwongen thuis werken of krijgen ze meer vrijheid om werkzaamheden thuis uit te voeren. Dat vereist natuurlijk een bepaalde mate van dicipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Niet iedereen vind thuiswerken even leuk of gemakkelijk. Er ontstaat namelijk een nieuw ritme. Men is niet meer … Read more