Twee dagen per week thuiswerken is nog steeds de norm in 2022

In Nederland mogen de meeste werknemers nog steeds van hun werkgevers thuis werken. Tijdens de coronapandemie werd het thuiswerken een hot item. Om de verspreiding van corona te vermijden moesten veel werknemers thuis werken. Tijdens de lockdown periodes was het thuiswerken zelfs verplicht in Nederland. Dat zorgde er voor dat veel werkgevers in korte tijd hun bedrijfsvoering hebben veranderd. Inmiddels is de coronapandemie in Nederland al dusdanig afgezwakt dat een groot aantal bedrijven niet of nauwelijks coronamaatregelen hanteert.

Thuiswerken

Alleen het thuiswerken is nog steeds een maatregel die gehandhaafd wordt door bedrijven. Gemiddeld zouden werknemers ongeveer twee dagen per week kunnen thuiswerken. Bedrijven hebben in Nederland de werknemers meer vrijheid gegeven om zelf te bepalen hoe ze het thuiswerken kunnen vormgeven. Volgens een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN worden door werkgevers en werknemers goede afspraken gemaakt over het thuiswerken. De helft van de beroepsbevolking werkt gemiddeld nog 2 dagen per week thuis.

Dinsdag en donderdag

Met name de dinsdag en donderdag worden als thuiswerkdag ingezet. De effecten van het thuiswerken zijn ook te merken in het aantal files. Er zijn op die dagen minder files op Nederlandse wegen. Er zijn op dit moment nog wel verschillen tussen werknemers. Sommige werknemers willen liever naar het kantoor toe terwijl andere werknemers liever thuis werken. Daar komt bij dat sommige werknemers minder faciliteiten hebben om effectief thuis te kunnen werken. Er zijn namelijk werknemers die geen goede thuiswerkplek hebben.

Hybride werken

Daarom vinden sommige mensen het veel prettiger om op kantoor te werken. Daarnaast kan werken op kantoor ook het contact tussen collega’s bevorderen. Het werken op kantoor kan vanuit sociaal en collegiaal perspectief ook nuttig zijn en de productiviteit bevorderen. Het werken op zowel kantoor en thuis zorgt voor een nieuwe ontwikkeling op de arbeidsmarkt namelijk het hybride werken.