TNO: veel thuiswerkers willen ook na de coronapandemie thuiswerken

Kennisinstituut TNO heeft een onderzoek in de vorm van een enquête gehouden onder bijna tienduizend werkende Nederlanders. Daaruit kwam naar voren dat het een groot deel van het personeel dat nu thuiswerkt ook na de coronapandemie een groot deel van het werk thuis wil uitvoeren. Veel personeelsleden zijn inmiddels gewend aan het thuiswerken. Ze hebben daarin een bepaalde regelmaat gevonden. Toch willen de thuiswerkers niet geheel zonder hun werkgever en hun collega’s. Er is zeker wel behoefte aan contact en saamhorigheid. Alleen zou men het kantoor willen beschouwen als een soort ontmoetingsplek voor sociale contacten en bepaalde overlegmomenten. Thuis kan men zich echter beter concentreren. Dat zorgt er voor dat veel thuiswerkers ook in de toekomst thuis willen gaan werken.  

Thuiswerken

Ongeveer vijfentwintig procent van de werknemers die op dit moment thuis werkt wil dat straks grotendeels of volledig blijven doen. Daarnaast heeft de helft van de thuiswerkers een voorkeur voor  een mix van thuiswerken en werken op een werklocatie zoals een kantoor. De redenen voor de blijvende behoefte aan thuis werken zijn divers. Veel thuiswerkers merken dat ze thuis productiever zijn. Daarnaast heeft men in de ochtend geen stress van verkeer en geen reistijd van en naar het werk. De mensen die wel graag naar kantoor willen tijden geven als reden aan dat het beter is voor hun carrière.

Gecombineerd werken

Ongeveer de helft van de werknemers heeft in maart 2021 volledig op locatie gewerkt. Daarnaast had 14 procent van de werknemers het thuiswerken gecombineerd met werken op de zaak. Verder was ongeveer 35 procent van de werknemers volledig thuis aan het werk. Hoewel veel werknemers graag thuis zouden willen werken is dat niet voor iedereen mogelijk. In totaal heeft 51 procent van de werknemers niet de mogelijkheid om thuis te werken.