Werkgevers willen dat coronaverlof voor werkende ouders mogelijk wordt in 2021

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven maar ook veel werknemers in de knel geraakt. Bedrijven hebben namelijk te maken met coronamaatregelen maar werknemers waaronder werkende ouders net zo goed. Vooral nu de kinderopvang in veel gevallen niet kan worden ingeschakeld en ouders thuis werken met kinderen die ze dikwijls ook nog moeten helpen met school wordt de situatie dikwijls onhoudbaar. Ook werkgevers merken dit. De werkgeversvereniging AWVN heeft daarom maandag 18 januari 2021 tegen NU.nl aangegeven dat de werkgevers groot voorstander zijn van coronaverlof. Dit coronaverlof zou in ieder geval moeten worden toegekend aan werknemers die in quarantaine zitten in verband met de afwachting van een coronatestuitslag of omdat ze milde klachten hebben die een indicatie van corona zouden kunnen zijn. Deze werknemers zouden een beroep moeten kunnen doen op een specifiek verlof dat gekoppeld is aan de coronapandemie. Het is echter nog onduidelijk hoe precies invulling aan het verlof gegeven moet worden. De werkgeversvereniging noemt het een kwestie van maatwerk. Er zouden volgens de AWVN verschillende variaties mogelijk moeten zijn. Er moet echter wel iets gebeuren aldus een woordvoerder van de werkgevers.

Thuiswerken en lesgeven is niet eenvoudig

Werkgevers merken dat het thuiswerken in combinatie met het ondersteunen van kinderen bij hun huiswerk tot problemen kan leiden. Mensen ervaren meer stress en spanning in het gezin. Vooral het feit dat de scholen langer gesloten worden heeft er voor gezorgd dat veel werkende ouders de komende tijd met gemengde gevoelens tegemoet gaan. De scholen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en daarnaast heeft niet iedere ouder de tijd, het geduld en de kennis en mogelijkheden om hun kinderen te ondersteunen bij hun opleiding en ontwikkeling. Het beroep leerkracht is niet voor niets een beroep en dat kunnen ouders er vaak niet bij doen. Ook leerkrachten die thuis zitten met hun eigen kinderen hebben het op dit gebied niet makkelijk. Deze week gaan werkgevers samen met vakbonden overleggen of een soort coronaverlof een oplossing zou kunnen zijn. Er wordt ook gesproken over de manier waarop een dergelijk verlof zou moeten kunnen worden ingevoerd en wie de kosten daarvan gaat dragen. De overheid zal overigens ook deelnemen aan deze gesprekken.

Coronaverlof een nieuwe verlofvorm

Het coronaverlof moet echter een nieuwe vorm van verlof worden boven op de “kerstboom aan verloven” die er als zijn. Hierbij kun je denken aan verlofvormen zoals “zorgverlof, calamiteitenverlof en gewoon verlof natuurlijk.” Als er niets wordt gedaan zullen ouders die werken op een gegeven moment de werkdruk niet meer aankunnen en dat kan leiden tot fysieke en lichamelijke klachten. Dit heeft ook tot gevolg dat er meer stress komt. Meer stress en spanning zorgt voor meer medische klachten en ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim is overigens niet eenvoudig te verhelpen wanneer het eenmaal te laat is. Als ouders de druk niet meer aankunnen en er geen mogelijkheden voor hun zijn om hun last te verlichten raken ze in de knel waardoor langdurig verzuim steeds waarschijnlijker wordt. Volgens de AWVN is het allemaal een kwestie van tijd voordat “spanning en stress leiden tot ziekteverzuim.” Er moet dus wat gebeuren om problemen in de toekomst te voorkomen. De overheid heeft op dit gebied vrij weinig gedaan. Ondernemers worden wel ondersteund maar aan werkende ouders wordt weinig gedacht. Alleen ouders met vitale beroepen kunnen bijvoorbeeld kinderopvang krijgen maar dan vaak ook als beide ouders een vitaal beroep hebben. Als slechts één ouder een vitaal beroep heeft en de ander niet zal de ouder in het niet vitale beroep extra zwaar belast worden met de zorg voor eigen kinderen plus het ondersteunen bij het leerproces.