Informatie voor Metalektro bedrijven met uitzendkrachten in verband met stakingen in de Metalektro in 2021

Vanuit de ABU hebben uitzendorganisaties dinsdag 19 januari 2021 een bericht ontvangen dat er mogelijk stakingen zullen plaatvinden. De ABU heeft dit bericht gebaseerd op een brief die de ABU heeft ontvangen van de vakbonden. In de brief staat een stakingsaanzegging voor stakingsacties vanaf vandaag 19 januari. Het gaat hierbij om personeel werkzaam in de sector Metalektro. 

WAADI

Conform de wet (artikel 10 WAADI) en artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen is het uitzendondernemingen verboden uitzendkrachten te leveren aan een opdrachtgever waar op dat moment gestaakt wordt. Dit verbod ziet ook op uitzendkrachten die het door stakers (ziet zowel op uw stakende vaste medewerkers als op stakende uitzendkrachten die wij bij u hebben tewerkgesteld) neergelegd werk, ook wel ‘besmet werk’ genoemd, overnemen.

Uitzendkrachten die al werk hebben

Ten aanzien van de reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door hun werkzaamheden en tewerkstelling.

Inzetten op eigen werkzaamheden

Het is dus van belang dat opdrachtgevers enkel uitzendkrachten inzetten op hun eigen werkzaamheden en niet uitzendkrachten verzoeken de werkzaamheden over te nemen van de stakende vaste medewerkers dan wel de stakende uitzendkrachten.

Geen werk van stakers overnemen

Ook is het niet toegestaan verzoeken aan uitzendkrachten te doen ten aanzien van overwerk, ‘extra werken’, het verrichten van werkzaamheden op andere afdelingen e.d., die gericht zijn op het opvangen van de werkzaamheden die door de stakers zijn neergelegd.