Prijs groene waterstof in 2030 nog altijd hoger dan aardgas

Groene waterstof zou in de toekomst de vervanger kunnen vormen van het zogenaamde grijze aardgas. Groene waterstof is natuurlijk niet groen van kleur maar is waterstof die op een duurzame manier wordt geproduceerd. Waterstof kan men produceren uit water met behulp van een enorme hoeveelheid elektrische stroom. Als deze elektrische stroom op een duurzame manier is gewonnen dan spreekt met van een groen proces waarbij groene waterstof in dit geval het product is. Het winnen van aardgas kost echter veel minder geld dan het produceren van groene waterstof. Voor het winnen van groene waterstof moet eerst immers groene elektriciteit worden geproduceerd alvorens groene waterstof kan worden gemaakt. De hoeveelheid elektrische stroom die hiervoor nodig is zorgt er tevens voor dat de productie van waterstof kostbaar is.

Prijs groene waterstof te hoog

Volgens de ABN AMRO zal ook in 2030 groene waterstof duurder zijn in productie dan het winnen van aardgas. Toch zal het verschil in prijs de komende tijd wel kleiner worden volgens de bank. Dit staat in een rapport dat de ABN AMRO heeft geschreven over groene waterstof. Hoewel het verschil in prijs kleiner zal worden is het ook in 2030 bijna niet mogelijk om op prijsniveau te concurreren met aardgas. Waterstof kan op twee manieren gewonnen worden. daarbij wordt gekeken naar de bron. Zo kan waterstof uit steenkool en aardgas gehaald worden. Dat is een goedkoper proces dan het winnen van waterstof uit water maar bij het winnen van waterstof uit fossiele brandstoffen vervalt de factor duurzaamheid en spreekt men van zogenaamde grijze waterstof. Bij groene waterstof maakt men meer kosten maar spaart men het milieu.

Heffingen op aardgas geen oplossing

Als groene waterstof op industriële schaal wordt geproduceerd zal 1 kilo in 2030 waarschijnlijk 2,19 euro gaan kosten. Wanneer waterstof echt moet concurreren met aardgas zal deze brandstof in prijs moeten dalen naar 1,78 euro per kilo. Dat is in 2030 de verwachte prijs van aardgas volgens de bank. De kans dat waterstof veel goedkoper gaat worden is niet heel groot. Wel bestaat de kans dat de overheid doormiddel van heffingen de prijs van aardgas gaat verhogen waardoor groene waterstof alsnog goedkoper lijkt. Desondanks zal de prijs van groene waterstof omlaag moeten omdat de CO2 heffingen anders wel extreem omhoog moeten en dat is niet uit te leggen aan de grote hoeveelheid burgers die nog afhankelijk is van aardgas.