Richtlijnen voor uitzendkrachten bij stakingen in de grootmetaal Metalektro in 2021

Vanuit de ABU hebben aangesloten uitzendorganisaties gisteren om 19 januari 2021, het bericht ontvangen dat de ABU van de vakbonden een brief heeft ontvangen met een stakingsaanzegging vanaf vandaag voor de sector Metalektro. De acties worden bij verschillende bedrijven binnen de sector Metalektro gevoerd. Het gaat hierbij om personeel werkzaam in deze sector Metalektro oftewel de grootmetaal.

Uitzendondernemingen en bedrijven mogen stakers niet vervangen met uitzendpersoneel

Conform de wet is het uitzendondernemingen verboden uitzendkrachten te leveren aan een opdrachtgever waar op dat moment gestaakt wordt. Dit verbod is ook gericht op uitzendkrachten die het door stakers neergelegde werk, ook wel ‘besmet werk’ genoemd, overnemen. Uitzendkrachten en ander inleenpersoneel mag dus niet het werk van de stakers overnemen. Het gaat hierbij om zowel stakende vaste medewerkers van de Opdrachtgever als om stakende uitzendkrachten die zijn tewerkgesteld bij de Opdrachtgever.

Uitzendpersoneel mag het werk van stakers niet overnemen

Het is dus van belang dat jullie als uitzendkrachten, wanneer jullie aan het werk zijn voor de Opdrachtgever enkel jullie eigen werkzaamheden verrichten en niet de werkzaamheden overnemen van de stakende vaste medewerkers van Opdrachtgever dan wel de stakende uitzendkrachten. Ook mogen jullie niet meewerken aan verzoeken ten aanzien van overwerk, ‘extra werken’, het verrichten van werkzaamheden op andere afdelingen e.d., die gericht zijn op het opvangen van de werkzaamheden die door de stakers zijn neergelegd.