CBS: kinderen uit uitkeringsgezinnen zijn later ook vaak afhankelijk van een uitkering

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) publiceerde woensdag 21 januari 2015 cijfers over de achtergrond die de meeste mensen hebben die in een uitkeringspositie zitten. Hieruit blijkt dat kinderen die opgroeien in een gezin met uitkering vaak later ook gebruik maken van een uitkering. Daarbij speelt het opleidingsniveau geen rol.

Verder valt op dat de meeste personen die uit een uitkeringsgezin komen rond hun dertigste wel een lager opleidingsniveau hebben dan andere personen in dezelfde leeftijdscategorie. Het CBS noemde verschillende oorzaken voor deze onderzoeksresultaten. Volgens het bureau kunnen onder andere erfelijke aanleg en een verschil in normen en waarden in de opvoeding een rol spelen bij te kans of iemand later in een uitkering terecht gaat komen of niet.

Kinderen die zijn opgegroeid in een gezin met twee werkende ouders hebben over het algemeen het hoogste opleidingsniveau en hebben, ten opzichte van kinderen met een andere achtergrond, veelal betaald werk.

Reactie van Technisch Werken
De conclusie uit het rapport van het CBS is duidelijk en enigszins voorspelbaar. Opvoeding en thuissituatie heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het arbeidsethos wordt niet alleen op school en in het werk ontwikkelt. Ook thuis krijgen kinderen een beeld van de arbeidsmarkt door hun ouders juist wel of juist niet als voorbeeld te nemen.