CBS: Nederlandse economie is ongekend gekrompen en gegroeid in 2020

Dit jaar is de Nederlandse economie enorm gekrompen en gegroeid. De schommelingen in de economische groei zijn het gevolg geweest van de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. In de eerste drie kwartalen van 2020 kromp het bruto binnenlands product (bbp) met 4,1 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2019. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op dinsdag 29 december 2020. Volgens het CBS zorgde de coronacrisis er voor dat met name de consumenten in Nederland veel minder geld uit hebben gegeven. Veel consumenten hebben niet uit eigen beweging minder geld uitgegeven. De lockdown zorgde er namelijk voor er minder vakanties gehouden konden worden en dat ook andere vrijetijdsbestedingen minder werden. Dat betekende dat mensen minder geld uit konden geven. De beperkingen hebben gezorgd voor een teruggang in de consumentenuitgaven.

Consumentenuitgaven

Naast een daling in de consumentenuitgaven hebben bedrijven ook minder investeringen gedaan. Deze ontwikkeling is vaak een logisch gevolg van een daling in de omzet en marge. Als er minder geld wordt uitgegeven wordt hebben bedrijven ook minder inkomsten. Dat zorgt automatisch voor dat er minder geld beschikbaar is om te investeren. Aan het einde van het jaar ontstond er weer een economische groei in Nederland. Deze economische groei kan worden beschouwd als een gedeeltelijk herstel van de Nederlandse economie na de economische teruggang die aan het begin van het jaar had plaatsgevonden. De economische groei is een positieve ontwikkeling geweest maar kan er niet voor zorgen dat geheel 2020 positief wordt afgesloten. Voordat de coronapandemie in Nederland haar vernietigende uitwerking deed was de economie van Nederland nog in gunstig vaarwater terecht gekomen. Er was weinig werkloosheid en ook de overheidsfinanciën waren op orde. In de maand maart veranderde dit in korte tijd. De werkloosheid nam toe met 150.000 extra werklozen. Vooral onder jongeren na de werkloosheid toe.

Sectoren

Daarnaast waren er verschillende sectoren waarin de coronamaatregelen voor extra veel problemen zorgden. Zo was de luchtvaartsector de sector waar de meeste economische gevolgen werden gemerkt. Ook de horeca werd hard getroffen evenals de evenementenbranche. Er werd minder uitgegaan en mensen gingen ook  minder op vakantie. De gevolgen voor deze sectoren zijn helaas nog niet voorbij mu een nieuwe lockdown is ingevoerd aan het einde van 2020. Toch lijken de gevolgen voor de economie tijdens deze tweede lockdown minder ingrijpend. De economie zal zich de komende tijd hopelijk verder gaan herstellen. De eerste tekenen zijn positief maar er zijn nog veel onzekerheden.