Coronatoegangsbewijs vanaf september 2021 volgende stap naar verplichte vaccinatie

Het coronatoegangsbewijs staat al geruime tijd op de agenda van het demissionaire kabinet. Volgens uitgelekte wordt vanaf 25 september het coronatoegangsbewijs waarschijnlijk verplicht in de horeca en in de kunst en cultuursector. Wederom een bewijs dat de overheid een vooropgesteld plan heeft om de Nederlandse bevolking verplicht te vaccineren. De vraag is echter waarom de Nederlandse overheid de bevolking verplicht wil vaccineren. In eerste instantie beantwoorden veel burgers de (vrijwillige) oproep van de overheid om zich te laten vaccineren om zichzelf en anderen te beschermen tegen corona. Inmiddels is duidelijk dat het vaccin niet goed en zeker niet voor altijd werkt zoals de overheid had “beloofd”.

Boostershots en een leven lang prikken

In plaats daarvan worden de boostershots ingevoerd. Alles wat een boost nodig heeft werkt niet. Dat is een duidelijk gegeven, maar dat is ook niet de bedoeling geweest. Een coronaprik is geen vaccin omdat het niet werkt op de manier waarop conventionele vaccines werken. Het is een innovatieve manier om de controle op de bevolking te vergroten mede omdat er een compleet technologisch systeem aan vast is gekoppeld namelijk de corona-app. Hoe onschuldig de corona-app als naam ook klinkt het dwingt de mens wel om altijd een smartphone bij de hand te hebben en om tijdig een nieuwe prik te nemen. Inderdaad een nieuwe prik want na twee prikken ben je nog niet klaar en na drie prikken ook niet.

Druk op niet-gevaccineerden

De overheid voert de druk op de niet-gevaccineerde mensen op. Een groot aantal van deze groep hebben rustig gewacht om te kijken wat het effect is van het experimentele vaccin en vertrouwen op hun eigen immuunsysteem. Dit immuunsysteem blijkt echter betrouwbaarder dan het overheidsbeleid dat eerst beweert dat vaccineren / prikken vrijblijvend is. Vervolgens komt de overheid met allemaal beloften om vrijheden terug te geven aan mensen die geprikt zijn. Het “dansen met Janssen” werd ingevoerd. Men kon na 1 prik van het Janssen vaccin zo de dansvloer op. Dit werd binnen zeer korte tijd teruggedraaid waardoor de groep die 1 prik heeft gekregen van dit vaccin al spoedig een tweede prik moest halen omdat men anders als niet-voldoende-gevaccineerd werd beschouwd. Inmiddels beschouwt de overheid ook twee prikken niet meer als voldoende gevaccineerd. Dat is ook in Israël het geval waarbij het aantal ziekenhuis onder gevaccineerden met 67 procent veel hoger ligt dan onder niet-gevaccineerden.

Coronapaspoort kan verlopen

Ook onder veel gevaccineerde Nederlanders ontstaat nu onrust. De protesten die in eerste instantie grotendeels door niet-gevaccineerde Nederlanders werden bijgewoond kunnen nu op een bredere steun rekenen. De horeca en de evenementenbranche moeten volgens de overheid nog steeds strenge maatregelen hanteren. De evenementenbranche waaronder de festivals staan onder druk en daarnaast moeten de horeca, kunst en cultuursector straks mensen vragen naar hun vaccinatiestatus. Als deze onvoldoende is (men is niet-gevaccineerd of de vaccinatiebescherming is verlopen) zal men bepaalde gebouwen niet in mogen gaan. Een gevaccineerd persoon die wel besmet is met corona (een gevaccineerde kan ook drager zijn) mag gewoon doorlopen.

Controle centraal en niet de volksgezondheid

Het is overduidelijk dat niet de bescherming van de burger voorop staat maar de registratie van de burger en de onderwerping van de burger aan het vaccinatiesysteem van de overheid. Dit is een wereldwijde tendens. Daardoor zou men kunnen zeggen: andere landen voeren ook een coronapaspoort in dus waarom Nederland niet? Het punt is echter dat het coronapaspoort het doel is geworden en geen middel. De controle neemt toe en als je jezelf niet conformeert aan deze controle wordt je voor een deel van de maatschappij buitengesloten. Dit alles gebeurd terwijl het aantal coronabesmettingen nauwelijks toeneemt en het aantal ziekenhuisopnames van mensen met griepklachten nauwelijks hoger is dan de periode voordat het coronavirus haar intrede deed. Het zou overigens wel mooi zijn als de overheid statistieken zou publiceren waarin wordt aangegeven hoeveel mensen voor de coronapandemie in het ziekenhuis werden opgenomen met griepklachten en hoeveel mensen tijdens de coronacrisis met dergelijke klachten werden opgenomen. Dat zal een verhelderend beeld kunnen geven over de daadwerkelijke ernst van de situatie. Want laten we niet vergeten dat drastische vrijheidsbeperkende maatregelen zoals een coronapaspoort alleen maar gerechtvaardigd kunnen zijn als er sprake is van een grote en ernstige dreiging.