Farmaceuten Pfizer en Moderna voerden forse verhogingen door voor coronavaccins in EU vanaf het voorjaar van 2021

De farmaceuten Pfizer en Moderna zijn de afgelopen tijd vooral in het nieuws geweest vanwege de coronavaccins. Hoewel over de werking van deze vaccins grote twijfels bestaan zijn de farmaceuten er van overtuigd dat hun vaccins werken. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zijn de prijzen voor de coronavaccins van van Pfizer gestegen van 15,50 euro naar 19,50 euro. De prijs voor een Moderna vaccin is verhoogd van 19 euro naar 21,50 euro. Deze prijzen zouden zijn vastgelegd in een contract met de Europese Unie. Financial Times zou het contract hebben ingezien en bracht de bedragen naar buiten. In mei werd een deal met Pfizer gesloten waarin de verhoging vast werd gelegd. Daarnaast werd vanaf 1 juni 2021 ook een afspraak gemaakt waarmee de Europese Commissie 150 miljoen extra doses van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna heeft gekocht. In beide gevallen werden geen prijzen bekend gemaakt. Het is natuurlijk duidelijk dat het geld voor de vaccins ergens vandaan moet komen. Uiteindelijk zullen de Europese burgers daarvoor moeten betalen.

Vaccins werken maar voor beperkte duur

De coronacrisis is uitermate interessant voor de farmaceutische industrie. De vaccins worden door overheden gepropageerd als de belangrijkste oplossing in de bestrijding van de coronacrisis. De duur van het effect van een vaccin is behoorlijk beperkt. Uit een onderzoek van de University College Londen (UCL) werd duidelijk dat bij het Pfizer vaccin de antilichaamspiegels van een mediaan van 7506 U/ml na 21-41 dagen daalden tot 3320 U/ml na 70 of meer dagen. Voor Astra Zeneca vaccin daalden de antilichaamspiegels van een mediaan van 1201 U/ml na 0–20 dagen tot 190 U/ml (67–644) na 70 of meer dagen. Dit zijn gegevens uit een onderzoek onder 600 gevaccineerden en zijn gepubliceerd als een onderzoeksbrief in The Lancet. Tevens zijn deze gegevens terug te vinden op de website van the University College Londen (UCL).

Farmaceuten verdienen grof geld aan coronacrisis

De werking van het coronavaccin is maar van korte duur. Na een zestal weken daalt het aantal antilichamen na een volledige vaccinatie al. Na 10 weken zijn de antilichamen al gedaald met meer dan 50 procent aldus de Virus Watch-studie van de UCL. Dat betekent dus dat men zal moeten blijven vaccineren om voldoende beschermd te blijven. Dit weten de farmaceuten natuurlijk ook en het is daarom niet verwonderlijk dat ze de prijzen van de vaccins omhoog gooien. Nu mensen afhankelijk worden van het vaccin maken ze misbruik van deze afhankelijkheid om grof geld te verdienen.

Voor altijd blijven vaccineren tegen corona?

over de werking van het vaccin en de duur van de werking van het vaccin ontstaan steeds meer twijfels. Mensen moeten steeds vaker geprikt worden en daarover ontstaat verbazing onder de bevolking. Men kreeg van overheden en de personen die zich ‘experts’ noemen te horen dat je met een prik van het Janssen vaccin in één keer klaar was. Dit bleek uiteraard niet het geval. Men kan zich terecht afvragen of de overheid en de farmaceutische industrie dat vooraf niet al wisten in de hoop dat veel mensen zich 1 keer zouden prikken en dan ook wel voor de tweede prik zouden gaan.

Voor het Pfizer en Moderna was al veel eerder duidelijk dat 1 prik niet zou werken. De werking zou pas optimaal zijn na twee prikken. Tenminste dat was tot voor kort de algehele berichtgeving in de media. Inmiddels is duidelijk geworden dat er een derde prik nodig is. Men hoeft niet bang te zijn dat het daar bij blijft. Er zullen ook een vierde, vijfde, zesde prik komen en daarna nog veel meer.

Afhankelijk worden van coronavaccin?

Daarnaast kan men zich de vraag stellen waarom gezonde lichamen voortdurend gevaccineerd moeten worden. Net als bij andere griepvirussen wordt de kracht van het coronavirus steeds zwakker. Een vaccin zou daarom zeker niet nodig moeten zijn omdat het lichaam van gezonde mensen het virus moet kunnen overwinnen. Bovendien is het onduidelijk of het immuunsysteem van de mens niet onnodig afhankelijk wordt gesteld van het coronavaccin. Wellicht wordt het immuunsysteem  van mensen met betrekking tot het coronavirus zelfs beschadigd of vervangen door de vaccins. Dat zou betekenen dat men voor altijd afhankelijk zou moeten zijn van de coronavaccins om voldoende beschermd te zijn tegen het coronavirus, terwijl gezonde mensen die niet gevaccineerd zijn een immuunsysteem hebben weten te behouden dat in staat is om het coronavirus zelfstandig te overwinnen.