Wie worden als eerste gevaccineerd tegen corona vanaf 4 januari 2021?

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft aangegeven welke mensen als eerste een coronavaccin zullen ontvangen. Dit deed hij in een zogenaamde Kamerbief van 24 december 2020. Daarin heeft hij de zogenaamde vaccinatiestrategie toegelicht. De overheid wil druk uitoefenen om iedereen te laten vaccineren. Het lijkt er steeds minder op dat het vaccineren een vrije keuze wordt. In ieder geval zullen bepaalde groepen van de bevolking eerder een vaccin tegen COVID-19 ontvangen dan andere groepen. De doelstelling van de overheid is naar eigen zeggen gericht op “het voorkomen en verminderen van (ernstige) ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19”.

Wie worden vanaf 4 januari gevaccineerd?

In de brief aan de Kamer heeft de minister het over de logistieke eigenschappen van het BioNTech/Pfizer vaccin. Deze eigenschappen zorgen er voor dat allereerst de zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning een uitnodiging ontvangen voor de COVID-19 vaccinatie. Mensen die tot deze groepen behoren worden vanaf 4 januari uitgenodigd voor de vaccinatie bij de GGD’en. In eerste instantie bestaat een vaccin uit 2 verschillende doses. De eerste zal aan het begin van januari worden ingespoten en na drie weken zal een tweede dosis volgen. Het gaat daarbij om het BioNTech/Pfizer vaccin. Het vaccin van Moderna zal waarschijnlijk op 6 januari worden goedgekeurd door het EMA. Dit vaccin is bedoelt voor de bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare kleinschalige woonvormen. Ook wordt dit vaccin gebruikt voor mensen met een verstandelijke beperking wonend in een instelling.

Mogelijke verplichte vaccinatie

In eerste instantie zullen dus kwetsbare mensen en hun zorgmedewerkers worden ingespoten met een coronavaccin. Mogelijk worden daarna ook andere mensen al dan niet verplicht om het coronavaccin in te spuiten. Juist op dat laatste vlak nemen de bezwaren toe. Steeds meer gezonde mensen vinden het niet juist dat de overheid het inenten van mensen verplicht stelt.