Bijna helft van Nederlandse bedrijven maakte in 2020 gebruik van coronasteun

Het afgelopen jaar hebben veel bedrijven de gevolgen gemerkt van de coronacrisis. Deze gevolgen zijn niet altijd alleen in maatregelen uit te drukken maar ook dikwijls in cijfers. Bedrijven hebben vaak veel inkomsten verloren door de coronacrisis en de acties die de overheid heeft genomen om de coronacrisis te beteugelen. Bedrijven merkten dat er minder omzet en marge behaald kon worden in het afgelopen jaar. Een groot aantal bedrijven heeft zelfs een beroep moeten doen op een bepaalde vorm van coronasteun. De overheid heeft verschillende steunmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven en hun werknemers in de problemen kwamen. Een bekende maatregel is de loonsteun vanuit de NOW maatregelen. Deze steunmaatregel werd in beginsel verstrekt zodat bedrijven de lonen aan werknemers konden blijven betalen zodat ontslagen vermeden konden worden.

Steunmaatregelen in coronacrisis

Het overgrote deel van de bedrijven die een steunmaatregel hadden aangevraagd hadden gebruik gemaakt van de loonsteun. Op de tweede plek volgde een tegemoetkoming voor vaste lasten en uitstel van betalingen. In totaal heeft 48 procent van de bedrijven een steunverzoek ingediend. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS berekende de cijfers in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NOW-regeling werd volgens het CBS in 28 procent van de gevallen aangevraagd. Deze regeling staat ook wel bekend als de loonsteun. Daarna volgde de TOGS/TVL-regeling. Deze werd in 24 procent van de gevallen aangevraagd. Daze steunmaatregel is specifiek voor steun in de vaste lasten. Uitstel van belastingbetaling werd in 22 procent van de gevallen aangevraagd. Een deel van de bedrijven kwam zo in de knel te zitten dat er een combinatie van deze regelingen werd aangevraagd.