Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld ruim 6.500 euro gespaard in coronaperiode 2020 en 2021

Tijdens de coronacrisis hebben huishoudens in Nederland ruim 6.500 euro op hun spaarrekeningen bijgeschreven. Dat is bekend gemaakt door de ING. Deze bank heeft de spaartegoeden vanaf vorig jaar maart tot en met mei 2021 geanalyseerd. Doordat de huishoudens in Nederland meer hebben gespaard is het totaal aan tegoeden op spaarrekeningen gestegen met 52 miljard euro. Dit volgens de bank een record op dit gebied. Er is in Nederland nog niet eerder een periode van 15 maanden waargenomen waarin zoveel extra geld werd gespaard door Nederlanders. Er zijn echter wel grote verschillen tussen huishoudens. Met name de huishoudens met een hoger inkomen hebben meer geld opzij kunnen zetten. Volgens de ING hebben veel mensen noodgedwongen meer geld opzij gezet omdat ze door de lockdown niet meer geld konden besteden.

Coronamaatregelen

Winkels waren gedeeltelijk gesloten het afgelopen jaar en er moesten verschillende maatregelen in acht worden genomen die er voor hebben gezorgd dat er minder geld kon worden uitgegeven. De consumptie in Nederland nam af en ook vakanties waren in een bepaalde periode niet mogelijk of niet verstandig. Verder werden sommige contactberoepen ook door de coronamaatregelen niet meer uitgeoefend. Winkels die wel open mochten zijn werden echter minder vaak bezocht. Omdat de overheid verschillende coronamaatregelen heeft doorgevoerd kwamen bedrijven in de knel. De overheid compenseerde dit doormiddel van stimuleringsmaatregelen waaronder de NOW waarmee de werkgelegenheid in Nederland werd beschermd en ontslagen zoveel mogelijk werden voorkomen. Daardoor bleven de bedrijven echter wel overeind en konden veel werknemers nog hun gebruikelijke inkomsten ontvangen. De inkomsten van veel Nederlanders bleven door de coronacrisis gelijk en dat heeft er voor gezorgd dat bij een terugloop aan uitgaven er meer geld werd overgehouden. Dat geld kwam dikwijls op de spaarrekeningen terecht.