In 2020 werden minder leegstaande kantoorpanden omgebouwd tot woningen

De afgelopen jaren zijn veel kantoorpanden en andere utiliteitscomplexen omgebouwd tot woningen. Er zijn verschillende redenen waarom men kantoorpanden en andere gebouwen heeft omgebouwd tot woningen. Allereerst is de leegstand van kantoorcomplexen voor niemand gunstig. Door het thuiswerken en de platformeconomie zijn minder gebouwen nodig waardoor er een andere bestemming kan worden bedacht. Daarnaast zijn veel kantoorpanden in grote steden of dichtbevolkte gebieden aanwezig. Juist in die gebieden is de vraag naar woningen groot en wordt het dus interessant om kantoorgebouwen om te bouwen tot woningen.

Kantoren ombouwen tot woningen

De afgelopen jaren heeft men met regelmaat kantoorgebouwen en andere utiliteit omgebouwd tot woningen. Op dit gebied was in 2020 echter een daling merkbaar. Het afgelopen jaar werden namelijk minder leegstaande kantoren omgevormd tot bijvoorbeeld woningen. dit bericht werd bekend gemaakt door NVM Business, dat is de tak voor commercieel vastgoed van makelaarsvereniging NVM. In 2020 werd voor ongeveer 420.000 vierkante meter kantoorruimte een andere bestemming gevonden. In 2019 had men voor ongeveer 505.000 vierkante meter een andere bestemming gevonden. Er werden in het afgelopen jaar iets meer kantoren gesloopt. Door de sloop van kantoorcomplexen is ook het aanbod aan nieuwe woningen in deze complexen afgenomen.

In 2020 bleef het totale aanbod van leegstaande kantoorruimte gelijk. Dit aanbod kwam uit op 5,45 miljoen vierkante meter. Er werden namelijk ook nieuwe kantoren gebouwd. Door de bouw van nieuwe kantoorcomplexen werd de sloop en ombouw van kantoorpanden gecompenseerd zodat het totale aanbod aan kantoorpanden gelijk bleef in Nederland. Er werd ook minder geld gestoken in beleggingen in kantoorpanden. In 2020 hebben beleggers voor 3,8 miljard euro in Nederlandse kantoorpanden geïnvesteerd. In 2019 was dat nog 4,7 miljard euro.